VragenlijstLkBiologieVVKSO

advertisement
Voor leerkrachten biologie VVKSO:
Duid aan welke onderdelen van het leerplan uw leerlingen reeds gezien hebben.
Biologie (niet wetenschappelijke richting)
Binnen het onderdeel ‘De cel’ hebben de leerlingen de volgende leerinhouden reeds gezien
o
De celcyclus
Binnen het onderdeel ‘Doorgeven van erfelijke informatie van generatie op generatie’
hebben de leerlingen de volgende leerinhouden reeds gezien
o
o
o
o
Overervingsmechanismen
Moleculaire genetica
Modificaties
Biotechnologie
Leerlingen kunnen
o Een verantwoord standpunt kiezen t.o.v. genetische manipulatie en andere
vormen van biotechnologie.
o Toepassingen van genetische manipulatie en biotechnologische technieken
met enkele voorbeelden illustreren.
Biologie (wetenschappelijke richting)
Binnen het onderdeel ‘De voortplanting’ hebben de leerlingen de volgende leerinhouden
reeds gezien
o
Celdeling
Binnen het onderdeel ‘Doorgeven van erfelijke informatie van generatie op generatie’
hebben de leerlingen de volgende leerinhouden reeds gezien
o
o
o
o
Overervingsmechanismen
Moleculaire genetica
Modificaties
Biotechnologie
Leerlingen kunnen
o Een verantwoord standpunt kiezen t.o.v. genetische manipulatie en andere
vormen van biotechnologie.
o Het bestaan van een natuurlijke genoverdracht illustreren en aan de hand
hiervan aantonen hoe de kennis van deze natuurlijke genoverdracht de weg
naar kunstmatig genetisch gemodificeerde organismen geopend heeft.
o Toepassingen van genetische manipulatie en biotechnologische technieken
met enkele voorbeelden illustreren.
o Het principe van enkele biotechnologische technieken beschrijven.
Download