veiligheidsfouille

advertisement
Fouille kunnen uitvoeren: samenvattend schema
DOEL
OP WIE?
VOORWAARDEN
DOOR WIE
VEILIGHEIDSFOUILLE
Vinden van wapens of ander
voorwerpen die gevaarlijk zijn
voor OO
1. Bij IK met vermoedens op het
dragen van wapens of voorwerpen
2. Persoon die van vrijheid beroofd
is. (best. of ger.)
3. Deelnemers van bijeenkomsten
die OO bedreigen
4. Aan de toegang tot plaatsen
waar OO bedreigd wordt.
5. Op voorschrift van de
bestuurlijke overheden
- Onder verantwoordelijkheid en
conform de richtlijnen van de
OBP voor categorie 3 en 4
- Onder eigen
verantwoordelijkheid voor
categorie 1, 2 en 5
- Voor categorie 3 en 4: hetzelfde
geslacht
- Voor categorie 1, 2 en 5:
hetzelfde geslacht indien
mogelijk
GERECHTELIJKE FOUILLE
Overtuigingsstukken of
bewijsmateriaal
FOUILLE VOOR OPSLUITING
Voorwerpen gevaarlijk voor
zichzelf of anderen – om
ontvluchting te vergemakkelijken
1. Persoon die vermoedelijk in het
bezit is van overtuigingsstukken of
Gerechtelijk of bestuurlijk
bewijsmateriaal
aangehouden persoon die in de cel
2. Persoon die gerechtelijk van zijn
moet worden opgesloten.
vrijheid is beroofd
Onder verantwoordelijkheid en
conform de richtlijnen van de OGP
Onder verantwoordelijkheid en
conform de richtlijnen van:
-OBP: best. aanhouding
-OGP: ger. Aanhouding
Indien mogelijk door hetzelfde
geslacht (eventueel burger
vorderen)
Politieambtenaar of persoon van
hetzelfde geslacht
DUUR
Niet langer dan nodig: max 1u
Niet langer dan nodig: max 6u,
tenzij bij een ger. aanhouding
METHODE
1. Aftasten van het lichaam
2. Controle kledij en bagage
3. Nooit ontkleding
1. Aftasten van het lichaam
2. Controle kledij en bagage
3. Ontkleding indien noodzakelijk
4. Nooit onderzoek aan lichaam!
Niet langer dan de tijd
noodzakelijk
1. Aftasten lichaam
2. Controle kledij en bagage
3. Ontkleding indien noodzakelijk
(evt. kniebuigingen)
4. Nooit onderzoek aan lichaam!
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards