recht - Makelaardij CD ROM

advertisement
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
ASSISTENT MAKELAAR IPD
CAPITA SELECTA
HOOFDSTUK x
BOUWKUNDE
www.makelaardijcdrom.nl
HOOFDSTUKKEN: x / WEEK 1
STEEN / HOUT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Steenconstructie(s):
- vereiste(n) toetsterm(en)
- kan de benaming(en) en belangrijkste eigenschap(pen) opsommen van gebakken en niet-gebakken
materialen
- kan de materialen herkennen/ onderscheiden , zoals kalkzandsteen, drijfsteen, betonsteen, cellenbeton,
gipsblok(ken), baksteenkwaliteit(en)
- Steenachtig_materiaal:
- een type bouwmateriaal:
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
1. beton
- een constructiemateriaal / bouwmateriaal
- wordt in vloeibare vorm betonmortel genoemd
- is samengesteld uit:
- het bindmiddel cement
- één of meer andere toeslagmaterialen, waaronder:
- zand
- grind of steenslag
- bezit de eigenschap om door toevoeging van water te verharden
- is een betrekkelijk zwaar bouwmateriaal, tenzij het veel holle ruimte(n) bevat
- kan aanleiding geven tot betonrot
2. baksteen
- een type metselsteen
- een steen / metselsteen vervaardigd van gebakken klei
- wordt gebakken bij circa 1100 ºC
- kan worden onderscheiden in de volgende typen baksteen:
- ( machinale ) handvormsteen
- vormbaksteen
- strengperssteen
- wordt veelal toegepast in metselwerk van gevel(s), etc.
- de volgende type(n) baksteen kunnen ook nog onderscheiden:
- geglazuurde_baksteen
- is een betrekkelijk zwaar bouwmateriaal, tenzij het veel holle ruimte(n) bevat
3. gips
- wordt soms ook wel pleister / gipspleister genoemd
- de verbinding van calcium en sulfaat in de vorm van calciumsulfaat ( CaSO4 )
- hardt met water uit tot het zouthydraat: CaSO4.2H2O zijnde het calciumsulfaatdihydraat, het
uitgeharde gips
- het zouthydraat CaSO4.2H2O verliest onder verwarming het kristalwater en gaat weer over in
CaSO4.H2O, of in CaSO4
- is een betrekkelijk licht bouwmateriaal
- kan worden verwerkt in gipsproduct(en), waaronder:
- gipspleister
- gipsplaat
- gipskartonplaat
- gipsvezelplaat
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
1
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
4. kunststeen
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
4.1. gebakken_kunststeen
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
- baksteen
- dakpan
- hulpstuk
- bouwkeramiek - diversen
- buis
- tegel
4.2. niet-gebakken_kunststeen
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
4.2.1. niet-gebakken_steenachtig_materiaal
- beton
- betonsteen
- cellenbeton
- gips
- gipsblok
- kalkzandsteen
- drijfsteen
4.2.2. niet-gebakken_niet-steenachtig_materiaal
- kunststof_steenachtig_materiaal
- is, onder meer, sinds 1969 bekend onder de naam Holonite, zijnde
- een kunststeen vervaardigd van gegoten kunststof / kunststofcomposiet
- kan worden toegepast als, onder meer:
- deurdorpel(s), vensterbank(en), raamdorpel(s) en muurafdekker(s)
5. keramiek
- een materiaal dat in product(en) voor de bouw kan worden gebruikt
- een materiaal dat wordt gevormd door verhitting ( m.b.v. van bijvoorbeeld een oven ) en soms ook
druk, waarbij
- minimaal twee component(en) aanwezig zijn, waarvan
- er één non-metallisch is en de ander zowel metallisch als niet-metallisch mag zijn
- komt van het Griekse keramos, wat drinkvat of aardewerkvat betekent en wordt voornamelijk
gebruikt voor voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt
- is een betrekkelijk zwaar bouwmateriaal, tenzij het veel holle ruimte(n) bevat
6. porcelein
- een keramiek die van een zeer fijne kleisoort is vervaardigd, waarbij
- het product / voorwerp gemaakt van de klei eerst wordt gedroogd, waarna het bij
- ca. 900 º C wordt gebakken, en waarna
- het wordt geglazuurd en bij ca. 1400 º C is gebakken
- een bijzondere vorm van keramiek ( pottenbakkerskunst )
- is hard, doorschijnend en klinkt helder
- kunnen zeer dunne voorwerp(en) van worden gemaakt
- heeft een goede electrische_isolatie
- is reukloos en smaakloos en verkleurt nauwelijks
7. kalk
- een bouwmateriaal
- een aanduiding voor een aantal alkalische zout(en) van calcium, zoals:
