Emanuel Rutten

advertisement
Personal data
name: G.J.E. (Emanuel) Rutten
born: 13 April 1973 in Loosdrecht, The Netherlands
gender: male
marital status: unmarried
nationality: Dutch
address: Department of Philosophy
VU University
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
The Netherlands
Email: e.rutten @vu.nl
Website: gjerutten.nl
Phone: +31 (0)20 5985230 / +31 (0)6 20749512
Education
Emanuel completed his secondary education at the Comenius College in Hilversum in 1992. In the
same year he started to study Mathematics at the University of Twente in Enschede, were he received
his propaedeutic diploma in 1993. After that he moved to Delft to continue his study of Mathematics
at Delft University of Technology. Emanuel then obtained a propaedeutic diploma in Economics in
1994 at the University of Amsterdam, a Master of Science in Mathematics in 1997 at Delft University
of Technology, and a Master of Arts in Philosophy in 2010 at VU University Amsterdam. Both Master
degrees received the distinction cum laude. Early 2010 Emanuel started his doctorate in philosophy at
VU University Amsterdam leading up to the defense of his dissertation and subsequent promotion in
September 2012. Since then Emanuel Rutten has been working as a postdoc at VU University on the
project ‘Science beyond Scientism’ of the Abraham Kuyper Centre for Science and Religion. He also
teaches philosophy at VU University for bachelor, regular master and research master courses.
Areas of specialization
Emanuel Rutten works mainly in systematic philosophy. His areas of specialization are philosophy of
religion, metaphysics and epistemology. But he is also active in aesthetics on the sublime and the
sacred. He often contributes to public events, such as public lectures and participating in public
debates. Further he is a columnist for the Dutch ForumC website geloofenwetenschap.nl.
Deliverables January 2012 - *
Emanuel Rutten
Articles A









“Sciëntisme en Metafysica” for Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (2015)
‘‘Een beeld dat ons gevangen houdt’. Over de epistemische status van de metafysica in het
vertoog van Guido Vanheeswijck’, published in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor
Wijsbegeerte (2015)
‘Positive universally held properties are necessarily universally held’ (2015), to be submitted
‘In Defense of Correlationism’ (2015), to be submitted
'Over de relatie tussen Eros en Philia in Ad Verbrugge's 'Staat van Verwarring: Het offer van
liefde (2014)', published by Tijdschrift voor Filosofie
‘On the Difference Between Scientific and Worldview Rationality’ (2014), draft
‘A New look at Koon’s New Look at the Cosmological Argument’ (2014), planned
‘On Philipse’s Attempt to Write Off All Deductive Cosmological Arguments’ (2014),
published in Philo
‘A Modal Epistemic Argument for the Existence of God’ (2014), accepted by Faith and
Philosophy





‘Over de rationele rechtvaardiging van Godsgeloof’ (2013), Radix, Tijdschrift over geloof en
wetenschap 39 (2)
‘Repliek op Gijsbers’ (2012), Radix, Tijdschrift over geloof en wetenschap 38 (4)
‘Een modaal-epistemisch argument voor het bestaan van God’ (2012), Radix, Tijdschrift over
geloof en wetenschap 38 (3)
‘Problemen voor optie (E)?’ (2012), Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 104
(2)
‘Goddelijke verheffing of spel van vrees en lust. Het sublieme bij Longinus, Burke en Kant’
(2012), Kunst en Religie, eds. Wessel Stoker and Oane Reitsma, Mathesis
Articles B




















