Basisstof 1 Homeostase Basisstof 2 Bouw ZS

advertisement
Weefselvloeistof
Constant intern milieu
Door negatieve terugkoppeling
Negatief betekent omkerend
Bloedplasma
Hoge registratie -> Remming
Interne milieu
Homeostase
Normwaarde
Lage registratie -> Stimulering
Niveau wat gelijk moet blijven
Intensiteit stofwisseling
Basisstof 1
Homeostase
Moet constant blijven
Lichaamstemperatuur
Warmteproductie
Activiteit spieren
Warmteafgifte
Bloed -> Verwijd bloedvaten
Huid -> Zweten
Opslag
Bouw
Centrale zenuwstelsel
Glycogeen in lever en spieren
Blijft in lichaam maar buiten interne milieu
Vet in onderhuids bindweefsel en geel beenmerg
Grote hersenen
Kleine hersenen
Hersenstam
Ruggenmerg
Basisstof 2
Bouw ZS
Perifere zenuwstelsel
Zenuwen
Animale ZS
Bewust
Vegatieve ZS
Onbewust
Functie
Parasympathisch ZS
Rust
Orthosympathisch ZS
Actief
Autonome ZS
Stap 1: In Zintuigcellen ontstaan impulsen door prikkels
Receptoren
Stap 2: Zenuwcellen geleiden impulsen naar het CZS
verwerken deze en geleiden impulsen van CZS
Conductoren
Stap 2: Spieren/Klieren reageren op impulsen.
Effectoren
cellichaam
Impulsen worden voortgeleid
Uitlopers
Basisstof 2
Werking ZS
naar cellichaam toe
Dendriet
Axon
van cellichaam af
Myelineschede
Lange uitloper
Bestaan uit cellen Schwann
Insnoering (ruimte tussen Schwann cellen
Synapsen
Neuronen
(zenuwcellen)
Sensorische neuronen
Gevoelscellen
Plaats waar impuls van ene
cel naar andere cel gaat
Receptor -> CZS
Lang dendriet, Korte axon
Motorische neuronen
Bewegingscellen
CZS -> effectoren
Meer korte dendrieten, 1 lange axon
Schakelneuronen
Schakelcellen
Geheel in CZS
sensorische -> motorische
Gevoelszenuw
3 typen zenuwen:
Uitlopers van sensorische neuronen
Bewegingszenuw
Uitlopers van motorische neuronen
Gemengde zenuw
Uitlopers van sensorische en motorische
Voortgeleiden van impulsen langs het celmembraan
Impulsgeleiding
Fases
Rust
Binnenkant celmembraan - lading (10mV)
Actiefase
Binnenkant celmembraan korte tijd + lading
Na actiefase
Herstelfase
Basisstof 3
Impulsen
Korte tijd geen impulsen voortgeleiden
Grootte van verandering in lading
Impulssterkte
Aantal impulsen per tijdseenheid door neuron
Impulsfrequentie
Hoe sterker de prikkel, hoe hoger impulsfrequentie
Bij neuronuitlopers met myelineschede
Sprongsgewijze impulsgeleiding
Van insnoering naar insnoering
Grotere geleidingssnelheid
Prikkeldrempel
Kleinste prikkelsterkte die een impuls veroorzaakt
Kunstmatige prikkeling
Impulsen in 2 richtingen voortgeleid
Synapsknopjes
Presynaptisch element
Bouw
Basisstof 3
Synapsen
Synapsspleet
Veel mitochondriën
Synaptische blaasjes met transmitterstof
Aanvoerend axon
Transmitterstof
Exciterend
Kunnen impulsenveroorzaken.
Tussen synapsknopjespostsynaptisch membraan
Inhiberend
Ontspant
Acetylcholine, dopamine, adrenaline, noradrenaline
Postsynaptisch membraan
Nodig om lichaam te beschermen
Vaste, snelle, onbewuste reactie op bepaalde prikkel
Basisstof 3
Reflexen
Reflexboog
Zorgen voor houdingen en processen in lichaam
Weg die impulsen afleggen bij een reflex
Receptor
Bestaat uit
Effector
Sensorisch neuron
ruggenmerg
schakelneuronen
motorisch neuron
Energie nodig
Assimilatie
Parasympathisch deel
Rust
Impulsen via 2 zenuwen naar doelwitorganen
Verlaging ademfrequentie en hartritme
Basisstof 4
Autonome ZS
Versnelling vertering
Dissimilatie
Orthosympathisch deel
Actie
Energie vrijmaken
Impulsen via ganglia naar doelwitorganen
Verlaging vertering
Verhoging ademfrequentie en hartritme
Regelt ademfrequentie
Ademcentrum
Inspanning -> Hoge pCO2 -> impuls ademcentrum -> impuls ademhalingsspieren -> Sneller ademhalen
Geven impulsen aan ademcentrum
Chemoreceptoren
Basisstof 4
Ademen
In Aorta en halsslagaders
Sinusknoop
In het hart
Endocriene klieren
Interne milieu
Blijft in bloed
Basisstof 5
Externe milieu
Exocriene klieren
Hele lichaam
Hormoonklieren
Hypofyse
Schildklier
Eilandjes van Langerhans
Hormoonstelsel
Zenuwstelsel
Langzaam
Bijnieren
Langdurig
Geslachtsklieren
Snel
Kortdurend
Thyroxine
Progesteron
Genregulatie
Hormonen in vet oplosbaar
Testosteron
Langzamer
Kunnen door celmembraan heen
Basisstof 5
Hormonen
Kunnen niet door celmembraan heen
Sneller
Second messenger
Niet in vet oplosbaar
Insuline
Glucagon
Download