Klik hier voor de presentatie.

advertisement
KJB > Commissies
PR-commissie
• ‘Idee’ KJB te presenteren als een ‘virtule
onderneming’ die als partner/leverancier kan
optreden naar (grote) ondernemingen welke
op projectbasis specialisme willen inhuren.
Sub-commissie
Bekendheid KJB
Bekendheid KJB
• Overleg en Onderzoek (2008)
•
Michaël van Knippenberg, Hugo Breukers en Robert Reinink
• Extern
• Intern (speerpunt)
Bekendheid KJB
• Hiervoor is een inventarisatie wat ieder KJB
lid zakelijk kan inbrengen en goede interne
informatie-uitwisseling van belang.
Bekendheid KJB
•
•
•
•
Hoe interne bekendheid aanpakken
Nieuwe website KJB
Introductie onderneming
ÉÉN op ÉÉN gesprekken
Bekendheid KJB
• Eerste focus op de introductie
onderneming
• Elke ledenavond zal er gelegenheid zijn
voor 2 KJB leden om een introductie te
doen van maximaal 5 min./KJB lid
Bekendheid KJB
• Wat levert de introductie op?
• Zichtbaarheid, wisselwerking,
persoonlijke groei,opbouwende kritiek
(leeromgeving), aanbevelingen kunnen
doen binnen andere netwerken
• MEER OMZET!
Bekendheid KJB
• Korte introductie van jezelf
• Korte introductie van jou onderneming
•
10% van de tijd voor je introductie
Bekendheid KJB
• Wat is het specialisme en/of zijn de
specifieke producten en/of diensten
binnen jou onderneming.
•
10% van de tijd voor je introductie
Bekendheid KJB
• Wie zijn de specifieke
opdrachtgevers/klanten voor jou
onderneming.
•
30% van de tijd voor je introductie
Bekendheid KJB
• Wat zijn de ‘triggers’ voor je mede KJB
leden om aan jou en/of jou onderneming
te denken en te schakelen, indien zij
binnen hun eigen netwerk de ogen en
oren open hebben en deze ‘triggers’
waarnemen.
•
30% van de tijd voor je introductie
Bekendheid KJB
• Naar welke opdrachtgever/klant ben
je specifiek op zoek?
(branche-onderneming-afdeling-persoon)
•
15% van de tijd voor je introductie
Bekendheid KJB
• Sluit af met een zgn. ‘memory hook’
De financiële adviseur:
"Ik help mensen om rijk met pensioen te gaan".
De fotograaf zegt:
"Wij schieten jullie familie!"
•
5% van de tijd voor je introductie
Bekendheid KJB
Bekendheid KJB
• Van de luisterende KJB leden wordt
verwacht dat:
•
•
•
Zij goed luisteren naar jou introductie en de ‘triggers’
Zij opbouwende feedback geven op jou introductie.
Zij de ogen en oren openhouden voor jou (triggers)
binnen hun eigen netwerk.
AANMELDEN
• Opstellen in rijen van 3
•
•
Aanmelden bij de ledenavond commissie
Grijp deze kans om je zichtbaar te maken
!!!!!!
Download