WvW 2017 -Sponsorformulier onder-middenbouw

advertisement
Beste sponsor,
Binnenkort gaat de topper die voor u staat ..?.. kilometer wandelen met
..?.. liter water op de rug. En dat met de hele klas! Zo ervaren ze wat
leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater
te komen. Ze laten zich voor deze sportieve actie sponsoren, zodat
kinderen in Liberia schoon drinkwater krijgen! Helpt u mee?
Waar gaat het sponsorgeld naar toe?
In Liberia is schoon drinkwater niet vanzelfsprekend. Lang niet elk dorp
heeft een waterput, waardoor kinderen vaak uren moeten lopen om in
andere dorpen water te halen. Heeft een dorp wel een pomp, dan is het
water dat hieruit komt, vaak erg ongezond: urine uit de latrines sijpelt de
grond in en bevuilt het drinkwater. Dit zorgt voor zieke kinderen, buikpijn
en een slechte hygiëne.
Met de opbrengst van wandelen voor water wil ZOA waterputten
aanleggen, elk bij een andere school. De waterputten worden geboord
met een nieuwe techniek, waardoor er dieper in de grond geboord kan
worden. Dit zal zorgen voor schoon, gezond drinkwater.
Helpt u mee?
Water is de basis voor ontwikkeling. We vragen
daarom uw steun voor de kinderen in Liberia. Wilt u
sponsor zijn? Op het sponsorformulier kunt u uw
naam, adres en het bedrag dat u wilt sponsoren
noteren.
Hartelijk dank voor uw steun!
Wat doet ZOA nog meer?
Al meer dan 40 jaar biedt ZOA hulp aan vluchtelingen in de regio. Op dit moment in 15
landen. We helpen met onder andere onderdak, voedsel en schoon drinkwater. Samen
met de bevolking werken we aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien.
Sponsorformulier
Binnenkort loop ik ..?.. km met ..?.. liter water op mijn rug,
net als veel leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden die
dagelijks water moeten halen voor de hele familie. Het
ingezamelde geld gaat via ZOA naar een project voor schoon
drinkwater in Liberia. Wilt u mij sponsoren?
NAAM
ADRES
Naam:
School:
Groep:
WOONPLAATS
BEDRAG
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totaal:
Wandelen voor Water is een initiatief van:
Aqua for All, ZOA, Amref, Simavi en Akvo
Meer informatie over het project vindt u op de achterzijde van dit
formulier en op www.zoa.nl. Meer informatie over de actie vindt
u op: www.wandelenvoorwater.nl
€
Download