2 - Bodemkwaliteit en organische stof_hoe sturen - GR

advertisement
ILVO
Bodemkwaliteit en organische stof Hoe sturen?
Greet Ruysschaert
Studiedag Boomkwekerij, Destelbergen
4 februari 2016
ILVO
Onderzoek bodembeheer ILVO
Rotaties/gewassen
Bemesting
MAP
Bewerking
Gewasproductie
Chemisch
Fysisch
OS
Biologisch
Nutriëntenbenutting
Bewerkbaarheid
Onkruid/ziektes
…
N, P
ILVO
preiresten
houtsnippers
roggestro
aardbeisubstraat
Gewasproductie
Nutriëntenbenutting
Bewerkbaarheid
Onkruid/ziektes
…
ILVO
Organische stof
Rotaties/gewassen
Bemesting
Bewerking
Chemisch
Fysisch
OS
Biologisch
ILVO
Organische stof
CO2
JRC-ESDAC
Mineralisatie
Humificiatie
Nutriënten
Mineralisatie (N,..)
Bodem organische stof
ILVO
Organische stof: hoe sturen?
CO2
JRC-ESDAC
Mineralisatie
Humificiatie
Nutriënten
Mineralisatie (N,..)
Bodem organische stof
ILVO
Organische stof: hoe sturen?
CO2
JRC-ESDAC
Mineralisatie
Humificiatie
Nutriënten
Mineralisatie (N,..)
Bodem organische stof
ILVO
BOPACT-veldproef
1. Drijfmesttype
Runderdrijfmest vs
Varkensdrijfmest
2. Bewerking
3. Compost
Ploegen
Niet-kerend
0 vs 2 ton C/ha.jaar
2010 & 2014
2011 & 2015
2012
2013
kuilmaïs
aardappel
zomergerst
prei
It. raaigras
winterrogge
gele mosterd
ILVO
BOPACT-veldproef
Drijfmest
Bewerking
Compost
Verhoging %C
Varkens
Ploegen
/
0.01
Runder
Ploegen
/
0.07
Varkens
Ploegen
Compost
0.14
Runder
Ploegen
Compost
0.14
2010-2014
0-30 cm
D’Hose et al., 2016
+
+
+
Rotaties/gewassen
Bemesting
Bewerking
MAP
Chemisch
Fysisch
OS
250
-1
Biologisch
Geen compost
Compost
Nitraat-N residu 0-90cm (kg ha )
200
prei
prei
150
na aardappelen
100
na zomergerst
prei
voor zomergerst
voor prei
0
N, P
voor maïs
50
*
*
na prei
na maïs
prei
19
th
Se
p
19
20
th
M 11
a
r2
29
th
01
2
A
ug
20
5t
12
h
Ju
n
28
20
th
13
A
ug
15
20
th
13
O
c
2n t 20
d
D 13
ec
22
nd 201
3
Ja
24 n 2
01
th
4
Fe
b
14
20
th
M 14
ar
25
th 201
4
Se
p
20
14
ILVO
BOPACT-veldproef
ILVO
Proef
Product
Dosis
Duur
Verhoging
%C
C retentie
(%)
Bemestingsproef
(UGent)
Drijfmest
3 ton C/ha.j
7 jaar
+11%
20%
Bemestingsproef
(UGent)
Stalmest
3 ton C/ha.j
7 jaar
+23%
42%
Bemestingsproef
(UGent)
GFT-compost
3 ton C/ha.j
7 jaar
+31%
56%
Bemestingsproef
(UGent)
Boerderijcompost lage C:N
3 ton C/ha.j
7 jaar
+19%
35%
Bemestingsproef
(UGent)
Boerderijcompost hoge C:N
3 ton C/ha.j
7 jaar
+25%
45%
Boerderijcompostproef
(UGent)
Boerderijcompost
1.9 tonC/ha.j
50m³
6 jaar
+17%
29%
VEGTILCO
Boerderijcompost
1.8 tonC/ha.j
15 ton
3 jaar
+5%
34%
VEGTILCO
Boerderijcompost
5.5 tonC/ha.j
45 ton
3 jaar
+11%
26%
BOPACT
Boerderijcompost
2.1 tonC/ha.j
4 jaar
+13%
62%
BIOCHAR
Compost
10.9 tonC
2 jaar
+12%
37%
BIOCHAR
Biochar
13.6 tonC
2 jaar
+33%
78%
BIOCHAR
Biochar
10.9 tonC
2 jaar
+18%
54%
BIOCHAR
Biochar-compost
10.9 tonC
2 jaar
+17%
51%
Data ILVO
ILVO
Organische stof
https://www.vlm.be/nl/themas/bedrijfsadvies/
ILVO
Organische stof
Simulatie met DEMETER-tool (akkerbouw en groenteteelt)
https://eloket.vlm.be/Demeter/Account/LogOn
ILVO
Organische stof
Traag proces + grote meetvariabiliteit!
