Noodstop - Induteq

advertisement
Toepassing van
de noodstop
?????????
Door René Schoenmakers
TES Industrial Systems B.V.
Vroeger
TES Industrial Systems B.V.
Machinerichtlijn
Noodstop moet:
 voorzien zijn op elke machine (minstens één).
Uitgezonderd: geen gevaar afwendt.
handgedragen of handgeleide machines.
 duidelijk herkenbaar zijn.
 risicoreducerend
zijn.
 onder
alle omstandigheden werken, onafhankelijke bedrijfsmode
en/of actieve bedieningsplaats.
 veiligheidsbeweging
 een
(mogelijk) in gang zetten.
blokkering bezitten.
TES Industrial Systems B.V.
Normen: Nood…..
NEN-EN 418 Noodstop(functie):
Om gevaar af te wenden, schades te beperken.
Uit de NEN-EN-IEC 60204-1:
Noodstop:
Bediening in noodgevallen bedoeld om een
gevaarlijk geworden proces of beweging te
stoppen.
ALTIJD
gedwongen
contacten.
Nooduitschakeling:
Bediening in noodgevallen bedoeld om de voeding van elektrische
energie te onderbreken waar sprake is van elektrisch gevaar of een
ander risico van elektrische oorsprong
TES Industrial Systems B.V.
Categorieën
Uit NEN-EN 418
Noodstop van categorieën 0 : = ongecontroleerde stop
OF door onmiddellijke onderbreking van de energietoevoer
OF door mechanische scheiding.
Noodstop van categorie 1: = gecontroleerde stop
Eerst stoppen en dan energietoevoer onderbreken.
Uit NEN-EN-IEC 60204-1 Categorieën van stopfuncties
Categorie 0: = ongecontroleerde stop
Categorie 1: = gecontroleerde stop
Categorie 2: = bestuurde stop, voeding blijft aanwezig.
TES Industrial Systems B.V.
Eisen noodstop
Uit NEN-EN-IEC 60204-1
 Ongeacht
de bedrijfsfunctie heeft een noodstop altijd voorrang.
 Voedingen
 Reset
mag niet opnieuw inschakelen.
 Stopzetting
 Cat.
van aandrijvingen zo snel mogelijk onderbreken.
door óf categorie 0 óf 1.
0 alleen met elektromechanische onderdelen, niet afhankelijk van
elektronische logica of overdracht via communicatienetwerken.
 Cat.
1 uiteindelijk afschakelen met elektromechanische onderdelen.
TES Industrial Systems B.V.
Eisen nooduitschakeling
Uit NEN-EN-IEC 60204-1
 Moet
aanwezig zijn waar bescherming tegen aanraking wordt
verkregen door het plaatsen buiten handbereik of dmv hindernissen.
 Moet
aanwezig zijn waar de kans op gevaren of schade tgv elektriciteit
aanwezig is.
 Moet
inkomende voeding onderbreken
 Stopzetting
door cat. 0.
TES Industrial Systems B.V.
Implementatie
noodstopvoorziening
Uit NEN-EN 418
Noodstop mag niet gebruikt worden als alternatief voor afdoende
veiligheidsmaatregelen en als alternatief voor automatische beveiligingen.
Wel als ondersteunende veiligheidsvoorziening.
DUS eerst de machine onderwerpen aan een risico-analyse
 Risico’s
uitsluiten door ontwerpwijzigingen
 Risico beperken door beveiligen
 Risico’s beperken door informatie aan gebruikers
TES Industrial Systems B.V.
Risicograaf
Risico = kans x effect.
B1 2 3 4
S1
P1
Ernst van de verwondingen:
 S1: licht, herstelbaar
 S2: zwaar, onomkeerbaar letsel tot en met dodelijke afloop
S2
F1

F2
P2
P1
P2
Frequentie en/of tijdsduur in gevaarlijke zone
 F1: zelden tot vaak
 F2: frequent tot continue

Mogelijkheid om gevaar te voorkomen
 P1: Mogelijk onder bepaalde omstandigheden
 P2: Nauwelijks mogelijk

