PowerPoint-presentatie

advertisement
KAM – integrale kwaliteitszorg
Hoofdstuk 3 Milieu
Inhoud
1 Kwaliteitszorg
2 Arbo-zorg
3 Milieu
4 Gevaarlijke stoffen
5 Veiligheid
6 Derving
7 Kwaliteit(skosten)
8 Relaties
1
Hoofdstuk 3 Milieu
► Milieu
► omgeving waarin mensen, dieren en planten leven
► Milieuzorg
► manier waarop bedrijf omgaat met het milieu
2
Hoofdstuk 3 Milieu
► Maatregelen in de logistiek
► Middelen en maatregelen om te zorgen dat bedrijven de
milieuvoorschriften naleven.
3
Hoofdstuk 3 Milieu
► Productlevenscyclus
4
Hoofdstuk 3 Milieu
► Afvalverwerking
► een proces van het verwerken van afval
► Afval verzamelen
► afval scheiden
► verwijderen van verschillende soorten afval
► Afvalpreventie
► tegengaan of beperken van afval
5
Hoofdstuk 3 Milieu
► Afvalverwerking
6
Hoofdstuk 3 Milieu
► Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton
► richtlijnen voor verpakkingen
► Reverse logistics
► goederen gaan van klant naar fabrikant
► Verpakkingsmaterialen
► sommige verpakkingen zijn schadelijk voor het milieu
7
Hoofdstuk 3 Milieu
► Wetten rondom schoonmaken
Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid
schoonmaakmiddelen moeten voldoen aan deze richtlijnen
Voedsel en Waren Autoriteit
gevaarlijke producten melden
Europese Detergentenverordering
schoonmaakmiddelen mogen alleen uit biologisch afbreekbare
stoffen bevatten
8
Hoofdstuk 3 Milieu
► Interne transportmiddelen en milieu
► Zet transportmiddelen die je niet gebruikt uit
► Rijd geen onnodige routes met een transportmiddel
► Zorg voor het juiste onderhoud
9
Download