Informatiecentrum over radioactieve afvalstoffen

advertisement
Informatiecentrum over
radioactieve afvalstoffen
Informatiecentrum over
radioactieve afvalstoffen
Isotopolis,
Het informatiecentrum over
radioactieve afvalstoffen
Een kijkje nemen achter de muren van een opslagplaats
voor radioactief afval. In een nevelkamer een onzichtbare
straal zichtbaar maken. Je kan het beleven tijdens een
bezoek aan Isotopolis, hét informatiecentrum over
radioactieve afvalstoffen van NIRAS in de Kempense
gemeente Dessel. Uniek in België!
Isotopolis is actief verhelderend
Isotopolis werpt een verhelderend licht op de complexe
materies van ‘radioactiviteit’ en het ‘beheer van
radioactief afval’. Het informatiecentrum geeft glasheldere
informatie op maat van iedereen die belangstelling
heeft voor radioactieve afvalstoffen: schoolgroepen,
verenigingen, tieners en senioren, individuen,... Isotopolis
is tegelijkertijd wetenschappelijk sterk onderbouwd,
bijzonder leerrijk, visueel attractief en zelfs... spannend!
Isotopolis speelt open kaart
Isotopolis speelt open kaart over alle wetenschappelijke
en maatschappelijke factoren die met radioactief afval
te maken hebben. Je hoeft alvast geen wetenschappelijke
bolleboos te zijn. Ervaren animatoren begeleiden kleine
groepjes, waardoor tussen begeleider en bezoeker een
dialoog kan ontstaan. Op al je vragen over radioactief
afval en de oplossingen op lange termijn krijg je een
antwoord.
Isotopolis: what’s in a name
De naam Isotopolis is een samenspel van Oudgriekse
woorden: isos, topos en polis. Isotoop verwijst naar
radioactieve chemische elementen. Polis was de plaats
waar de Grieken samenkwamen om te vergaderen.
Samen geeft dat Isotopolis: de plaats waar de burgers
geïnformeerd worden over de thematiek van
radioactieve afvalstoffen.
Isotopolis middenin het kloppend hart
Isotopolis bevindt zich op het terrein van Belgoprocess
in Dessel, het enige bedrijf in ons land waar radioactieve
afvalstoffen worden verwerkt en opgeslagen. Die locatie
biedt de bezoeker van Isotopolis de uitzonderlijke
kans een bezoek te brengen aan een indrukwekkende
opslagplaats en verwerkingsinstallatie van laagradioactief
afval. Het wordt allicht je eerste kennismaking
met de dagelijkse realiteit van radioactief afvalbeheer.
Isotopolis ontnevelt de geheimen
van radioactiviteit
Na een kortfilm over de rol die radioactiviteit speelt
in ons dagelijkse leven, maken de bezoekers een leerrijke
ontdekkingstocht door de wereld van de radioactieve
afvalstoffen. Tijdens de rondleiding in het informatiecentrum komen drie thema’s aan bod: radioactiviteit, het
beheer op korte termijn en het beheer op lange termijn.
Isotopolis is opgebouwd
rond drie thema’s
Thema 1:
Radioactiviteit
Je brengt eerst een bezoek aan een mini-laboratorium
waar de fascinerende fenomenen radioactiviteit en
straling worden toegelicht. Dit gebeurt op een visueel
aantrekkelijke manier met demonstraties en experimenten.
Uniek, en dé blikvanger van Isotopolis, is de nevelkamer. In
deze afgesloten kijkkast wordt de onzichtbare ioniserende
straling zichtbaar gemaakt.
Thema 2:
Beheer op korte termijn
Een tweede thema behandelt het beheer op korte
termijn van radioactief afval. Je komt te weten waar
radioactief afval vandaan komt, hoe het eruit ziet en wat
er vandaag mee gebeurt. Natuurgetrouwe materialen en
gedetailleerde foto’s geven de bezoeker een realistisch
beeld van het dagelijkse beheer en de behandeling
van radioactief afval.
