Les 3.2 Brunelleschi inleiding

advertisement
Cursus Renaissance
les 3.2
Les 3.2 De koepel van Brunelleschi
Inleiding
Op 19 augustus van het jaar 1418 werd in de stad Florence, waar al meer dan een eeuw werd
gebouwd aan de schitterende nieuwe kathedraal Santa Maria del Fiore, een concours
uitgeschreven voor het maken van een model of ontwerp ten behoeve van het grote
koepelgewelf. Dit concours werd gewonnen door Filippo Brunelleschi en hij bouwde de
koepel tussen 1420 en 1446, het jaar waarin hij stierf.
Brunelleschi’s verrichtingen gaven de architect een nieuwe maatschappelijk en
geestelijk aanzien. Dankzij zijn uitnemende prestatie veranderde het beroep van bouwmeester
in architect, van een ambacht tot een vrije kunst, van een bouwwijze die als “gewoon en
nederig” werd beschouwd, naar en kunstvorm die kon worden opgevat als een edele bezigheid
in de boezem van de culturele inspanningen. In Vasari’s ogen was Brunelleschi een door de
hemel gezonden genie die de opdracht had de noodlijdende kunst van de architectuur nieuw
leven in te blazen, zoals Christus op aarde was gekomen om de mensheid te verlossen. Maar
Brunelleschi was geen god en ook geen engel, hij was slechts een mens en in zijn
onbetwistbare briljante prestaties vonden de schrijvers van de Renaissance het bewijs dat de
moderne mens de grote geesten van de Oudheid, aan wie ze hun inspiratie ontleenden, kon
evenaren of zelf overtroeven.
Bronnen
P.Burke, The European Renaissance, Oxford 1998
R.King, De koepel van Brunelleschi, Epe 2000
J.H.Plumb, The Penguin Book of the Renaissance, London 1978
R.Ritchie, De Renaissance, het ontwaken van de Europese cultuur, Rijswijk 2005
Encarta, naslagbibliotheek, Winkler Prins 2002
Web Gallery of Art
Herman Leistikow
mei 2007
pagina1/1
Download