‘Can Mathematics Prove The Existence Of God?’ (2017), Christian Today. DOI:
http://www.christiantoday.com/article/can.mathematics.prove.the.existence.of.god/104285.ht
m
‘Niet de Logica, maar de Retorica als Prima Philosophia’ (2016), The Post Online. DOI:
http://cult.tpo.nl/2016/10/07/logica-retorica-als-prima-philosophia/
‘De kleine Logicomix. Een heroïsche zoektocht naar absolute zekerheid’ (2016), The Post
Online. DOI: http://cult.tpo.nl/2016/07/10/de-kleine-logicomix/
‘De onzichtbare hand van de overredingskunst. Over retorica en waarheid’ (2016), The Post
Online. DOI: http://cult.tpo.nl/2016/06/12/onzichtbare-hand-overredingskunst/
‘Het semantisch argument: afsluitend naschrift’ (2016), The Post Online. DOI:
http://cult.tpo.nl/2016/05/18/semantisch-argument-afsluitend-naschrift/
‘Het semantisch argument: een korte repliek op een ietwat ondoordachte kritiek’ (2016), The
Post Online. DOI: http://cult.tpo.nl/2016/05/11/semantisch-argument-reactie-kritiek/
‘Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat “ismen”’ ( 2016), The
Post Online. DOI: http://cult.tpo.nl/2016/04/27/einde-materialisme-fysicalisme-naturalismeen-nog-ismen/
‘Rationele argumenten voor het bestaan van God’ (2016), The Post Online. DOI:
http://tpo.nl/2016/03/18/rationele-argumenten-bestaan-god/
‘God is springlevend in de moderne filosofie’ (2014), Volkskrant. DOI:
http://www.volkskrant.nl/opinie/god-is-springlevend-in-de-moderne-filosofie~a3819672/
‘Op de rand van een scheermes’ (2014), DwazeSchare. DOI:
http://dwazeschare.nl/2014/08/01/op-de-rand-van-een-scheermes/
‘Trump is niet oorzaak maar gevolg van culturele crisis’ (2016), De Bezieling. DOI:
http://www.debezieling.nl/trump-is-niet-oorzaak-maar-gevolg-van-culturele-crisis/
‘Is God het hoogste zijnde of het zijn zelf?’ (2015), De Bezieling. DOI:
http://www.debezieling.nl/is-god-het-hoogste-zijnde-of-het-zijn-zelf/
‘Toets je wereldbeeld: zeven kritische vragen’ (2014), De Bezieling. DOI:
http://www.debezieling.nl/hoe-redelijk-uw-wereldbeeld-zeven-kritische-vragen/
‘De nacht is ook een zon – Het sacrale bij Georges Bataille’ (2014), De Bezieling. DOI:
http://www.debezieling.nl/de-nacht-ook-een-zon-het-sacrale-bij-georges-bataille/
‘Is het Christendom een vorm van wereldverzaking?’ (2014), De Bezieling. DOI:
http://www.debezieling.nl/uit-de-aarde-bloeit-de-waarheid-op/
‘Redelijk en bovenredelijk’ (2013), De Bezieling. DOI: http://www.debezieling.nl/redelijk-enbovenredlijk/
‘Wel goede argumenten, geen bewijs’ (2017), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.rd.nl/opinie/weerwoord-bestaan-van-god-kun-je-niet-bewijzen-wel-aannemelijkmaken-1.1377683
‘Hoe langer het stil blijft…’ (2016), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.rd.nl/opinie/een-stil-heelal-een-nieuw-godsbewijs-1.1126666
‘Europa kan niet zonder christendom’ (2016), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/europa_kan_niet_zonder_christendom_1_989521
‘Bewustzijn sterke aanwijzing voor bestaan God’ (2016), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/bewustzijn_sterke_aanwijzing_voor_bestaan_van_god_1_974920






















