Stand van zaken

advertisement
Stichting
Buurtbeheer Kruidenbuurt
www.kruidenbuurt-oosterhout.nl
Stand van zaken project Workshops
Inleiding
Onze stichting bestaat sinds mei 2005. Er is een dagelijks bestuur van 3
personen en een zogenaamd Coördinatieteam, dat bestaat uit ongeveer 10
wijkbewoners. Iedere 2 maanden is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur
afzonderlijk en een vergadering samen met het Coördinatieteam. In het Plan van
Aanpak (zie onze site onder “Organisatie” bij “documenten”) hebben we onze
algemene doelstelling geformuleerd, namelijk “Het bevorderen van de veiligheid,
de leefbaarheid en de sociale cohesie in de Kruidenbuurt te Oosterhout. De
buurt bestaat uit 750 woningen.
Het bevorderen van de veiligheid wordt gerealiseerd door bijv. het organiseren
van bewonersavonden waar voorlichting wordt gegeven over hang- en sluitwerk of
het organiseren van preventie-avonden, waarbij bewoners samen met de politie
de wijk inspecteren op inbraakgevoelige situaties. Bij constatering daarvan
ontvangen de bewoners een berichtje in de brievenbus.
Het bevorderen van de leefbaarheid wordt gerealiseerd door bijv. het
organiseren van schoonmaakacties in de wijk of “groenschouwen” met de
gemeente, waarbij wordt bepaald op welke plaatsen gesnoeid moet worden.
Het bevorderen van de sociale cohesie wordt gerealiseerd door het organiseren
van allerlei activiteiten waarbij de wijkbewoners elkaar ontmoeten. De gedachte
hierachter is dat men elkaar daardoor leert kennen en dat daardoor de
onderlinge betrokkenheid wordt vergroot. Dat bevordert niet alleen de sociale
cohesie, maar ook de veiligheid (men houdt elkaar in de gaten) en het algemene
welbevinden (het is gewoon leuk om veel mensen uit de buurt te kennen).
Bovendien voorkomt dit vereenzaming.
Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn het oprichten van allerlei clubjes,
zoals:
 Een kookclub
 Fietsclub
 Wandelclub
 Bridgeclub
 Zumbaclub
Of het organiseren van een jeu de boulescompetitie, een voetbaltoernooi, een
straatspeeldag etc.
Ieder jaar maken we een jaarplan voor het volgende jaar (zie voor Jaarplan 2012
de site onder “Organisatie” bij “documenten”). In 2011 is het plan opgevat om,
ook ter bevordering van de sociale cohesie, workshops te gaan organiseren.
Wijkbewoners die iets willen vertellen dat interessant genoeg is voor de overige
wijkbewoners krijgen de gelegenheid dit in één of meerdere avonden
(workshops) te doen. Men kan vertellen over een hobby, een bepaalde
gebeurtenis (grote reis of iets dergelijks), een beroep dat interessant is of over
een onderwerp waarover men toevallig veel weet (een notaris vertelt iets over
testamenten). Deze workshops vinden plaats in een klaslokaal in een school in de
wijk en zij worden bekendgemaakt via onze site, in ons bulletin dat iedere twee
maanden wordt rondgebracht en via Facebook. Om zo veel mogelijk deelnemers
te krijgen is de toegang in principe gratis. De slogan voor dit project is: “voor en
door de wijk”. Men mag best iets voor de wijk over hebben en dus ontvangt
degene die de workshop doet, principieel geen enkele vergoeding. De stichting
kan ook gratis gebruik maken van de school.
Voor buurtbeheer is het project dus niet duur, maar toch zijn er kosten:
•
De hulpconciërge van de school vraagt 10 euro per avond voor het
openen en sluiten van de school;
•
Het gebruik van de koffie in de school moet door de stichting worden
vergoed;
•
De stichting stelt gratis een gehuurde beamer en scherm ter
beschikking;
•
Na afloop van een workshop ontvangt de organisator een fles wijn als
dank.
De stichting heeft het plan om zelf een beamer en scherm aan te schaffen.
Daarom en voor de overige kosten, besloot het bestuur, eind 2011, om met het
project Workshops mee te doen aan Kern met Pit.
De stand van zaken
In 2012 hebben we tot nu toe 5 workshops georganiseerd. Op 13 december is
ook nog een workshop gepland, waardoor het totaal komt op 6 workshops,
namelijk op de volgende data:
•
Op 28 februari: een wijkbewoner die tevens medewerker was van de
Wereldwinkel, verzorgde een “Workshop over Wereldwinkels en Fair
Trade”. Ongeveer 10 deelnemers.
•
Op 20 maart: Een gepensioneerde psychotherapeut uit de wijk
verzorgde een “Workshop: “ik wil de regie over mijn bestaan”. Dit ging
vooral over communiceren met elkaar. Ongeveer 15 deelnemers.
•
Op 3 april: een fanatieke amateurfotograaf uit de wijk verzorgde een
“Workshop Fotografie voor Beginners”. Ongeveer 25 deelnemers.
•
Op 15 mei: Iemand uit de wijk die saxofoon speelt in een bandje,
vertelde in een “ Workshop muziek” wat er nodig is om muziek te
maken. Ongeveer 20 deelnemers.
•
•
Op 2 oktober: Een enthousiaste wijkbewoner verzorgde een “Workshop
Krijttekenen”. 22 Deelnemers
Op 13 december: Workshop “Een beroep kiezen, hoe doe je dat?”
Voor 2013 zijn ook al een viertal workshops gepland, namelijk:
•
24 januari 2013: “Gordonmethode: effectief communiceren met
kinderen”. Wordt verzorgd door een professionele Gordontrainer uit
de wijk.
•
21 februari 2013: “Stichting HOOM. Hulp en ondersteuning op maat”.
HOOM is er voor iedereen die in zijn of haar thuissituatie hulp en zorg
nodig heeft. Of juist die hulp gééft. Wordt verzorgd door iemand van
de stichting die in de wijk woont.
•
Nog geen exacte datum bekend: Workshop over het circusleven.
Wordt verzorgd door een medewerker van het circus die in de wijk
woont.
•
Nog geen datum bekend: Workshop over een voetreis in 2012 vanuit de
Kruidenbuurt naar Compostella.
Conclusie
Tijdens een onlangs gehouden evaluatie van dit project werd geconcludeerd dat
we voorlopig hiermee zullen doorgaan.
De opkomst was aanvankelijk matig, maar is nu meestal prima, afhankelijk van
het onderwerp en voldoet aan onze verwachtingen.
De onderwerpen zijn bijzonder gevarieerd en steeds weer opnieuw verrassend.
In het begin was het moeilijk om organisatoren te vinden, maar in de loop van het
jaar ging dat steeds eenvoudiger. Zo hebben de organisatoren van de 4 geplande
workshops voor 2013, zich allen spontaan, zonder oproep, gemeld. Het bijwonen
van een workshop stimuleert kennelijk de andere wijkbewoners om het ook eens
zelf te proberen. Dit is voor ons echt een verrassing geweest.
Onze verwachting is dat er voldoende onderwerpen zijn. Om nog jaren door te
gaan, ten minste in een frequentie van 4 workshops per jaar.
---------------------
Oosterhout, 3 november 2012
W. Bazelmans
Secretaris Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt
Download