TES Industrial Systems B.V.
+ Aantal noodstopdrukkers bepalen
Inhoud systeemcategorieën
Categorie Vereisten aan het besturingssysteem
B
Besturingscontrole volgens basisspecificaties.
1
Idem eisen B doch, gebruik van goedgekeurde
componenten en principes.
2
Idem eisen B en 1. De veiligheidsfuncties worden met
een zekere interval gecontroleerd (frequentie te bepalen
gezien de applicatie)
Idem eisen B en 1. Een enkele fout mag niet tot het
verlies van de veiligheidsfunctie leiden. Deze fout dient
gedetecteerd indien redelijkerwijs mogelijk
Idem eisen B en 1. Een enkele fout mag niet tot het
verlies van de veiligheidsfunctie leiden. Deze fout moet
worden opgespoord voordat of wanneer de
veiligheidsfunctie opnieuw wordt aangesproken.
Opstapeling van fouten levert geen verlies
veiligheidsfunctie.
3
4
TES Industrial Systems B.V.
Systeemgedrag
Mogelijk verlies van de
veiligheidsfunctie
Betrouwbaarder maar
verlies van
veiligheidsfunctie
mogelijk.
Fout gedetecteerd bij
elke test
Veiligheidsfunctie
gegarandeerd tenzij
opstapeling van fouten
De veiligheidsfunctie is
altijd gegarandeerd
opstapeling van fouten
is niet mogelijk
Principe
Overwegend
gekenmerkt door
de kwaliteit van
de componenten
Overwegend
gekenmerkt door
de structuur van
de besturing
Categorie B, 1
 Kortsluiting
 Fout
noodstop is niet bewaakt.
in schakelcircuit (verkleven van K1)
wordt niet herkent.
 Sluiting
 Toe
met aarde wordt bewaakt.
te passen mits gebruik wordt gemaakt
van goedgekeurde componenten.
 Principe
is een getest en algemeen in
gebruik.
TES Industrial Systems B.V.
Categorie B, 1
 Kortsluiting
 Fout
noodstop is niet bewaakt.
in schakelcircuit (verkleven van K1)
wordt niet herkent.
 Sluiting
 Toe
met aarde wordt bewaakt.
te passen mits gebruik wordt gemaakt
van goedgekeurde componenten.
 Principe
is een getest en algemeen in
gebruik enkel voor categorie B en/of 1.
 Verdubbeling
van het circuit geeft verdubbeling van mogelijke fouten.
TES Industrial Systems B.V.
Categorie ?? (B, 1)
 Idem
 Er
vorige pagina.
is sprake van redundantie, doch
het falen (verkleven) van K1 en K2
wordt niet gedetecteerd.
Moet er een categorie aan worden gehangen; niet meer dan B of 1.
TES Industrial Systems B.V.
Categorie 2
 Kortsluiting
noodstop is niet
bewaakt.
 Fout
in schakelcircuit
(verkleven) wordt herkent.
 Sluiting
met aarde wordt
bewaakt.
 Toe
te passen mits gebruik
wordt gemaakt van
goedgekeurde componenten.
 Er
wordt cyclisch getest.
TES Industrial Systems B.V.
Categorie 3
Idem vorige pagina, echter:
 Kortsluiting
noodstop is bewaakt. (enkelvoudig)
 Hoofdstroomrelais
worden bewaakt.
TES Industrial Systems B.V.
Categorie 4
Idem vorige pagina, echter:
 Kortsluiting
noodstop is bewaakt.
Bij het bekabelen van de noodstopdrukkers rekening houden met: lengte ivm kortsluiting
(ook capaciteit, in- uitschakelen zou van belang kunnen zijn.)
TES Industrial Systems B.V.
De TES-toepassing
TES Industrial Systems B.V.
De TES-toepassing
TES Industrial Systems B.V.
De TES-toepassing
TES Industrial Systems B.V.
Andere
noodstopvoorziening
Uit NEN-EN 60204-1
Elke beweging die kan leiden tot gevaarlijke situaties moet worden bewaakt.
 Grenswaardenschakelaars.
Bv. Einde baan, hoogste/laagste stand.
 Detectie
van overschrijding van toelaatbare toerentallen.
Bv. Soll- / istwert bewaking
 Detectie
van mechanische overbelasting.
Bv. mechanisce of electronische overlastbeveiling
 Anti-botssystemen.
TES Industrial Systems B.V.
Noodstop door bewakingen
TES Industrial Systems B.V.
Toepassing van
de noodstop
Ja ,+++++
TES Industrial Systems B.V.
Download