‘Houdt God zich te goed voor ons verborgen?’ (2015), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/houdt_god_zich_te_goed_verborgen_1_959906
‘Agnost hoeft hoop op inzicht in het bovenzintuiglijke niet op te geven’ (2015),
Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/agnost_hoeft_hoop_op_inzicht_in_het_bovenzintuiglijke_niet_op
_te_geven_1_944998
‘Het sprookje van het spaghettimonster’ (2015), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/het_sprookje_van_het_spaghettimonster_1_918705
‘Is schepping uit het niets mogelijk?’ (2015), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/schepping_uit_het_niets_niet_helemaal_onvoorstelbaar_1_90773
5
‘Is de wereldgrond geest of stof ?’ (2015), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/is_de_wereldgrond_geest_of_stof_1_889823
‘Betekent christelijk geloof een vlucht uit de wereld ?’ (2014), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/christelijk_geloof_heeft_oog_voor_alle_aspecten_van_het_mense
lijk_bestaan_1_875049
‘De God van Abraham, Izak en Jakob of de God van de filosofen?’ (2014), Reformatorisch
Dagblad. DOI: http://gjerutten.blogspot.nl/2014/10/bijdrage-rd-zaterdag-4-oktober.html
‘Kwaad kernvraag voor christelijk geloof’ (2014), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/kwaad_kernvraag_voor_christelijk_geloof_1_834921
‘Veel religiekritiek slaat de plank mis’ (2014), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/veel_religiekritiek_slaat_plank_mis_1_817868
‘Er zijn goede argumenten voor Gods goedheid’ (2014), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/er_zijn_goede_argumenten_voor_gods_goedheid_1_804389
‘Een bijsluiter voor Godsargumenten’ (2013), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/apologetiek_heeft_bijsluiter_nodig_1_789775
‘Dualisme van materie en geest is zo gek nog niet’ (2013), Reformatorisch Dagblad. DOI:
http://www.refdag.nl/opinie/dualisme_van_materie_en_geest_zo_gek_nog_niet_1_768464
‘Nee, geen bewijs. Wel een redelijk argument’ (2017), Geloof en Wetenschap. DOI:
https://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/802-nee-geen-bewijs-wel-eenredelijk-argument
‘Het Longiniaans sublieme’ (2016), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/783-het-longiniaans-sublieme
‘Nogmaals Anselmus’ (2016), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/752-nogmaals-anselmus
‘Een wetenschappelijke theodicee?’ (2016), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/769-een-wetenschappelijketheodicee
‘Negatieve en positieve theologie’ (2016), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/731-negatieve-en-positievetheologie
‘Modaal-epistemisch Godsargument 2.0’ (2016), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/717-modaal-epistemischgodsargument-2-0
‘Die ene formule’ (2015), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/689-die-ene-formule
‘Een pleidooi voor een substantiële metafysica’ (2015), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/660-een-pleidooi-voor-eensubstantiele-metafysica
‘Hier wijst de taal ons zelf de weg. Contra fysicalisme’ (2015), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/617-hier-wijst-de-taal-ons-zelf-deweg-contra-fysicalisme.html
‘Redelijke argumenten voor atheïsme?’ (2015), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/589-redelijke-argumenten-vooratheïsme.html














‘Bij wie ligt de bewijslast?’ (2014), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/566-bij-wie-ligt-de-bewijslast?.html
‘Is religieuze ervaring mogelijk?’ (2014), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/545-is-religieuze-ervaringmogelijk?.html
‘De blinde vlek in het religiedebat’ (2014), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/504-de-blinde-vlek-in-hetreligiedebat.html
‘Gaan oorzaken altijd in de tijd vooraf aan hun gevolgen?’ (2014), Geloof en Wetenschap.
DOI: http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/469-gaan-oorzaken-altijd-inde-tijd-vooraf-aan-hun-gevolgen?.html
‘Kan God weten waarom Hij logisch denkt?’ (2013), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/461-kan-god-weten-waarom-hijlogisch-denkt?.html
‘Geloof en wetenschap: harmonie in plaats van conflict’ (2013), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/427-geloof-en-wetenschapharmonie-in-plaats-van-conflict.html
‘Theisme als manier van leven’ (2013), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/394-theïsme-als-manier-vanleven.html
‘Geest en stof’ (2012), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/334-geest-en-stof.html
‘Wanneer kun je jezelf eigenlijk christen noemen’ (2012), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/287-wanneer-kun-je-jezelfeigenlijk-christen-noemen.html
‘Is geloof volgens Kierkegaard onredelijk?’ (2012), Geloof en Wetenschap. DOI:
http://www.geloofenwetenschap.nl/index.php/opinie/item/260-is-geloof-volgens-kierkegaardonredelijk.html
‘De waarschijnlijkheid van het bestaan van God’ (2014), joop.nl. DOI:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/24668_de_waarschijnlijkheid_van_god/
‘Geloven is allesbehalve immoreel’ (2014), joop.nl. DOI:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/26572_geloven_is_allesbehalve_immoreel/
‘Vallende olifanten belemmeren het zicht’ (2014), joop.nl. DOI:
http://www.joop.nl/opinies/detail/browse/6/artikel/26658_vallende_olifanten_belemmeren_het
_zicht/
‘Een echte wetenschapper hoeft geen atheïst te zijn’ (2013), Sophie 3 (5)
Books

‘En dus bestaat God. De beste argumenten’, published by the Dutch publisher Buijten &
Schipperheijn. Together with Jeroen de Ridder.
Lectures and debates







February 17, 2017, CSG at Middelharnis, Lecture on arguments for atheism
January 14, 2017, Eben-Haëzer jongerenavond, Apeldoorn, Lecture “Van algemeen theïsme
naar christendom”
January 11, 2017, Islamitische Universiteit Rotterdam, Lecture on the Leibnizian argument
from contingency and the Kalam argument
December 14, 2016, Theologische universiteit Apeldoorn, Lecture on the origin of the laws of
nature
November 23, 2016, Hoge School van Amsterdam, Workshop Rhetorics
October 13, 2016, Antonius College, Gouda, Workshop Rhetorics
September 5, 2016, Lecture at BlinkLane entitled “Aristotelian Rethorics”

































