Overgang van onderneming: Verbod om te

advertisement
Overgang van onderneming:
Verbod om te ontslaan wegens overgang
van onderneming
Bent u van plan om te fuseren, een (deel van een) bedrijf over te nemen of
uw bedrijf te splitsen? Dan dient u rekening te houden met Europese
regelgeving die werknemers beschermt in geval van overgang van
onderneming. Deze keer in onze reeks over dit onderwerp: het verbod om te
ontslaan wegens overgang van onderneming.
**
Over de auteur:
Jan Dop staat als advocaat nationale en internationale bedrijven
bij in alle facetten van hun dagelijkse bedrijfsvoering.
Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht.
Ontslag op grond van overgang van onderneming niet toegestaan
Het is verboden werknemer(s) te ontslaan wegens of met het oog op de overgang
van onderneming. Dit geldt zowel voor de vervreemder als voor de verkrijger van de
onderneming. Handelt de werkgever in strijd met dit opzegverbod dat kan de
werknemer binnen 2 maanden de rechter vragen om de opzegging te vernietigen of
een vergoeding toe te kennen. Het is wel toegestaan om werknemers te ontslaan
indien de ontslagreden geen verband houdt met de overgang van onderneming. Dit
kunnen bijvoorbeeld zijn het disfunctioneren van de werknemer of economische,
technische of organisatorische redenen (de zg. ETO-redenen).
Onwillige werknemer
Indien de werknemer ondubbelzinnig weigert om in dienst te treden bij de verkrijger,
zal de werknemer niet van rechtswege overgaan en zal zijn arbeidsovereenkomst
met de vervreemder eindigen. Indien de reden voor de weigering door de werknemer
ligt in een aanmerkelijk nadeel dat hij zal ondervinden als gevolg van de overgang
van onderneming (bijvoorbeeld: een langere reistijd naar het werk) en die reden
rechtvaardigt een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan komt de
beëindiging voor rekening van de werkgever en dient deze een transitievergoeding te
betalen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Europese regelgeving inzake overgang van onderneming
en de gevolgen daarvan? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Dan kunt u
contact opnemen met:
mr. Jan Dop ([email protected]).
Download