Thema 3:
Beheer op lange termijn
Het derde thema belicht de toekomst en de oplossingen op lange termijn voor het radioactief afval. De
verschillende bergingsmogelijkheden, die wetenschappers
vandaag bestuderen en uittesten, worden hier met foto’s
en filmpjes minutieus voorgesteld.
Isotopolis is een initiatief van
NIRAS en Belgoprocess
NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval
en Verrijkte Splijtstoffen, is sinds 1980 door de overheid
belast met het beheer – op korte en lange termijn – van
al het radioactieve afval dat op Belgisch grondgebied
wordt voortgebracht. NIRAS moet op de eerste plaats
zorgen voor een maximaal veilig beheer van dit radioactieve afval. Een bijkomende opdracht is het opmaken
van een inventaris van alle nucleaire installaties en sites
die radioactief afval bevatten, met een kostenraming van
de sanering en ontmanteling ervan. NIRAS heeft het
statuut van ‘openbare instelling’ en garandeert dat het
radioactieve afval wordt beheerd met respect voor de
veiligheid van de bevolking en het leefmilieu.
Belgoprocess is een dochtermaatschappij van NIRAS
en voert sinds 1984 alle technische verrichtingen uit
die noodzakelijk zijn voor de verwerking en tussentijdse
opslag van radioactief afval. Belgoprocess ontvangt radioactieve afvalstoffen van kerncentrales, ziekenhuizen,
laboratoria, enz. Na een industriële behandeling wordt
het afval opgeslagen in afwachting van een eindbestemming.
Belgoprocess ontmantelt tevens stilgelegde nucleaire
installaties door ze te ‘ontsmetten’ en vervolgens
af te breken. Belgoprocess zorgt ervoor dat de radioactieve stoffen zo verwerkt en opgeslagen worden, dat
de veiligheid van mens en het milieu gegarandeerd blijft.
Isotopolis bezoeken?
Nadine Van Mechgelen,
Tel. 014 33 40 31, Fax 014 33 40 39,
e-mail: [email protected]
Contactpersoon
Waar op
het terrein van Belgoprocess
aan de Gravenstraat 73 in Dessel.
Wanneer van
maandag tot zaterdag, overdag en ‘s avonds.
Duur maximaal
3 uren.
Isotopolis kan alleen na afspraak bezocht worden.
Na de boeking van het bezoek ontvang je een bevestiging
met een formulier waarop de naam, voornaam, privéadres en rijksregisternummer van alle deelnemers aan
het bezoek vermeld moeten worden. Deze lijst, in digitale
vorm, moet twee weken voor het bezoek terug in het
bezit zijn van Isotopolis. Zonder deze deelnemerslijst
kan er geen toegang verleend worden tot de bedrijfsterreinen van Belgoprocess.
Hoe
toegankelijk voor mindervaliden,
slechtzienden en blinden.
Toegankelijkheid
Taal rondleidingen kunnen in het Nederlands, Frans
en Engels.
Aantal deelnemers minimum 10 personen,
maximum 60 personen.
Begeleiders een team van opgeleide begeleiders
zorgt voor een rondleiding op maat. Wij voorzien
één begeleider per 20 personen.
Kostprijs volledig gratis, tijdens het bezoek biedt
Isotopolis je een koffie of frisdrank aan.
Informatie op verzoek ontvang je een uitgebreid
informatiepakket.
Catering Isotopolis
beschikt over een lijst met enkele
lokale eethuizen, waar je een maaltijd of je eigen picknick
kan nuttigen. Op vraag bezorgen we je graag de lijst.
Website vooraf kennismaken met Isotopolis kan via
www.isotopolis.be.
Bereikbaarheid Isotopolis
is gemakkelijk te bereiken met
de bus, auto of fiets. Kom je met de trein, reserveer dan
de Belbus van De Lijn. Deze brengt je van het station van
Mol tot aan Isotopolis.
Tilburg
eindhoven
Antwerpen
dessel
BRUSSEL
luik
Namen
Gravenstraat 73 • BE-2480 Dessel • T 014 33 40 31 • F 014 33 40 39 • [email protected] • www.isotopolis.be
Download