Arie de Jong, ARN 01072015

advertisement
Automotive Retail en ARN:
samen onze
milieuverantwoordelijkheid nemen
Arie de Jong
Directeur ARN Holding B.V.
Hoe gaat de branche om met haar afval?
Als “ontdoener” is de ondernemer verantwoordelijk
voor het afgeven van afvalstoffen aan erkend bedrijf
2
Met welke afvalstoffen hebben
autobedrijven te maken?
Afgewerkte olie
3
En de auto zelf?!
4
200.000 autowrakken per jaar leveren
• 200 miljoen kg afval
o Waarvan een groot deel goed terecht komt!
• 200 kg per auto blijft over als afval na de shredder
• Goed voor 40 miljoen kg nog te verwerken afval
• Dat verwerken wij in de PST-fabriek
5
Driving sustainable recycling
6
6
Tot zover het goede nieuws
7
1
2
3
8
1. Fake export
Aantal betrokken handelaren: minimaal 1.000
Aantal betrokken voertuigen: 30.000 – 40.000
9
2. Niet-ARN aangesloten bedrijven
Minder/geen zicht
op afvalstoffen
10
Minder controle
3. Knippen in plaats van shredden
Aantal betrokken metaalhandelaren:
Aantal betrokken wrakkenmakelaars:
11
minimaal 100
minimaal 15
En wat kunnen we daaraan doen?
12
ARN autodemontagebedrijven
13
Inmiddels veel partijen betrokken bij het
indammen van lekstromen
14
50% van de aanvoer bij
autodemontagebedrijven is afkomstig uit
het Automotive Retail kanaal!
15
Download