Gender identiteitsstoornissen Problemen op het gebied van de

advertisement
Gender identiteitsstoornissen
Problemen op het gebied van de
genderidentiteit en de genderrol
INFORMATIEVAARDIGHEDEN
MICHIEL DEZWARTE
1BAOC4
Wat zijn genderproblemen?
 Onbehagen over het eigen geslacht
 De wens om te leven/ gedragen als het andere
geslacht
 Het is zeer zeldzaam
Terminologie
Vakterm
Uitleg
Cross-gendergedrag
Wanneer iemand een duidelijke voorkeur heeft om die dingen te
doen die passen bij het genderrolgedrag van de andere sekse.
Cross-seks-hormonen
Hormonen die de ontwikkeling van secundaire
geslachkenmerken van het andere geslacht induceren.
Genderdysforie
Is zich ongelukkig voelen voelen met de biologische sekse.
Genderidentiteit
Heeft betrekking op iemands beleving over zijn of haar man of
vrouw zijn.
Genderrolgedrag
Is het gedrag dat kenmerkend is voor de enen dan wel de andere
sekse.
Seksuele oriëntatie
Heeft betrekking op seksuele aantrekking tot mannen, vrouwen
of beide.
Kinderen met genderidentiteitsstoornissen
 Langdurige en extreme vorm van identificatie
 Afkeer van alles wat bij het eigen geslacht hoort
 Problemen met eigen geslachtskenmerken
 Stoornissen met de identiteit kunnen vroeg ontstaan.
 Na de puberteit blijven deze problemen
 Vertonen al op zeer jonge leeftijd seksueel gedrag
 Seksueel gedrag = lustzoekend gedrag waarbij de genitaliën
betrokken zijn
 Stimulering van de geslachtsorganen = een prettig gevoel
 Geslachtsorganen = intressant
=> Proberen blote mensen te bekijken
=> Raken de geslachtsorganen van anderen aan
=> Laten anderen hun geslachtsorganen zien
 Seksuele spelletjes = verzonnen rollenspel waarbij de rollen
seksuele kenmerken hebben
=> Leeftijdsgenootjes
=> Niet negatief ervaren
Adolescenten met genderidentiteitsstoornissen
 Bij een deel van de kinderen verdwijnt de
identiteitsproblemen bij het begin van de
lichamelijke veranderingen
 Bij anderen niet : zij voelen zich ongelukkig met hun
lichaam
 Het kan gebeuren dat m’n vraagt om van geslacht te
veranderen
 Wanneer de vraag blijvend is: kan m’n besluiten om
van geslacht te veranderen.
Diagnostiek en behandeling
 Voorlichting:
=> Ouders moeten betrokken worden + geïnformeerd worden
=> Ouders moeten hun gevoelens kwijt kunnen
=> Kind moet geïnformeerd worden
=>Stapsgewijze voorlichting + aansluiting bij ontwikkelingsniveau
=> Oudere kinderen eventueel laten mee beslissen
 Medische behandeling
=> Correctieve genitale operatie
=> Cosmetische operatie
=> Hormoonbehandeling
 Psychologische behandeling
=> psychotherapeutische hulp
Conclusie
 Kinderen  ervaren specifieke problemen die
speciale hulp verdienen
 Het genderprobleem als bijkomende problemen
moeten goed in kaart worden gebracht
 Adolescenten  goed worden onderzocht door niet
gespecialiseerde hulpverleners
Download