Leidinggeven aan professionals

advertisement
Leidinggeven aan professionals
Professional (…) iem. die een tak van sport
als beroep uitoefent.
Professional: stuurt zichzelf, ontwikkelt steeds
expertise, leert van fouten, laat zich toetsen.
Is competent en betrokken.
Kortom: intrinsiek gemotiveerd en zelfsturend
Maar wat dan wel?
Veel uitdaging
grenzeloos
burn out
leergierig!topper
s
Veel steun
Weinig steun
geen initiatief
apathisch
Weinig uitdaging
prettige sfeer
comfort zone
Weinig steun – weinig uitdaging
apathie
Beweging? Naar de comfort zone
Veel steun – weinig uitdaging
comfort zone
Beweging: ga eens wat doen?
Veel uitdaging – veel steun
toppers
Bewegen: kort naar de comfort zone
Weinig steun – veel uitdaging
burn-out
Bewegen: liever analyse dan empathie
De paradoxale interventie
Wat is het laatste dat de medewerker
spontaan bij je oproept?
Ga dat doen!
Maar wel een beetje voorzichtig
Het echte gesprek
1. Kaders, normen, afspraken
Ik vind… ik wil….
2. Expertise, kennis
Het is… Men kan….
3. Enthousiasme, visie
Wij gaan….
4. relatie, belangstelling
En jij….?
Ieder heeft eigen profiel, hoogste heeft je gebracht tot waar je nu bent, laagste zal je
weer verder op weg helpen
Je eigen palet
I. Normatief
–
–
–
–
–
Kader
Waarden
Ononderhandelbaar
‘ik’
Vervormd: boos
II. Logisch
–
–
–
–
–
Inhoud
Expertise
Overtuigen
‘het’
Vervormd: polderen
III. Enthousiasmerend
–
–
–
–
–
Visie
Toekomstgericht
Startmotor
‘wij’
Vervormd: luchtkasteel
IV. Relationeel
–
–
–
–
–
De hele mens
Belangstelling
Coachen
‘jij’
Vervormd: soft
Probleem?
1. Verhelderen! Onontkenbare voorbeelden vanuit het
verleden benoemen.
2. Gewenste situatie. Gezamenlijk toekomstbeeld
schetsen. Zo concreet mogelijk!
3. Randvoorwaarden voor oplossingen geven: tijd, geld, enz
Medewerker bedenkt oplossingen.
Oplossing!
4. Leidinggevende accepteert ALLE oplossingen die aan de
randvoorwaarden voldoen!!
Download