ministerie van onderwijs - Het Examenbureau Suriname

advertisement
DEZE TAAK BESTAAT UIT 40 ITEMS.
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN, GAAT HET STEEDS OVER GEZONDE ORGANISMEN EN NORMALE OMSTANDIGHEDEN.
WEEFSELS EN ORGANEN
STEVIGHEID
3
1
De afbeelding geeft een doorsnede van een
stengel schematisch weer.
Drie stoffen die in organismen kunnen
voorkomen zijn:
1 cellulose;
2 chitine;
3 water.
1
2
3
4
Welke van deze stoffen spelen een rol bij de
stevigheid van cellen in een fajalobistengel?
A alleen 1 en 2
B alleen 1 en 3
C alleen 2 en 3
D 1, 2 en 3
Welk cijfer geeft vaten aan, waardoor water
met opgeloste zouten worden vervoerd?
A
B
C
D
4
De afbeelding geeft een gedeelte van het
skelet van een mens weer.
1
2
3
4
borstwervel
2
De foto geeft een torso van de mens weer met
organen in de borstholte en organen in de
buikholte.
2
1
De delen 1 en 2 zijn met elkaar verbonden
door
Hoe heet het orgaan dat je direct boven de
maag ziet ?
A
B
C
D
de alvleesklier
de galblaas
de lever
de longen
A
B
C
D
een gewricht.
kraakbeen.
een naadverbinding.
een vergroeiing.
5
8
De afbeelding geeft een kniegewricht van de
mens weer. Enkele delen zijn met cijfers
aangegeven.
1
2
De gaswisseling in de longen kan snel
plaatsvinden, doordat
A de longblaasjes een dikke wand
hebben.
B de longblaasjes een klein oppervlak
hebben.
C de longhaarvaten een klein oppervlak
hebben.
D de longblaasjes en de longhaarvaten
een dunne wand hebben.
9
3
4
Klieren in het menselijk lichaam produceren
onder andere darmsap, gal en adrenaline.
Met welk cijfer is het kuitbeen aangegeven?
Welke van deze stoffen zijn werkzaam in het
spijsverteringsstelsel ?
A
B
C
D
A
B
C
D
1
2
3
4
alleen darmsap
darmsap en adrenaline
darmsap en gal
gal en adrenaline
STOFWISSELING
6
In het lichaam van een pantoffeldiertje
ontstaan er stoffen tijdens de vertering.
In welk deel van het lichaam ontstaan deze
stoffen?
A
B
C
D
celkern
celmembraan
kloppende vacuole
voedingsvacuole
10
Ramon heeft diarree.
Bij diarree
A is de blinde darm ontstoken.
B is er heel weinig water aan de
onverteerde voedselresten onttrokken.
C is er te veel water aan de onverteerde
voedselresten onttrokken.
D zijn er te veel onverteerde voedselresten
in de dikke darm.
7
Welke stoffen zijn nodig geweest voor het
maken van suiker die in suikerriet zit?
A koolstofdioxide en zuurstof uit de
lucht.
B water uit de bodem en zuurstof uit
de lucht.
C water uit de bodem en koolstofdioxide
uit de lucht.
D zouten uit de bodem.
11
Wat is de functie van een enzym?
A
B
C
D
Het versnelt één soort reactie.
Het versnelt verschillende reacties.
Het vertraagt één soort reactie.
Het vertraagt verschillende reacties.
TRANSPORT
12
Iemand snijdt alle bladeren af van een moko
moko plant (moerasplant). Dagen daarna blijft
nog vocht uit de snijvlakken van de plant te
voorschijn te komen.
Waardoor wordt dit vocht mogelijk naar
buiten geperst?
A
B
C
D
turgor
verdamping
worteldruk
zuigkracht
Vier stoffen die in het bloed kunnen
voorkomen zijn:
koolstofdioxide;
vitamines;
zouten;
zuurstof.
Welke van deze stoffen wordt(worden)
vervoerd door het bloedplasma?
A
B
C
D
De kleppen in het lymfevatenstelsel dienen
voor het
A in één richting laten stromen van de lymfe.
B snel stromen van de lymfe.
C vervoeren van de lymfe van en naar de
bloedvaten.
D zuiveren van de lymfe.