=> bekijk evolutie op lange termijn!
95% betrouwbaarheidsinterval: %C+/-0,18
Vb. 1%C gemeten => 0,82-1,18!
ILVO
Organische stof en bodemkwaliteit
Data ILVO
Boerderijcompost
Proef
GFT-compost
Biochar
BOPACT
Bemestings/
boerderijcomp.proef
(UGent)
Bemestingsproef
(UGent)
BIOCHAR
4 jaar
>5 jaar
> 5 jaar
2 jaar
Koolstofgehalte
+
+
+
+
Totale N
+
pH
+
+
+
0
K, Mg, Ca, P
+
Bodemvocht
+
Dichtheid/poriën
+
+
+
0
Stabiele
aggregaten
0
+
Regenwormen
+
+
+
0
Micro-organismen
+
+
+
0
Nematoden
0
Gewasopbrengst
0
Duurtijd
+
ILVO
Organische stof en fosfor (P)
1. Aanvoer van stabiele organische stof die P-arm is
Effectieve organische
Meststof
stof (EOS)*
kg /ton
Total P2O5
kg/ton
C/P ratio
runderdrijfmest
30
1,4
23
varkensdrijfmest
20
5,0
6
runderstalmest
80
2,9
28
kippenmest
180
14,1-31,8
6 - 14
Champost
125
11,0
21
GFT-compost
200
7,0
45
groencompost
160
2,8
91
24-34
1,6-2,7
18-25
digestaat
* Bron VLACO en LNE
ILVO
Organische stof en fosfor (P)
1.
2.
3.
Aanvoer van stabiele organische stof die P-arm is (hoge C/P)
P-bemesting op bedrijfsniveau
Uitzonderingsmaatregelen:
– 50% P bij gecertificeerde GFT- of groencompost
– 50% P bij boerderijcompost of stalmest (alleen P-klasse I of II)
ILVO
Organische stof en fosfor (P)
P-AL
Gemakkelijk beschikbare P voorraad
2000 kg P2O5/ha
P-beschikbaarheid
voor plant en uitspoeling
10 kg P2O5/ha
18
ILVO
Organische stof en fosfor (P)
5
Stalmest
P-CaCl2 (mg/kg)
4
3
3 types composts
2
oc
t
8
14
ju
3 n
ju
l
6
au
g
ap
r
10
fe
b
15
12
30 oct
no
v
12
se
p
1
Doctoraatsonderzoek Thijs Vanden Nest (ILVO-KU Leuven)
19
ILVO
Organische stof: hoe sturen?
CO2
JRC-ESDAC
Mineralisatie
Humificiatie
Nutriënten
Mineralisatie (N,..)
