Grip op verandering door het verbinden van cultuur en strategie

advertisement
Grip op verandering door het
verbinden van cultuur en strategie
VNO-NCW | 4 maart 2015
De heliumstick
We zijn gestart met de oefening met de Heliumstick. De opdracht leek
eenvoudig: breng de stick met zijn allen zo snel mogelijk naar
beneden en op de grond zonder dat je het contact met de stick
verbreekt. Deze opdracht bleek nog niet zo makkelijk te zijn.
Dat is vaak ook het geval met veranderingen die u binnen uw eigen
bedrijf wilt doorvoeren. Wat kan bij het wel of niet slagen van een
verandering een rol spelen?
•
Weet iedereen waar de verandering naar toe gaat en het doel
ervan?
•
Hoe hoog wordt de lat vanaf de start gelegd en is dat haalbaar?
•
Wordt iedereen op zijn kwaliteit ingezet?
•
Communicatie, wie zegt wat, wie luistert naar wie?
•
Is iedereen wel betrokken?
Stellingen
We hebben u een aantal stellingen voorgelegd:
Collectief gedrag is lastig te veranderen
Veranderingstrajecten leiden vaak niet tot gewenst nieuw gedrag
Actief werken aan de organisatiecultuur is nodig voor blijvende
verbetering van de prestatie
Cultuur is bepalend voor de strategie van een organisatie
Vier invalshoeken om de prestatie
van uw bedrijf te optimaliseren:
1: Professional Excellence; optimaliseren door er voor te zorgen
dat u hele goede, betrokken en talentvolle mensen heeft.
2: Operational Excellence; optimaliseren door er voor te zorgen dat
u nog slimmere werkprocessen heeft.
3: Customer Intimacy; optimaliseren door een nog betere
aansluiting te vinden bij de uitdagingen en wensen van uw klanten.
4: Product Leadership; optimaliseren door er voor te zorgen dat u
over nog innovatievere oplossingen, diensten en producten
beschikt.
Kort interview
U bent in gesprek gegaan met uw buurman/buurvrouw over de
volgende onderwerpen:
Wat heeft u al gedaan om uw bedrijf te verbeteren in de afgelopen
2 jaar?
In hoeverre is dat naar uw mening gelukt en welke cijfer geeft u uw
organisatie nu op een schaal van 1 tot 10 qua optimale
performance?
Wat is volgende uitdaging waar u nu voor staat en wat is volgens u
de meest geschikte hefboom om dit te bereiken?
Kort interview (2)
Daarna hebben we u op de volgende sheet een viertal vragen gesteld
waarbij u:

Iedere vraag met een score van 25% | 50% | 75% | 100%
“aanwezig en in orde” heeft omcirkeld.

Welk inzicht heeft u hierdoor gekregen?
De 4 vragen aan u:
Hoe goed weten u en uw medewerkers wat de klanten en de
markt van uw branche en uw bedrijf nu en binnenkort
verwachten? Weet u wat de kansen en bedreigingen zijn die
voor uw organisatie echt er toe (gaan) doen?
Hoe duidelijk is het waar u en uw organisatie naar toe willen en
moeten en wat er de komende 2-4 jaar dus echt anders moet?
Hoe consistent en consequent is uw organisatie qua structuur en
processen ingericht om deze uitdaging ook daadwerkelijk te
ondersteunen en te laten lukken?
In hoeverre zijn uw mensen gemotiveerd, bereid en bekwaam
om aan deze uitdaging actief bij te dragen en ook zelfstandig
initiatieven hiertoe te ontwikkelen?
De Denison-aanpak:
Optimaal presteren door de 1op1 verbinding tussen denken (strategie) en doen
(cultuur).
AANPASSINGSVERMOGEN
Luistert u wel goed genoeg naar de markt en de klant?
DOELGERICHTHEID
Weet u goed genoeg waar u naar toe wilt?
CONSISTENTIE
Ondersteunen uw systemen en structuren wel uw streven?
BETROKKENHEID
Zijn uw mensen voldoende betrokken en competent voor
dit streven?
Aanpassingsvermogen
Goed presterende organisaties
zijn continu klantgericht en
lerend op zoek naar betere
manieren om hun
werk te doen.
Missie
Goed presterende
organisaties hebben een
missie en visie die
medewerkers duidelijk
maakt WAAROM zij dit werk
doen en hoe hun werk
hieraan bijdraagt
Betrokkenheid
Goed presterende
organisaties stimuleren
empowerment en
betrokkenheid van alle
medewerkers.
Consistentie
Alle goed presterende
organisaties doen wat ze
doen gecoördineerd en
consistent juist
Klopt uw manier van doen ook echt bij uw uitdaging?
Een voorbeeld van een Denison profiel
Een voorbeeld
Op de volgende slide ziet u een voorbeeld van een case van een
bestaande organisatie.
Wat valt u op?
Case x:
Case x:
Totaal
Management
Case x:
Case x:
Customer
Sales
Service
Inzichten en resultaten:
Betrokkenheid en daadkracht van de medewerkers vergroot door
aandacht te besteden aan “hoe de dingen gedaan worden”.
Betere aansluiting van operationele activiteiten en de strategische
doelen.
Betere samenwerking en afstemming tussen Sales en
Binnendienst.
Verlies in commodity business is ruimschoots gecompenseerd door
de groei in klantgerichte oplossingen en systemen.
Is goed wel goed genoeg?
Weet u wel zeker dat u de meest geschikte hefboom kiest voor uw
volgende uitdaging?
Om daar achter te komen willen we u het volgende aanbod doen:
Wij maken een diagnostische scan van uw bedrijf met maximaal 25
medewerkers en met maximaal 3 profielen, gevolgd door een
evaluatiegesprek met u.
In overleg met Denison kunnen we u dit nu aanbieden voor
€ 1000,- (normale prijs € 3000,-)
Tot slot:
Wilt u beter presteren door het doelgericht verbinden van de
cultuur en de strategie?
Of heeft u andere vraagstukken op het gebied van het ontwikkelen
van individu, team of organisatie?
Bel of mail ons gerust:
[email protected] / 06-54683459
[email protected] / 06-14378359
Feedback Training & Consulting
Download