PowerPoint-presentatie

advertisement
De wildwaterbaan van de wijk:
naar een trechtermodel voor monitoring
20 januari 2015
Joost Groenendijk
[email protected]
@jgroenendijk
06 30 44 09 44
de ‘wijkgemeenschapsraad’ die zich tot taak kan stellen de algemene
levensvoorwaarden in de wijk op hoger peil te brengen, zowel door
onderlinge samenwerking in de wijk, als door samenwerking met
organisaties daarbuiten. De wijkgemeenschapsraad zal ook als
schakel tussen overheid en burgerij op kunnen treden en een actief
burgerschap bevorderen.”
Eerst de wijk
Jaren ‘50
Grote schaal, centrale
sturing
Jaren ‘70
Stadsvernieuwing
‘Bouwen voor de buurt’
Jaren ‘90
Jaren ‘00
Sociale vernieuwing:
wijkgericht werken
40 Wijkenaanpak
Uitdagingen gemeenten anno 2015
•
•
•
•
Grootscheepse hervormingen en bezuinigingen
Nieuwe taken en verantwoordelijkheden
Nieuwe doelgroepen
Nieuwe modellen van samenwerken met
maatschappelijke organisaties en
vertegenwoordigers van cliënten en burgers
Uitdagingen gemeenten anno 2015
Bron: gemeente Breda
Uitdagingen gemeenten anno 2015
Centrale sturing
Netwerken
‘Veel mensen zitten in de problemen doordat ze
geen, of maar een klein, netwerk hebben. Je kunt
dat tekort aan netwerk compenseren door heel lang
heel veel zorg te gaan bieden, óf je kunt mensen
ondersteunen bij het opnieuw opbouwen van hun
netwerk.’ (De Correspondent, Vera Mulder, 16
december 2014)
Eén gezin, één plan, één regisseur
Bron: KING
Rol van de gemeenteraad
Bron: Volkskrant.nl
Gevolgen decentralisaties voor monitoring
Grote behoefte aan zicht op maatschappelijke
effecten, kosten en praktijkervaringen, echter:





Volledig centrale aansturing is weg
Doelen worden minder van bovenaf opgelegd
Doelen veranderen mee met de praktijk
Maatwerk impliceert verschil en diversiteit
Houd rekening met bedoelde en onbedoelde effecten
van beleid
Naar een trechtermodel voor monitoring
Centraal niveau
Leren van de praktijk
Individueel
niveau
Naar een trechtermodel voor monitoring
Centraal niveau
Leren van de praktijk
Individueel
niveau
Centraal: waarstaatjegemeente.nl
Bron: decentralisatiesinuitvoering.nl, VWS, BZK, KING en VNG
Centraal: dit weten we in 2017
Bron: decentralisatiesinuitvoering.nl
Naar een trechtermodel voor monitoring
Centraal niveau
Leren van de praktijk
Individueel
niveau
Leren van de praktijk
Bron: wmowonen-nh.nl
Naar een trechtermodel voor monitoring
Centraal niveau
Leren van de praktijk
Individueel
niveau
Individueel: ervaringen en tevredenheid
Bron: ervaringmetwijkteam.nl
Uitdaging monitoring: zicht op alle niveaus
Centraal niveau
Leren van de praktijk
Individueel
niveau
Uitdaging monitoring: zicht op alle niveaus
1. Hebben we goed zicht op opbrengsten en effecten
van de wildwaterbaan van de wijk?
2. Leren we genoeg van de praktijk – en krijgen
professionals voldoende ruimte en vertrouwen?
3. Is de feedback vanuit en dialoog met inwoners
goed georganiseerd?
Joost Groenendijk
@jgroenendijk
06 30 44 09 44
Download