Cor van de Wal

advertisement
Is reinigen en desinfecteren
Theorie of praktijk?
Inhoud
•
•
•
•
•
Korte kennismaking
Doelstelling
Chemie mogelijkheden
Materiaalsoorten
Reinigingstechnieken
DIENSTEN
•
•
•
•
Infectiebestrijding in drinkwatersystemen
Uitvoerend
Adviserend
Het nemen van monsters onder
accreditatie van drinkwaterlaboratorium
• Het leveren van preventieve en
repressieve producten en middelen
VOOR WIE?
Adviesbureau
VvE
Brouwerijen
Hotels
Industrie
Pretparken
Recreatiecentra
Waterleidingbedrijven
Zwembaden
Ziekenhuizen
DOELSTELLING
Het delen van ervaringen en problemen die we
tegenkomen in de praktijk bij Legionella besmettingen
IS REINIGEN EN DESINFECTEREN,
THEORIE OF PRAKTIJK?
•
•
•
•
•
Zorgplicht
Prioritair
Industrie
Recreatie
Etc.
Gemiddeld 25 % heeft een
Legionellabesmetting
Gemiddelde verdeling
•
•
•
•
Zorgplicht
Prioritair
Industrie
Overige
( ca.60 %)
( ca.20 %)
( ca. 5 %)
( rest)
Naast het uitvoeren van de brononderzoeken en de
nodige aanpassingen resulteert dit in het reinigen
en desinfecteren van de besmette
drinkwatersystemen.
PRODUCTEN
•
•
•
•
•
•
Reinigingsproducten
Herli Rapid TW
Gastroline
Desinfectieproducten
Herlisil
Huwa San
Panox
Chloor
HERLI RAPID®
Een zuur reinigingsmiddel op basis van anorganische en
organische zuren voor het verwijderen van ijzer, mangaan
en kalk.
Wordt gebruikt in het proces van drinkwaterbereiding
daar waar drinkwater in contact kan komen met het
reinigingsmiddel.
Heeft een KIWA ATA verklaring, kan en mag gebruikt
worden in drinkwaterinstallaties.
GASTROLINE®
Een zuur reinigingsmiddel op basis van organische zuren
voor het verwijderen van hoofdzakelijk kalk.
Mag gebruikt worden in het proces van
drinkwaterbereiding daar waar drinkwater in contact kan
komen met het reinigingsmiddel.
Heeft een KIWA ATA verklaring, kan en mag gebruikt
worden in drinkwaterinstallaties.
HERLISIL®
Desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide met een
toevoeging van zilverzout wat zorgt voor synergie.
Wordt gebruikt in het proces van drinkwaterbereiding
daar waar drinkwater in contact kan komen met het
desinfectiemiddel.
Heeft een KIWA ATA verklaring, kan en mag gebruikt
worden in drinkwaterinstallaties.
PANOX®
Desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide met een
oppervlaktespanning verlagende stof en perazijnzuur die
zorgen voor synergie.
Wordt gebruikt in het proces van drinkwaterbereiding
daar waar drinkwater in contact kan komen met het
desinfectiemiddel.
Heeft een KIWA ATA verklaring, kan en mag gebruikt
worden in drinkwaterinstallaties.
HUWA SAN®
Desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide met een
toevoeging van zilverzout wat zorgt voor synergie.
Mag gebruikt worden in het proces van
drinkwaterbereiding daar waar drinkwater in contact kan
komen met het desinfectiemiddel.
Heeft een KIWA ATA verklaring, kan en mag gebruikt
worden in drinkwaterinstallaties.
WATERSTOFPEROXIDE PRODUCTEN
Peroxide heeft een snel chemische reactie (water en zuurstof) waardoor de waterstofperoxide
door de reactie met organische stoffen en mineralen te snel wordt opgebruikt.
Hierdoor blijft er onvoldoende oxidatie kracht over om de bacteriën te elimineren en uiteindelijk
nagroei van bacteriën zal veroorzaken.
Daarom zijn toevoegingen zoals o.a. zilver, perazijnzuur en oppervlaktespanning verlagende
stoffen noodzakelijk.
In niet (goed) reinigbare drinkwatersystemen zijn de peroxide producten dan ook minder effectief .
CHLOOR
Wordt toegepast bij de drinkwaterleidingbedrijven en bij
systemen waar de peroxide producten minder effectief zijn.
Toegestane leidingsoorten &
merken
Koper gesoldeerd
Koper met perskoppelingen
PE / HDPE
PVC
Kunststof leidingen met een metalen kern
???
REINIGINGSTECHNIEKEN
* Thermisch
* Chemisch
* Mechanisch
* Combinatie
Koper gesoldeerd kan met de volgende
technieken behandeld worden
* Thermisch
* Chemisch
* Mechanisch
* Combinatie
Koper perskoppelingen kunnen met de
volgende technieken behandeld worden
* Thermisch
* Mechanisch
* Combinatie
* Chemisch (door capillaire ruimten lastig)
PE/HDPE kan met de volgende
technieken behandeld worden
* Chemisch
* Mechanisch
* Combinatie
* Thermisch > geeft bij 60ºC vervorming
PVC kan met de volgende technieken
behandeld worden
* Chemisch
* Mechanisch
* Combinatie
* Thermisch > geeft bij 60ºC vervorming
KUNSTSTOFLEIDINGEN MET EEN METALEN KERN
???
Ook deze materialen hebben allemaal hun specifieke kenmerken.
Als er een chemische of thermische reiniging/desinfectie uitgevoerd moet
worden en ook nog in combinatie met andere leidingsoorten ook weer
met hun eigen kenmerken, is het best wel een uitdaging om het juiste
recept te vinden.
ONZICHTBARE RISICO’S
Er zijn veel onzichtbare schuilplaatsen voor bacteriën en biofilm
in een drinkwatersysteem
Deze zijn niet goed bereikbaar voor een reiniging/desinfectie, en kunnen
besmettingen/nagroei veroorzaken
Voorbeelden
Voorbeelden
Voorbeelden
Voorbeelden
Voorbeelden
VRAGEN???
Download