DE HKT-SPIN IN JOUW BEHANDELING IN DE WOENSELSE POORT

advertisement
Informatie voor cliënten
De HKT-spin in jouw behandeling in
De Woenselse Poort
De maatregel die je hebt, is gegeven omdat je een strafbaar feit hebt gepleegd. Het is mogelijk dat dit een gevolg was van je psychische conditie. Daarom heeft de rechter besloten dat
je moet proberen het gedrag, dat leidde tot je veroordeling, onder controle te krijgen. Wij
noemen gebeurtenissen die vooraf gaan aan een delict ‘risicofactoren’ en we werken met een
onderzoek dat heet HKT-30. We kunnen ons voorstellen dat je nog niet goed weet wat de redenen
kunnen zijn waarom je in de problemen bent gekomen. We gaan daar met jou naar op zoek en
hopen samen met jou uit te vinden welke factoren die problemen veroorzaakten. Je zou
bijvoorbeeld in de problemen kunnen zijn gekomen omdat je drugs gebruikte en...
Bijvoorbeeld: je wordt agressief en achterdochtig naar andere mensen als je drugs hebt gebruikt.
In zo’n toestand zou je mogelijk opnieuw tot een strafbaar feit kunnen komen. In de behandeling
willen we bereiken dat:
1. je leert dat (bijvoorbeeld) drugsgebruik je in problemen kan brengen,
2. anders leert omgaan met agressiviteit en achterdocht,
3. je op een goede en veilige manier weer terugkeert in de maatschappij. Fo
Je wordt opgenomen op de opname-afdeling. Samen met jou gaan we in kaart brengen welke
risicofactoren in de behandeling aan bod moeten komen, enkele voorbeelden zijn:
• psychotische symptomen (je hoort of ziet dingen die anderen op dat moment niet zien of
horen)
• middelengebruik (drugs, alcohol; gebruikte je deze middelen en wat deden ze met je, had je
controle over je gebruik?)
• sociale vaardigheden (kun je goed voor jezelf opkomen en met andere mensen omgaan?)
• houding ten opzichte van behandeling (wat vind je ervan dat je van de rechter in behandeling
moet?)
Zo kan het plaatje eruit zien als je begint aan je behandeling
Bij elke zorgplanbespreking kijken we
samen met jou op welke factoren je
vooruitgang boekt of bij welke factoren je
hulp van het team nodig hebt. Deze scores worden ook weer in het plaatje verwerkt. Zo is voor jou duidelijk op welke
factoren je herstelt en bij welke factoren
je nog hulp en ondersteuning nodig hebt.
Tijdens de behandeling en in je dagprogramma ga je aan het werk om een
aantal problemen te verbeteren en om
andere vaardigheden aan te leren die
je helpen om beter en veiliger met andere mensen en situaties om te gaan. Bij
elk punt dat je leert kan er iets positief
veranderen in het plaatje van de spin.
De problemen die we samen met je gaan opschrijven noemen we vanaf nu risicofactoren. We
zetten deze risicofactoren voor je in een plaatje. Dit plaatje maakt duidelijk welke
risicofactoren belangrijk zijn om samen aan te werken. In zorgplanbesprekingen maken we
samen met jou doelen om gericht aan het werk te gaan.
Ideale plaatje na... tijd. De vlaggetjes blijven bestaan, je weet wat je valkuilen kunnen zijn.
Aan het einde van je behandeling kan dat plaatje er dan als volgt uitzien:
Bij voldoende vooruitgang gaat het team
met jou plannen maken om weer aan het
maatschappelijk leven deel te nemen.
Buiten de kliniek kom je de risicofactoren (valkuilen) weer tegen.
Heb je de behandeling met succes
afgerond dan heb je geleerd anders met
die risico’s om te gaan en houd je zelf de
regie over je leven.
Als deze uitleg over de behandeling
vragen bij je oproept kun je die aan veel
medewerkers binnen De Woenselse
Poort stellen, omdat iedereen wel kan
uitleggen welke behandeldoelen we
hier met jou willen bereiken. Je kunt in
elk geval met vragen terecht bij de begeleiders van je afdeling, je persoonlijk
begeleider of je behandelaar.
We hopen op een prettige samenwerking in je behandeling.
De Woenselse Poort
Bezoekadres
Landgoed De Grote Beek
Dr. Poletlaan 40, 5626 ND Eindhoven
Intern adres
Dr. Poletlaan 88, volg P 13
Postadres
De Woenselse Poort
Postbus 909, 5600 AX Eindhoven
T (040) 297 01 70
E [email protected]
I www.dewoenselsepoort.nl
DWP-CO-03A
oktober 2013
Download