Leren en het kwetsbare puberbrein

advertisement
Leren en het kwetsbare puberbrein
Lezing door Prof. Dr. Christophe Lafosse
maandag 17.12.2012 • 20.00>22.00 u. • campUS Hertogstraat
De wisselwerking tussen onze hersenen en ons gedrag is een complex gegeven.
Neurowetenschappelijk onderzoek toont duidelijk een rechtstreeks meetbaar verband
aan tussen genetische- en omgevingsinvloeden en de ontwikkeling, structuur en
functie van de hersenen. Deze hebben een duidelijke weerslag op het gedrag in
het alledaagse leven thuis in het gezin maar ook in het functioneren op school.
Jongeren beter kunnen begrijpen begint met het inzicht krijgen in de werking van
het brein. Kennis over hersen-gedrag-omgevingsfactoren geven ons meer houvast en
duidelijkheid in het omgaan en stimuleren van jongeren om hen voor te bereiden op
hun toekomstig leven in een steeds sneller evoluerende kennismaatschappij (die wij
met onze eigen brein gecreëerd hebben).
Professor Christophe Lafosse is doctor in de psychologie met specialisatie
in de neuropsychologie en gedragsneurologie. Hij is als directeur Strategie en
Wetenschappelijk beleid, diensthoofd Psychologie en Logopedie en klinisch
neuropsycholoog verbonden aan het revalidatieziekenhuis RevArte en is professor
klinische neuropsychologie aan de KU Leuven. Hij zal aan de hand van divers
beeldmateriaal inzicht brengen in de complexe interacties tussen hersenen en
gedrag.
Wanneer?
Maandag 17 december 2012 om 20.00u.
Waar?
KHLeuven Lerarenopleiding (Aula zr. Rosa Peeters)
Campus Hertogstraat
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
Inschrijven
Deze lezing is gratis. We vragen wel om vooraf in te
schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf je in voor 15 december via deze link:
www.khleuven.be/puberbrein
Download