July 12, 2016, Lecture at BlinkLane entitled “Rethorics, Language and Truth”
June 13, 2016, Antonius College, Gouda, Modal-epistemic Argument for Gods existence
June 4, 2016, Festival Zwartewaal, Semantic Argument and Arguments for Gods existence
May 24, 2016, Lecture at ‘Navigators Studentenvereniging Leiden’ entitled “Is God goed?”
May 23, 2016, Lecture at BlinkLane entitled “Het schandaal van de logica en haar implicaties
voor de relatie tussen menselijke denken en formele systemen”
April 15, 2016, Lecture at ‘De Nacht van de Filosofie’ on Georges Bataille and his notion of
the sacred
April 14, 2016, Debate ‘Does God exist?’ with Herman Philipse at Utrecht University,
organized by KSU
April 7, 2016, Lecture on Charles Taylor moral horizon and moral sources (“Being a team”)
for Philips ‘Mother Child Care’ Division.
March 18, 2016, Lecture on Rational Arguments for God’s existence, Gomarus
Scholengemeenschap, Gorinchem
March 16, 2016, Debate ‘Does God exist?’ with Floris van den Berg, C.S.F.R. Groningen
March 15, 2016, Debate on God and morality with Pouwel Slurink, Veritas Forum at Radboud
University Nijmegen
February 18, 2016, Lecture ‘Romantiek en Religie’ at Ichthus college in Veenendaal
February 16, 2016, Lecture ‘Is God goed?’ for Zinspelen event in Reeuwijk-Brug
February 11, 2016, Lecture ‘Van algemeen theïsme naar Christendom. Een cumulatieve casus’
voor LoZ.nl in Harkema (Nes Amsterdam)
January 29-30, 2016, Lecture on Speculative Realism (29/1) and Workshop on my semantic
argument (30/1) during the ‘Nationale Filosofie Olympiade’ bij ISVW in Leusden
January 19, 2016, Rational arguments for the existence of God, C.S.V. Ichthus Nijmegen
January 12-13, 2016, Breakthrough Thinking Workshop for TEVA, Lecture on Charles Taylor
hyper goods, moral horizon and moral sources (“ Being TEVA. Grounding the firm”) and
lecture on my semantic argument (“Opposites in nature. Opposites in TEVA”)
November 25, 2015, Lecture “A New Proof for the Existence of God”, Newman Genootschap,
Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte, KU Leuven
November 24, 2015, Lecture “Het schandaal van de logica”, Innovatiesymposium “Think
Different, the Paradoxical Truth”, NWSV Helix - Faculteit Geowetenschappen - Universiteit
Utrecht
November 18, 2015, Debat with Herman Philipse on God and Morality, C.S.F.R. Amsterdam
November 16, 2015, Debate with Jan Sleutels on whether God exists, Leiden University
October 24, 2015, Debate on ‘Society and the Democratic and Moral Deficit’, Brainwash
Festival, Amsterdam
October 12, 2015, Lecture at ‘Brink Theater’ in Laren on Reason and Christianity
September 26, 2015, “Rational Arguments for God’s Existence”, Lecture at EbenHaezer in
Apeldoorn
August 17, 2015, "Can Religious Belief Be Rational?", Lecture for AKC Summer Seminar
‘Science and Religion’ at VU University
June 3, 2015, C.S.F.R. Groningen, “Is God necessary for morality?”, Debate with Patrick
Loobuyck
April 29, 2015, Lecture on the question of theodicee at NSR in Rotterdam
April 25, 2015, Lecture on Quentin Meillassoux’s philosophy of hyperchaos at Wijsgerig
Festival DRIFT, Amsterdam
April 23, 2015, Lecture on rational arguments for the existence of God at New Apostolic
Church, Haarlem.
April 22, 2015, Lecture on ‘logical arguments for theism’ at Symposium ‘Logic, Mathematics
and Religion’. Ichthus College, Veenendaal.
April 9, 2015, Lecture at ‘Zingeving Borrel van Licht Oud Zuid’ on science and religion
March 31, 2015, Debate with Jeroen De Ridder, Franka Treur and Huub Oosterhuis on
whether God exists. De Rode Hoed, Amsterdam.
February 20, 2015, Response on lecture of Tristan Garcia, UvA COIN Conference, The Future
of Realism, Amsterdam


