16
13
1
2
3
4
15
alleen 1
alleen 1 en 2
alleen 1, 2 en 3
1, 2, 3 en 4
Roebia heeft bloedgroep B. Bij een ongeluk
verliest ze veel bloed.
Er zijn twee donoren beschikbaar voor Roebia
namelijk : iemand met bloedgroep AB en
iemand met bloedgroep O.
Kan Roebia bloed ontvangen van de donor
met AB?
En van de donor met O?
donor met AB
A
ja
B
ja
C
nee
D
nee
donor met O
ja
nee
ja
nee
UITSCHEIDING
17
14
Enkele organen van de mens zijn:
Bij een hartinfarct sterft een deel van de
hartspier af, doordat dat deel niet genoeg
bloed krijgt.
1
2
3
4
Wat is hiervan de oorzaak ?
A De halve maanvormige kleppen werken
niet meer goed.
B De hartkleppen werken niet meer goed.
C Een kransader is mogelijk vernauwd
geraakt.
D Een kransslagader is mogelijk verstopt
geraakt.
nieren;
longen;
lever;
endeldarm.
Welke zijn uitscheidingsorganen?
A
B
C
D
alleen 1
alleen 1 en 2
alleen 1, 2 en 3
1, 2, 3 en 4
18
Drie delen van de huid zijn:
1 haren;
2 vetweefsel;
3 zweetklieren.
alleen 1
alleen 1 en 2
alleen 2 en 3
1, 2 en 3
19
Afra wordt snel moe. Ze heeft ook een groei
achterstand en een trage stofwisseling.
De arts zegt dat Afra een tekort heeft aan een
hormoon.
Welk hormoon zou dit kunnen zijn?
adrenaline
glucagon
insuline
thyroxine
20
Enkele organen van de mens zijn:
1
2
3
4
de bijnieren;
de eierstokken;
de schildklier;
de teelballen.
Van welke van deze organen wordt de
werking beïnvloed door een hormoon uit de
hypofyse?
A
B
C
D
alleen 1 en 3
alleen 2 en 4
alleen 2, 3 en 4
1, 2, 3 en 4
A
B
C
D
baarmoeder
borsten
eierstokken
eileiders
22
HORMONEN
A
B
C
D
De ontwikkeling van borsten bij meisjes wordt
veroorzaakt door de werking van een
hormoon.
Dit hormoon wordt gevormd in de
Welke van deze delen beschermen een hond
tegen temperatuurdaling?
A
B
C
D
21
De werking van de hormonen lijkt op de
werking van de impulsen van het
zenuwstelsel.
Welke werkt sneller?
En bij welke duurt de werking het langst?
Snellere werking
bij
Werking duurt het
langst bij
A
B
C
D
hormonen
impulsen
hormonen
impulsen
hormonen
hormonen
impulsen
impulsen
ZENUWSTELSTEL
23
Alan ziet Mea een barbecue-bout eten en
begint te watertanden.
Via welke delen verliepen de impulsen vanaf
het moment dat Alan de barbecue-bout zag,
totdat hij begon te watertanden?
A ogen – bewegingszenuwcellen –
gevoelszenuwcellen– schakelcellen –
speekselklieren
B ogen – bewegingszenuwcellen –
schakelcellen – gevoelszenuwcellen –
speekselklieren
C ogen – gevoelszenuwcellen – bewegingszenuwcellen – schakelcellen –speekselklieren
D ogen – gevoelszenuwcellen – schakelcellen
– bewegingszenuwcellen – speekselklieren
24
26
De tekening geeft een reflexboog schematisch
weer.
De pijlen geven de richting van de reflexboog
aan.
Bij de letter Q is een zenuwcel onderbroken.
Via welk deel van het centrale zenuwstelsel
wordt een groot deel van de impulsen van en
naar de benen geleid, waardoor beweging
mogelijk is?
A
B
C
D
grote hersenen
kleine hersenen
hersenstam
ruggemerg
25
Q
De tekening geeft een zenuwcel schematisch
aan.
Enkele delen zijn met een cijfer aangegeven.
Wat zal er bij de reflex verstoord zijn?
3
4
2
1
A
B
C
D
de bewustwording
het maken van de beweging
het overschakelen van gevoel in beweging
het geleiden van impulsen naar het
ruggemerg
ZINTUIGEN
Met welk cijfer is het deel aangegeven dat
impulsen ontvangt van andere zenuwcellen?
