Hydros waterzuivering

advertisement
WATERZUIVERING
Van “afval” tot …drinkbaar?
Welk afval bevat industrieel
afvalwater?
Waarom niet meteen lozen?
Afval is voeding voor organismen in beek
Organismen zouden sterk groeien en
veel zuurstof gebruiken
Zuurstof arm milieu (stank)
Massale sterfte van de organismen in beek want zuurstof tekort +
sterke groei van andere organismen die in zuurstofarm milieu kunnen
overleven
Hoe wordt industrieel afvalwater gezuiverd?
Waterzuivering stap voor stap
1: Het influent
 Water komt uit productie: afval
 Bevat:




Vet, olie
Nitraten, fosfaten
Stukjes afval (bv. groentenstukjes)
…
2: Mechanische voorzuivering
 Dmv zeef
 Grootste stukjes worden tegengehouden
 Bv. stukjes groenten door schillen  worden gebruikt
als diervoeder
3: Zandvanger
 Belangrijk!
 Verwijdering van zand en aarde
 Water stroomt zeer traag door de zandvang  alle
zwaardere deeltjes bezinken
4: Anaërobie
 Niet bij alle zuiveringsinstallaties
 Water verblijft aantal dagen bij 30°C in afwezigheid
van zuurstof
 Anaërobe bacteriën breken voornamelijk suikers af
5: Beluchting of aërobie
 Bekken bevat actief slib (biomassa)
 Bacteriën breken resterende schadelijke stoffen
(suikers, nitraten…) af  zuurstof nodig!
 Slib is nog steeds vermengd met water
6: Nabezinking
 Verwijderen van biomassa uit gezuiverd water
 Door bezinking van de zwaardere slibdeeltjes
7: Verdere zuivering afvalwater
 Voor hergebruik in productieproces
 Hoge eisen inzake microbiologie en samenstelling
 Membraanfiltratie
Download