Sociale contacten en familierelaties

advertisement
[Hier
plaatje
invoegen]
Sociale contacten en
familierelaties
Hoofdstuk 13
[Hier titel van boek]
1 van 7
Sociale contacten
Feiten
[Hier
plaatje
invoegen]
•
Maatschappelijke steunsystemen
(MSS) Ondersteuning gezin, familie en
vrienden
Nieuw > Zelfhulp, lotgenotencontact
en herstelactiviteiten
• Aandacht voor leren sociale
vaardigheden
•
Al sinds 1960
•
Steun bij vervullen specifieke rollen
minimaal (bijvoorbeeld ouderrol, rol als kind, rol
als vriend/vriendin)
[Hier titel van boek]
2 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Sociale contacten
Grote onvervulde zorgbehoefte op
gebied van sociale contacten en intieme
relaties.
[Hier titel van boek]
3 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Methodieken
Doel: leren sociale vaardigheden
(algemeen toepasbaar)
• Oefenen met huiswerk in een
groep (12-20 sessies)
•
Goldstein
•
•
Liberman
•
•
IRB
•
[Hier titel van boek]
Doel: leren omgaan met sociale
relaties en intimiteit
• Oefenen met huiswerk in een
groep (25-70 sessies)
Doel: analyse sociaal netwerk,
waarna uitbreiden en verbeteren
van sociale contacten
• Individueel traject (duur
afhankelijk van cliënt, 10-30
sessies)
4 van 7
Beslisboom verbeteren en uitbreiden sociale
contacten
[Hier
plaatje
invoegen]
Belangrijke vragen:
• Wens duidelijk? • Persoon/groep;
bemiddeling?
• Netwerkanalyse • Netwerkanalyse;
contactstijl?
gedaan?
• Belangrijkste, eerste
• Prioriteiten
stap?
duidelijk?
• Terrein sociale • Doelen op andere
terreinen?
contacten?
[Hier titel van boek]
5 van 7
Thema’s
Bij familie/gezinsinterventies
[Hier
plaatje
invoegen]
Scheppen van positieve, respectvolle
samenwerkingsrelatie tussen familie en
hulpverlening
• Overeenstemming over regelmatige
bijeenkomsten cliënt, familieleden en
hulpverlener
• Uitwisseling gegevens en afspraken over
vertrouwelijkheid
• Tijd en ruimte voor emotionele zaken en
persoonlijke reacties op de ‘ziekte’ van cliënt;
hiermee omgaan
•
[Hier titel van boek]
6 van 7
Thema’s
Bij familie/gezinsinterventies
[Hier
plaatje
invoegen]
•
•
•
•
•
•
Ondersteuning familieleden bij bereiken van
persoonlijke doelen
Gericht op omgaan met dagelijkse zaken
Vergroting van probleemoplossende
vaardigheden van het gezins- of familiesysteem
Overeenstemming over
terugvalpreventiestrategieën
Ontwikkeling van effectieve
communicatiepatronen
Overeenstemming over het feit dat de relatie
tussen gezin/familie en geestelijke
gezondheidszorg van lange duur zal zijn
[Hier titel van boek]
7 van 7
Download