- calciumoxide ( ook wel ongebluste kalk genoemd )
- calciumhydroxide ( gebluste kalk )
- calciumcarbonaat ( o.a. marmer )
- voornaamste bestanddeel van kalksteen
- calciumwaterstofcarbonaat
- kan worden gebruikt, onder meer, als:
- toeslagstof in betonmortel
- pleister
- kalk in zogenoemd " hard " kraanwater bestaat uit opgelost calciumwaterstofcarbonaat ( en
magnesiumzouten ), waarbij
- als het water wordt gekookt, het onoplosbare calciumcarbonaat wordt gevormd, dat
- zich echter afzet op de hete delen van een pan of een verwarmingselement, en
- dat dan kalkaanslag of ketelsteen wordt genoemd
- in Nederland wordt er kalksteen gewonnen in de ENCI-groeve in Limburg
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
2
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
- ook in de steengroeve in Winterswijk werd of wordt kalksteen gewonnen
- is een betrekkelijk licht bouwmateriaal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Betonrot:
- een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton
- schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten, waarbij
- het roest uitzet en aldus het beton doet barsten, waarbij
- dit proces zeer nadelig is voor de sterkte van het beton en aldus voor de gehele betonconstructie
- wordt veroorzaakt door carbonatatie en komt meestal voor in voor beton moeilijke omstandigheden,
waaronder
- zeeklimaat
- op plaatsen waar zout wordt gestrooid ( brug(gen) )
- in betonsoort(en) waarin de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride
( CaCl2 ) is overschreden
- kan worden vermeden door:
- een lage WCF ( = water_cementfactor )
- een voldoende betondekking ( = wapening diep genoeg in het beton plaatsen )
- het vermijden van de verhardingsversneller calciumchloride ( is nu in de bouw verboden )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hout:
- de volgende aspect(en) spelen bij de toepassing van hout en rol:
- aspect(en) die van belang zijn voor hout:
- hardhout
- zachthout
- houtgebrek(en)
- zwellen
- krimpen
- kromtrekken
- scheluwtrekken
- harsgang
- draadverloop
- warrigheid
- kruisdraad
- kwast
- dierlijke_aantasting
- boktor
- houtworm
- plantaardige_aantasting
- schimmel
- zwam
- bruine_rot
- bouwhouteigenschap(pen)
- bouwhoutkwaliteit - houtkwaliteitsnorm(en)
- houtkwaliteitsklasse(n)
- houtduurzaamheidsklasse(n)
- houtkeurmerk(en)
- houtverduurzamingsmethode(n)
- werken
- kalkgang
- windscheur
- houtwesp
- witte_rot
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Houtsoort(en):
- kunnen worden onderscheiden in, onder meer ( volgens de toetsterm(en) ):
- dennenhout
- vurenhout
- essen
- grenen
- robinia,
- red_cedar
- redwood
- parana_pine
- beuken
- eiken
- hemlock
- teak
- merbau
- meranti
- meranti_licht
- meranti_donker
- mahonie
- limba
- afzelia
- azobé
- ocumé
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
1. zachthout ofwel naaldhout
- kan worden onderscheiden in, onder meer:
- vurenhout
- grenenhout
- lariks
- cederhout
- hemlock
- parana_pine
- pin_des_landes
- pitch_pine
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
- oregon_pine
- southern_yellow_pine
www.makelaardijcdrom.nl
3
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
2. hardhout ofwel loofhout
- kan verder worden onderscheiden in onder meer:
- niet-tropisch_hardhout
- hardhout uit landen met een meer gematigd_klimaat
- beukenhout
- berkenhout
- elsbeshout
- ebbenhout
- eikenhout
- esdoornhout
- grenenhout
- kastanjehout
- kersenhout
- lindehout
- perenhout
- populierenhout
- Amerikaans_populierenhout
- robiniahout
- wilgenhout
- wengé
- zingana
- cedrela
- essenhout
- notenhout
- populierenwortelhout
- tropisch_hardhout
- hardhout uit landen met een meer tropisch_klimaat, waaronder:
- afrormosia
- afzelia
- azobé
- bamboe
- bankirai
- doussie
- ebbenhout
- iroko
- mahoniehout
- mangiumhout
- mansoniahout
- meranti
- merbau
- ocumé / okoumé
- palisanderhout
- pokhout
- teakhout
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontleend aan de Repertorium CD ROM Makelaardij
www.makelaardijcdrom.nl
4
Download