profiel schets

advertisement
Bent u de nieuwe toezichthoudend bestuurder met een
achtergrond in koormuziek of met juridische/HR kennis?
1 Wie zoeken wij?
Diep verscholen in de Utrechtse binnenstad bevindt zich in een historisch grachtenpand een parel van een
basisschool: de Kathedrale Koorschool. De Kathedrale Koorschool heeft een bijzonder profiel. Behalve voor de
reguliere schoollessen is er veel aandacht voor muziek en cultuur en staat koorzang centraal. De Kathedrale
Koorschool is een zelfstandige stichting. Het stichtingsbestuur werkt met een ‘one tier’ model dat wordt gevormd
door toezichthoudende leden en een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.
Wegens het vertrek van een huidig bestuurslid zoekt deze unieke school een toezichthoudend bestuurder muziek
en een toezichthoudend bestuurder algemeen. Als toezichthoudend bestuurder werkt u samen met de andere
bestuurders en de directeur-bestuurder. Jullie komen tussen de 6 tot 8 keer per jaar bijeen om het beleid van de
koorschool te bespreken, te helpen ontwikkelen en te toetsen.
Toezichthoudend bestuurder muziek
Belast met de portefeuille muziek draagt u eraan bij om de koorschool op muzikaal gebied nog beter op de kaart te
zetten. Vanuit uw kennis en expertise helpt u de kwaliteit van zang en muziek te verbeteren. Ook beschikt u over
een uitgebreid netwerk in het muziek(vak)onderwijs en de wereld van de jeugd- en kinderkoren op lokaal en
nationaal niveau. In uw netwerk weet u de juiste mensen aan te spreken voor samenwerking met de koorschool. De
muzikale ontwikkeling van de leerlingen van de koorschool staat bij u voorop. Voor deze functie zoeken wij iemand
die:
 beschikt over een relevante opleiding en leidinggevende positie in het muziek(vak)onderwijs en/of de
professionele muziekwereld;
 beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een muziek educatieve setting;
 een muzikale visie kan ontwikkelen en communiceren;
 een netwerk heeft in de Nederlandse koorwereld;
 idealen kan vertalen in haalbare doelen;
 kan adviseren en samenwerken.
Toezichthoudend bestuurder algemeen
Samen met de andere bestuursleden en de dagelijks directeur-bestuurder ontwikkelt u het beleid van de
Koorschool. Net als de andere bestuursleden bent u enthousiast en gepassioneerd over de verbinding die de
Koorschool legt tussen onderwijs en muziek. U draagt de Koorschool een warm hart toe en brengt dit in de praktijk
door uw kennis en expertise in te zetten. U helpt personele en huisvestingsvraagstukken te beantwoorden. U heeft
een neus voor goede ideeën en oplossingen en u bent op de hoogte van de relevante juridische kaders die hierbij van
belang zijn. Voor deze functie zoeken wij iemand die:
 beschikt over expertise in het juridische en/of HR;
 in staat is met weinig middelen het maximaal haalbare te realiseren;
 creatief is in het vinden van oplossingen;
 beschikt over bestuurlijke ervaring;
 affiniteit heeft met (koor)muziek;
 kan adviseren en samenwerken.
De voorwaarden
Naast de 6 tot 8 vergaderingen per jaar met de andere bestuursleden vraagt deze functie van u enige lees- en
voorbereidingstijd. De functie van toezichthoudend bestuurder is onbezoldigd. Dit betekent dat er een kleine
onkostenvergoeding gegeven kan worden.
1 van 2 | 20160374NO03-MBH
2 Praktische informatie en procedure
Als het zijn van toezichthoudend bestuurder u aanspreekt en u muziek ziet in een van deze bestuurlijke functies van
de Kathedrale Koorschool, horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u als kandidaat beschikt over de genoemde
vaardigheden en het kaliber dat past bij deze functie.
Uw brief en curriculum vitae kunt u versturen via www.vbent.org, ter attentie van de heer H.A. Hendriks, onder
vermelding van vacaturenummer 20170003.B.
Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.
We zien uw reactie graag uiterlijk 3 maart 2017 tegemoet.
2 van 2 | 20160374NO03-MBH
Download