CURRICULUM VITAE Dr.ir. AM van Dijk

advertisement
CURRICULUM VITAE Dr.ir. A.M. van Dijk-Looijaard
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Aartje Margaretha van Dijk-Looijaard
27-04-1954
Gouda
Nederlandse
Samenvatting:
Atty van Dijk heeft tijdens haar afstuderen kennis gemaakt met de microbiologie en
gezondheidsapecten van drinkwater. Na haar promotieonderzoek op het gebied van de
fysiologie van het hart (Faculteit Geneeskunde bij de Universiteit van Leiden) heeft zij zich
bij het RIVM en Kiwa (KWR) beziggehouden met de kwaliteits- en gezondheidsaspecten van
drinkwater.
Daarna heeft zij van haar hobby, haar beroep gemaakt in de vorm van natuur-en
milieueducatie bij de gemeente Leusden en een eigen bedrijf op het gebied van
natuurbeleving. Tientallen natuurlessen en lesdozen werden in deze periode ontworpen en
vele workshops gegeven voor volwassenen en kinderen.
Als nevenfuncties waren er (bestuurs)werkzaamheden voor vele vrijwilligersorganisaties.
Profiel: Trainer/workshopleider op het raakvlak natuur/welzijn/water
Adviseur normstelling van drinkwater
Organisator
Loopbaan en ervaring:
1999-2010 Centrum voor Natuur en Milieu gemeente Leusden, plv. Directeur
1991-1999 KIWA N.V., Hoofd Stafgroep Kwaliteitsnormen Drinkwater KIWA
1985-1991 RIVM, Wetenschappelijk onderzoeker drinkwater
1984-1985 Projectmedewerker ZWO te Leiden (hartonderzoek)
1978-1883 Wetenschappelijk assistent bij de Faculteit Geneeskunde van de RUL,
Promotieonderzoek m.b.t. de bloeddoorstroming van het hart
1977
Technisch assistent cursussen microbiologie
Opleiding:
1966-1971 HBS-B, Gouda
1971-1977 Chemisch ingenieur (cum laude), opleiding Chemische Technologie, Technische
Universiteit Delft.
1978
Onderwijsbevoegdheid 1e graad natuur- en scheikunde
1989
PAO-cursus Filtratie
1991
Cursus Projectmanagement
1992
PAO-cursus Waterbehandeling
2007-2008 Cursus Intuïtieve Ontwikkeling
Publicaties:
Circa 30 (lijst op aanvraag)
Lesmateriaal:
Circa 40 (lijst op aanvraag)
Persoonlijke informatie:
Getrouwd met Hans, 2 volwassen kinderen (Tom en Tim).
Interessegebieden: wandelen, fietsen, natuur, bodybalance, literatuur, mensen
Kernkwaliteiten: organisator, enthousiasmerend, zorgzaam, intuïtieve samenwerker,
creatief.
Download