Ook met een ander of zonder diploma kan het

advertisement
Ook zonder diploma secundair onderwijs zijn er mogelijkheden om te starten met
een creditcontract voor een aantal opleidingsonderdelen
Doelgroep?
Categorie 1. Ben je nog ingeschreven in het secundair onderwijs en zou je graag al eens
proeven van een aantal opleidingsonderdelen binnen een HUB-opleiding
om een juiste studiekeuze te kunnen maken?
Categorie 2. Of ben je ingeschreven voor de examencommissie Vlaamse Gemeenschap
voor het voltijds secundair onderwijs en wens je dit te combineren met een
aantal opleidingsonderdelen aan de HUB te volgen?
Categorie 3. Of wens je een beperkt aantal opleidingsonderdelen te volgen zonder
diploma secundair onderwijs en dit niet met het oog op het behalen van
een diploma hoger onderwijs?
Een adres
Meld je aan bij de assessmentcoördinator. Zij bekijkt samen met de trajectbegeleider
van de opleiding of je al dan niet toelating krijgt tot de opleiding met een creditcontract
en voor welke opleidingsonderdelen je kan inschrijven.
De toelating voor categorie 1 en 3 geldt maximaal voor 1 academiejaar. De toelating
voor categorie 2 geldt maximaal voor het 1e semester.
Deadlines
Voor opleidingsonderdelen die in het 1e semester starten, dien je je aanvraag in bij de
assessmentcoördinator voor 15 oktober van het lopende academiejaar. Voor
opleidingsonderdelen die in het 2e semester starten, kan je nog een aanvraag indienen
tot 28 februari van het lopende academiejaar. Je aanvraag omvat een motivatiebrief en
een bewijs van inschrijving in het secundair onderwijs (categorie 1), een bewijs van
inschrijving bij de examencommissie van Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds
secundair onderwijs en (eventueel) reeds behaald cijferrapport (categorie 2), een
motivatiebrief (categorie 3).
Contactpersoon
Heb je interesse in een creditcontract voor een aantal opleidingsonderdelen of wens je
meer informatie hieromtrent, contacteer dan de assessmentcoördinator, Diane De
Coster, [email protected].
Download