Bodem organische stof
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
BOPACT-proef (5 jaar)
Niet-kerende bodembewerking
0-10cm
10-30cm
Koolstofgehalte
+
0
Totale N
+
0
pH
0
0
K, Mg, Ca, P
+
0
Bodemvocht
+
0
Dichtheid/poriën
0
0
Stabiele aggregaten
+
/
Regenwormen
+
Micro-organismen
+
-
Nematoden
0
0
Gewasopbrengst
+/-
• Voordelen
1. Hoger vochtgehalte
Opname planten
Irrigatie
Neerslag
Verdamping bodem
Waterbergend
vermogen
KU Leuven -SOWAP
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
Capillaire
opstijging
Percolatie
FAO
• Voordelen
1. Hoger vochtgehalte
25
25
20
20
15
15
NKB
0-30 cm
Betho-2
Hangar
Kortrijkdorp
Lange weide
Nieuwe stal
10
10
0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm
0-10 cm - BOPACT
10-30 cm - BOPACT
5
0
0
5
10
Ploegen
15
KU Leuven -SOWAP
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
20
25
5
BOPACT
0
0
5
10
15
20
25
Ploegen
Reubens et al. 2012 – eindrapport BodemBreed
• Voordelen
2. Erosiebestrijding
KU Leuven -SOWAP
160
140
120
100=ploegen
100
80
Regenvalsimulaties
Leuven
-SOWAP
KU KU
Leuven
-SOWAP
60
KU Leuven -SOWAP
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
58%
44%
40
20
12%
0
Afstroming water
Regenvalexperiment
Bodemverlies
Opmeten geulen
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
• Voordelen
2. Erosiebestrijding
Ploegen
Niet-kerende bewerking
Onmiddellijk effect : Gewasresten + ruwer oppervlak:
• Verminderen kracht inslaande regendruppels
• Verminderen kracht afstromend water
• Betere infiltratie van water
Langere termijn effect: opbouw organische stof + bodemleven
• Sterkere aggregaten
• Meer drainage gangen
Bron: European Atlas of Soil
Biodiversity
• Nadelen
Onkruid
Ploegen
KU Leuven -SOWAP
NKB
Ploegen
Ploegen
Niet-kerend
ILVO
KU Leuven -SOWAP
NKB
Aantal aardappelplanten/plot
Aantal Kamilleplanten/plot
BOPACT-proef 2010 - maïs
ILVO
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
Aantal data: 282
48% tussen 95 en 105
KU Leuven -SOWAP
KU Leuven -SOWAP
• Opbrengsten
=> NKB is een systeem – leren uit de
successen en mislukkingen
Reubens et al., 2012. Eindrapport BodemBreed
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
KU Leuven -SOWAP
• Aandachtspunten
kuilmaïs
korrelmaïs
KU Leuven -SOWAP
Directzaai
Ondiepe NKB (<15 cm)
Diepe NKB (>15 cm)
zomergraan suikerbiet wintergraan
Meta-data analyse Van den Putte et al. (2010)
• Aandachtspunten
– Diep genoeg werken om storende lagen te breken (niet diep mengen)
– NKB in voldoende droge grond
UGent - Prosensols
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
UGent - Prosensols
UGent - Prosensols
KU Leuven -SOWAP
UGent - Prosensols
KU Leuven -SOWAP
– Oogst in natte omstandigheden vermijden
UGent - Prosensols
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
• Aandachtspunten
ILVO
Niet-kerende bodembewerking
• Aandachtspunten
– Combineren met groenbedekkers
• Versterkt effect NKB: bodemleven, organische stofopbouw
• Effectieve erosiebestrijding
– Niet dieper bewerken dan noodzakelijk
http://knowsoil.catch-c.eu/KnowSoil/
KU Leuven -SOWAP
KU Leuven -SOWAP
• Effect van landbouwpraktijk op gewasopbrengst,
klimaatmitigatie en/of bodemkwaliteit
• Welk doel wil de gebruiker bereiken?
+ verklaring
ILVO
ILVO
KnowSoil
KU Leuven -SOWAP
door ILVO
KU Leuven -SOWAP
1. Bovenal bemin je grond
2. Daal van je tractor af op tijd en stond
3. Heilig steeds de wet van eten en worden gegeten
4. Organische stof mag je nooit vergeten
5. Betreed je grond enkel wanneer voldoende gedroogd
6. Teveel druk op de bodem wordt niet gedoogd
7. Een regelmatige analyse van je grond is niet overbodig
8. Bemest niet meer dan nodig
9. Bedek de bodem jaarrond met groen
10. Vruchtwisseling, daar is het om te doen
ILVO
ILVO
Tien geboden van de bodem
ILVO
Greet Ruysschaert
Tommy D’Hose
Thijs Vanden Nest
Koen Willekens
Bart Vandecasteele
Victoria Nelissen
Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 109
9820 Merelbeke – België
T + 32 (0)9 272 26 98
F +32 (0)9 272 27 01
[email protected]
www.ilvo.vlaanderen.be
Download