Gouda

advertisement
helder
drinkwaternieuws
voor klanten van drinkwaterbedrijf Oasen
Op elk moment
van de dag
Ongeveer 121 liter. Dat is de hoeveelheid water
die u dagelijks uit de kraan gebruikt. Bijvoorbeeld
in de keuken, badkamer en wc. Op elk moment
van de dag stromen die liters schoon drinkwater
uit uw kraan. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar
weet u eigenlijk waar dit water vandaan komt?
Groene Hart
Op zuiveringsstation Rodenhuis
Uw drinkwater komt dagelijks vers uit de bodem van
maken we elke dag
het Groene Hart. Drinkwaterbedrijf Oasen pompt tot
36 miljoen liter drinkwater.
op een diepte van 100 meter grondwater op uit de
bodem. Dit water is al heel schoon, maar het is nog
geen drinkwater. Daarvoor moeten we het nog
zuiveren. Dat doen we op onze zuiveringsstations,
waar we het helder en zacht maken. Als inwoner
Gouda heeft zacht water
Zacht water
heeft veel
voordelen:
van de gemeente Gouda krijgt u drinkwater vanuit
zuiveringsstation Rodenhuis in Bergambacht. Dit is
het grootste zuiveringsstation van Oasen. Nadat we
het water hier hebben gezuiverd, transporteren we
het via ondergrondse leidingen naar u toe. In totaal
hebben we meer dan 4.000 kilometer leidingen onder
efficiënter
gebruik van
wasmiddel, vaatwasen schoonmaakproducten
Hoe minder kalk,
hoe zachter
het water
Hoe meer kalk,
hoe harder
het water
zuiniger
makkelijker
met energie
de grond liggen. Die zijn gemaakt van onder andere
kunststof, metaal en cement.
Misschien wel het beste ter wereld
In Nederland hebben we misschien wel het beste
schoonmaken
van sanitair
drinkwater ter wereld. Dat komt onder andere omdat
de kwaliteitseisen die we eraan stellen zeer hoog zijn.
Wist u bijvoorbeeld dat ons kraanwater aan strengere
eisen moet voldoen dan flessenwater in de winkel?
Drinkwater is ook een echt versproduct, er zitten
beter voor uw portemonnee
beter voor het milieu
meer comfort
meer
informatie:
www.
ik krijg
zacht water.nl
gemiddeld drie dagen tussen het oppompen uit de
bodem en het moment waarop het bij u uit de kraan
stroomt. Dit alles zorgt ervoor dat u elke dag betrouwbaar en zacht drinkwater krijgt. l
helder
Slappe bodem
zet leidingen
onder spanning
drinkwaternieuws
Oasen-monteur Peter van Houwelingen stond
Veenbodem
laatst raar te kijken in Gouda. De lekgeraakte
Oasen heeft dagelijks te maken met de slappe veenbodem
waterleiding aan de Voorwillenseweg die hij
in het Groene Hart. Ook in Gouda merken we de gevolgen
moest repareren bleek in eerste instantie onvind-
van deze sponsachtige grondsoort. Door de jaren heen
baar. Pas na lang graven kwam hij de leiding
zakt de bodem steeds verder. Dit kan problemen opleve-
tegen, meer dan een meter dieper dan toen hij
ren voor onze waterleidingen, omdat ze door de spanning
was aangelegd. Het is een bijzonder voorbeeld
van de bodem wegzakken en lek kunnen raken.
van de moeilijkheden die de slappe bodem in
Lekkage waterleiding
deze regio kan veroorzaken.
Meestal ligt een leiding op zo’n 80 centimeter diepte
in de bodem. Dit is een veilige diepte voor invloeden
van boven de grond. Zoals vorst of extreem warm
weer. De lekgeraakte leiding waar onze monteur Peter
naar op zoek was, bleek op maar liefst 2 meter diepte
te liggen. De bodem was hier in de afgelopen jaren zo
hard gezakt, dat de weg telkens was opgehoogd met
een nieuwe laag asfalt. Uiteindelijk telde Peter zeven
dikke lagen asfalt die op de leiding lagen. Mogelijk is de
leiding lek geraakt door de zware druk van al die lagen.
Vernieuwen
Elke dag levert Oasen meer dan 100 miljoen liter
drinkwater aan haar klanten. Hiervoor is een goed
leidingnet nodig. Daarom vervangen we oude leidingen
door nieuwe. In 10 jaar tijd wil Oasen 400 kilometer
Aan de Goudse Voorwillenseweg lag
oude leidingen vernieuwen. Zo zorgen we ervoor dat
een lekgeraakte waterleiding onder
alle klanten van helder en betrouwbaar drinkwater uit
zeven dikke lagen asfalt.
de kraan kunnen genieten, nu en in de toekomst. l
Speciaal
voor kids!
Besparingstips
Oasen steekt veel energie in het maken van schoon drinkwater.
We vinden het belangrijk om zuinig met dit water om te gaan en verspilling
Wil jij alles weten over de
te voorkomen. Zo helpt u het milieu én uw eigen portemonnee.
wereld achter de kraan?
Ga dan naar de speciale Kids
Besparing per jaar in een gemiddeld huishouden
water
Waterbesparende douchekop
1 minuut korter douchen
Kraan dicht tijdens het tandenpoetsen
WC Stopknop
WC Spoelkeuzeknop
1 m3 water = 1000 liter
gas
website van Oasen. Je vindt
in €
hier informatie die je kunt gebruiken
voor een spreekbeurt of werkstuk,
10 m³
60 m³
€ 50
5 m³
32 m³
€ 26
12 m³
-
€ 12
8 m³
-
€ 8
Hart. Elke dag gebruiken 750.000 mensen en
23 m³
-
€ 23
7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland
maar ook leuke drinkwaterspelletjes.
www.oasen.nl/kids
Oasen is het drinkwaterbedrijf van het Groene
helder en betrouwbaar drinkwater van Oasen.
www.oasen.nl
Download