Tarieven stadswarmte kv Amsterdam Standaard | Altijd Nuon

advertisement
Stadswarmtetarieven 2017
Kleinverbruik
Amsterdam
standaard
Prijzen op basis van niet-meer-dan-anders-principe volgens de Warmtewet.
(inclusief BTW)
vanaf 1 januari
Kosten voor het verbruik (variabele kosten)
Verbruik stadswarmte per GJ*
€
22,26
€
€
€
€
€
€
299,16
25,02
181,09
505,27
39,62465,65
€
€
€
€
299,16
25,02
418,76
742,94
€
€
35,17
92,54
€
€
€
€
299,16
25,02
88,55
412,73
€
€
€
€
299,16
25,02
326,22
650,40
€
€
109,24
134,21
€
1.244,75
Kosten voor de aansluiting (vaste kosten per jaar)
Warmte voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding (ITW)
Per aansluiting tot en met 49 kW en met Comfort Warmwaterklasse 3 en 4
Verbruiksonafhankelijk tarief *
Meetkosten *
Afleverset ruimteverwarming en warm tapwater
Korting
Per aansluiting tot en met 49 kW en met Comfort Warmwaterklasse 3 en 4 **
Per aansluiting van 50 t/m 100 kW en met Comfort Warmwaterklasse 3 en 4
Verbruiksonafhankelijk tarief *
Meetkosten *
Afleverset ruimteverwarming en warm tapwater
Per aansluiting van 50 t/m 100 kW en met Comfort Warmwaterklasse 3 en 4
Toeslag voor Comfort Warmwaterklasse 5
Toeslag voor Comfort Warmwaterklasse 6
Warmte uitsluitend voor ruimteverwarming
Per aansluiting tot en met 49 kW
Verbruiksonafhankelijk tarief
Meetkosten
Afleverset ruimteverwarming
Per aansluiting tot en met 49 kW
Per aansluiting van 50 t/m 100 kW
Verbruiksonafhankelijk tarief *
Meetkosten *
Afleverset ruimteverwarming
Per aansluiting van 50 t/m 100 kW
Als er een kookgasaansluiting in de woning is (en deze is niet afgesloten),
gelden onderstaande kortingen per jaar. Voorwaarde is wel dat er voor het kookgas vastrecht wordt betaald.
- bij een onbemeterde kookgasaansluiting
- bij een bemeterde kookgasaansluiting
Nuon behoudt zich het recht voor deze kortingen te laten vervallen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Voorbeeldberekening kosten per jaar
Bij een jaarverbruik van 35 GJ, bij ITW met CW klasse 4, is uw jaarlast
[35 x € 22,26 + € 465,65]
Factuur- en incassokosten
Voor de factuur- en incassokosten verwijzen wij u naar
de Algemene tarieven die u kunt vinden op www.nuon.nl.
* De hiervoor geldende maximum tarieven zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld in haar tariefbesluit 2017 van 21 december 2016, zaaknummer 16.1166.52
** Volgens het tariefbesluit 2017 van de ACM bedragen de maximale vaste kosten bij een huishoudelijke aansluiting met CW 4 € 538,00 per jaar.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2017.Ad.1
Download