Vacature ( voor word) - Peuterspeelzalen Eemsmond

advertisement
Stichting Peuterspeelzalen
Gemeente Eemsmond
Vacaturebeschrijving
Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond
zoekt een tweetal
bestuursleden
Organisatie
De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond (SPGE) is ontstaan in 2005 door een
samenvoeging van peuterspeelzalen en heeft nu 7 peuterspeelzalen in haar beheer.
Ruim 200 2- en 3-jarigen komen 2 x per week een dagdeel naar één van onze locaties.
Middels spelen, ontwikkelen en ontmoeten kan ieder kind zich ontplooien. De
peuterspeelzaal is verankerd is onze samenleving. In de afgelopen periode hebben wij
ook de veranderingen in de maatschappij gemerkt.
Functie
Om een slagvaardig bestuur te blijven willen wij het bestuur uitbreiden met nieuw elan.
Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. Zij stellen het algemeen beleid, het financieel beleid en het personeelsbeleid
vast. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de externe representatie van de instelling in het
algemeen. Het bestuur bestuurt op afstand. Wel vanuit een grote betrokkenheid bij het
werk, maar de coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het
centraal bureau en in de speelzalen.
Binnen het bestuur is er ruimte voor een tweetal nieuwe bestuursleden waarbij met
voorkeur gezocht wordt naar de volgende profielen.
Een lobbyist:
een netwerker uit de regio met een goed gevoel voor bestuurlijke,
politieke en ambtelijke verhoudingen.
Een innovator:
een gedreven bestuurder die goed kan anticiperen op ontwikkelingen
en zijn gedrag en de organisatie hierop kan aanpassen. Heeft
ervaring met innovatie in de zorg/welzijn.
Algemeen profiel bestuurder:
Je hebt ervaring als bestuurder of als eindverantwoordelijk directeur. Je bent bekend in
de branche dan wel heb je affiniteit met jonge kinderen. Bij voorkeur heb je kennis en
ervaring met visie- en strategieontwikkeling en vertaling daarvan naar alle niveaus in de
organisatie.
De SPGE biedt:
Maarweg 6
9981 KZ Uithuizen
tel: 0595 - 43 26 03
[email protected]
Stichting Peuterspeelzalen
Gemeente Eemsmond
Betrokken en bevlogen medewerkers
Ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap en inbreng van je eigen visie en
professionaliteit
Voor de functie is geen bezoldiging voorzien.
Procedure:
De gesprekken worden gepland in week 29 en week 30.
Reageren
Als je geïnteresseerd bent en gekwalificeerd bent voor de functie, verzoeken wij je voor
12 juli te reageren. Je motiverend schrijven met C.V. ontvangen we graag op
[email protected] Voor meer informatie kun je contact opnemen met
één van de bestuursleden, te weten Govert Tromp, tel. 06-14637871, Alies Kap, tel. 0612150494 of Janny Kooistra, tel. 06 25495953
Maarweg 6
9981 KZ Uithuizen
tel: 0595 - 43 26 03
[email protected]
Download