February 19, 2015, Lecture on ‘Romantiek en Rede’ at symposium Ichthuscollege Veenendaal
January 31, 2015, Lecture at Hogeschool Zwijndrecht on rational arguments for the existence
of God.
November 24, 2014, Lecture at ‘Brink Theater’ in Laren on how the suffering in the world can
be reconciled with Gods goodness
October 27, 2014, Lecture at UvA on Quentin Meillassoux “After Finitude”, Contemporary
Ontology Investigation Network (COIN)
September 9, 2014, Lecture on whether time had an absolute beginning, Parool theater,
Amsterdam
September 25, 2014, C.S.R. Delft ‘Rational Arguments for the Existence of God’
August 28, 2014, VU University: ‘A semantic argument against the existence of universally
held real properties’
June 12, 2014, C.S.F.R. Groningen: ‘From theism to Christendom. Arguing for the God of
Christianity’
May 15 2014, Metamorfoses symposium on my article entitled ‘Georges Bataille en het
Goddelijke’ at VU University
April 9, 2014, Arminius Rotterdam, column at symposium ‘We zijn nog nooit zo romantisch
geweest’: ‘Het romantische en het religieuze’
April 3, 2014, VU Faculty of Philosophy, lunch lecture: ‘De blinde vlek in het religiedebat.
Op zoek naar een adequaat rationaliteitsbegrip voor het beoordelen van de redelijkheid van
wereldbeelden’
February 21, 2014, Scholengemeenschap Helen Parkhurst Almere: ‘Een modaal-epistemisch
argument voor het bestaan van God’
February 18, 2014, Felix & Sofie Amsterdam: ‘Is Metafysica dood?’
February 11, 2014, C.S.F.R. Leidse studenten connectweek: ‘Redelijke argumenten voor het
bestaan van God’
December 21, 2013, Arminius Rotterdam, De Nacht van het Debat: ‘Debate with Bas Haring
on whether God exists’
October 17, 2013, Vereniging Gereformeerde Studenten Leiden: ‘Redelijke argumenten voor
theisme, een cumulatieve casus’
October 14, 2013, Theater Het Brinkhuis, Laren: ‘Redelijke argumenten voor theïsme, een
cumulatieve casus’
August 20, 2013, Abraham Kuyper Center Summer Seminar on Science and the Big
Questions: ‘Debate with Patricia Churchland and Bradley Monton on the relationship between
science and religion’
June 6, 2013, Vereniging van Gereformeerde Studenten, Rotterdam: ‘Rationale
rechtvaardiging van theisme’
June 6, 2013, Masterclass filosofie, Den Haag: ‘Het hervinden van ons authentieke zelf:
Charles Taylor over de malaise van de moderniteit’
April 4, 2013, Felix & Sofie Amsterdam: ‘Over Graham Harman’s object georiënteerde
filosofie’
March 14, 2013, Vereniging van Gereformeerde Studenten Groningen: ‘Redelijke argumenten
voor theisme, een cumulatieve casus’
2012, Arminius Rotterdam: ‘Debate with Maarten Boudry on whether God exists’
2012, Het Denkgelag Gent: ‘Debate with Herman Philipse on whether God exists’
2012, Felix & Sofie Amsterdam: ‘Debate with Herman Philipse on whether God exists’
2012, VU University Amsterdam: ‘Debate on the modal-epistemic argument for Gods
existence’
Teaching


February-March 2017. Master Specialisation Course ‘Symbolische Leven II’, Master Filosofie
van Cultuur en Bestuur. Ethos.
September-December 2016. Master Specialisation Course ‘Media, Leiderschap en
Filosofische taalvaardigheid’, Master Filosofie van Cultuur en Bestuur. Ethos.












June-July 2016. VU Summer School Philosophy for ‘Filosofie van Cultuur en Bestuur’
(lectures on Aristotle, Anselmus, Russell and Wittgenstein)
March-April 2016. Master Specialization Course ‘Symbolische leven I’, Master Filosofie van
Cultuur en Bestuur. Ethos
September-December 2015. Master Specialisation Course ‘Media, Leiderschap en
Filosofische taalvaardigheid’, Master Filosofie van Cultuur en Bestuur. Ethos
February-March 2015. Master Specialization Course ‘The Contemporary Turn to Speculative
Realism’
Februay-March 2015. Master Course ‘Epistemic Aspects for Management and Organization’
November-December 2014. Master Course ‘Rationality in Science, Religion and Everyday
Life – A Critical Evaluation of Four Models of Rationality’
February 2014. Colleges for bachelor course ‘Inleiding ontologie’
January 2014. Colleges for bachelor course ‘Inleiding kennisleer’
Maart-April 2014. Bachelor course ‘Inleiding Logica’
October-December 2013. Master Specialization course ‘Theoretical Philosophy IV:
Metametaphysics: An Enquiry into the Foundations of Metaphysics’
2013. Colleges for bachelor course ‘Inleiding ontologie’
2013. Colleges for bachelor course ‘Inleiding kennisleer’
Organization