A
B
C
D
1
2
3
4
27
De tekening stelt een doorsnede van een deel
van een oog van de mens voor.
1
2
3
4
Welk van de aangegeven delen breekt de
invallende lichtstralen, zodat die op de juiste
plaats van het netvlies komen?
A
B
C
D
1
2
3
4
28
32
Om een stof goed te kunnen ruiken moet men
Een volwassen kikker ligt gedeeltelijk in de
modderige bodem van een opgedroogde sloot.
A
B
C
D
de stof diep opsnuiven.
de stof heel dichtbij de neus plaatsen.
zo lang mogelijk aan de stof ruiken.
zo vaak mogelijk aan de stof ruiken.
29
Wat wordt door de pupilreflex geregeld?
A de grootte van het beeld
B de vorm van de lens
C de hoeveelheid licht die op het hoornvlies
valt
D de hoeveelheid licht die op het netvlies
valt
Op welke wijze verkrijgt de kikker de
benodigde zuurstof?
A
B
C
D
alleen via de huid
alleen via de kieuwen
via de huid en de kieuwen
via de huid en de longen
33
De afbeeldingen geven de vier stadia weer uit
de ontwikkeling van een baby vóór de
geboorte.
30
In welk deel kunnen bacteriën bij een
oorontsteking via de buis van Eustachius het
oor binnenkomen?
A
B
C
D
in de gehoorgang
in de trommelholte
in het slakkenhuis
op het trommelvlies
1
2
GROEI EN ONTWIKKELING
31
Nieuwe planten kunnen worden verkregen uit:
1
2
3
4
knollen
wortelstokken
zaden, ontstaan na kruisbestuiving
zaden, ontstaan na zelfbestuiving
Bij welke wijze van ontstaan zullen de nieuwe
planten onderling altijd dezelfde
eigenschappen hebben?
A
B
C
D
alleen bij 1 en 2
alleen bij 3 en 4
alleen bij 1 en 3
1,2, 3 en 4
3
4
Wat is de juiste volgorde van ontwikkeling?
A
B
C
D
2–1–4–3
2–4–1–3
3–1–2–4
3–2–1–4
34
TROPISCHE HYGIËNE
Direct nadat bij een zaadplant de kernen uit
stuifmeel en eicel met elkaar zijn versmolten,
begint de ontwikkeling van
38
A
B
C
D
de bevruchte eicel tot een kiempje.
de stuifmeelkorrel tot een stuifmeelbuis.
het vruchtbeginsel tot een zaad.
het zaadbeginsel tot een vrucht.
35
Bij een bepaalde plantensoort komen planten
voor met alleen mannelijke bloemen en
planten met alleen vrouwelijke bloemen.
Sayonara moet naar een gebied waar de kans
op mijnwormbesmetting groot is.
Om de kans op besmetting zo klein mogelijk
te maken moet ze
A een tablettenkuur halen bij B.O.G.
B niet in aanraking komen met zwampwater.
C niet op blote voeten lopen.
D zich laten vaccineren.
Welk proces kan niet plaatsvinden?
A
B
C
D
insectenbestuiving
kruisbestuiving
windbestuiving
zelfbestuiving
Een methode om bilharzia te bestrijden is het
doden van de posthoornslak.
Dit is erg belangrijk, omdat er dan geen
ontwikkeling kan plaatsvinden van
MILIEU
36
Een kip staat als derde schakel in een
voedselketen.
Welk organisme zou als tweede schakel in die
voedselketen kunnen staan?
En als vierde schakel?
als tweede schakel
een
als vierde schakel
een
A
B
C
D
geit
boa slang
boa slang
geit
peperplant
peperplant
rups
rups
37
Een groep mieren sjouwt een rijstkorrel naar
hun nest.
Deze relatie noemt men
A
B
C
D
commensalisme.
concurrentie.
coöperatie.
mutualisme.
39
A
B
C
D
ei naar miracidium.
miracidium naar cercarium.
cercarium naar miracidium.
cercarium naar volwassen worm.
40
Het gelekoortsvirus tast de lever aan, hierdoor
wordt het bloed minder goed gezuiverd, wat
tot gevolg heeft dat de patiënt
A
B
C
D
gewrichtspijnen krijgt.
koorts en geelzucht krijgt.
een ontstoken huid krijgt.
opgezwollen voeten krijgt.
Download