Second reader of Pieter Beil’s master thesis ‘Homo Participaticus’
Second reader of Pim Korsten’s master thesis ‘De Griekse schuldencrisis: een cultureel
perspectief’
Second reader of Hildebrand Bijleveld’s master thesis ‘The aim of journalism’ (2016)
Mentoring Jaron Schoone for his NWO PhD application (2015)
Second reader and part of defense committee of Frans van Bruggen’s master thesis ‘Een
poging om voorbij de morele mismatch te komen in de relatie organisatie-samenleving’
(2015)
Third reader and part of defense committee of Andries de Jong’s master thesis ‘Existence as a
Negative Property’ (2015)
Mentoring Valentin Arts for his NWO PhD application, that has been approved (2014)
Mentoring two students (Max and Nathanael) for the honours program to assist them in
writing publishable paper
Developed full alternative Logic course (‘History of Logic’) for a student (Mirjam) who due
to a disability (‘formula blindness’) was not able to follow the regular Logic course (2014)
Activity contributed to student acquisition activities for the faculty. I gave multiple times a
lecture during the ‘Bachelors voorlichtingsdagen’ and ‘Matching dagen’ (2013/2014)
Provided lecture at Hogeschool Inholland during ‘Studiekeuze dagen’.
Peer reviews


March 2015. Delivered report of the paper ‘Explicating Ignorance and Doubt: A Possible
Worlds Approach’ for Cambridge University Press Volume ‘Ignorance: Epistemological
Dimensions’
2013. Delivered review report of the paper ‘Does God Need Room to Act? Rethinking
Plantinga, Transcendence, and Divine Action’ for a special issue of Philosophia Reformata
on Al Plantinga's boek ‘Where the Conflict Really Lies’
Interviews















01 May 2016, Amsterdam Radio FM, Interview on metaphysics and the origin of the world
11 April 2016, Filosofie Magazine, Interview on Georges Bataille and his notion of the sacred
03 May 2015, Amsterdam Radio FM, Interview on the relationship between science and
religion
30 January 2015, EO radio, radio 5, interview on my new book ‘En dus bestaat God. De beste
argumenten’, interview by Andries Knevel
30 January 2015, Interview in Nederlands Dagblad naar aanleiding van mijn nieuwe boek ‘En
dus bestaat God. De beste argumenten’.
26 November 2014, Interview in Gooi en Eemlander naar aanleiding van mijn lezing ‘Is God
goed?’ in het Brinkhuis in Laren, http://www.gjerutten.nl/ArtikelGooiEnEemlander.pdf
31 December 2014, Filosofie Magazine, Interview on the relationship between the scared and
the sublime.
1 December 2014, Filosofie Magazine, Interview over het boek ‘Waarom de wereld niet
bestaat’ van Markus Gabriel, http://www.filosofie.nl/nl/artikel/42083/index.html
29 October 214, ‘Geloof, hoop en liefde’ television, NPO1, EO, interview by Herman Wegter
on the relationship between science and religion
8 June 2014, Hour of Power television, RTL5, ‘On Faith and Science’, interview by Jan van
den Bosch
28 May 2014, EO television, Nederland 2, ‘Over mijn ontwikkeling tot christelijk filosoof en
over rationele argumenten voor het bestaan van God’, interview by Andries Knevel
21 april 2014, EO radio, radio 5, ‘Over de relatie tussen wetenschap en geloof’, interview by
Andries Knevel
2013. EO Zin in Wetenschap:
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/video-god-groter-dan-we-ooit-kunnenbedenken/
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/video-eeuwenlange-zoektocht-naar-god/
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/video-argumenten-voor-de-christelijkegod/
https://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/video-heeft-je-geloof-rationeleonderbouwing-nodig/
https://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/zin-in-wetenschap-onmogelijk-dat-godwel-bestaat/
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/zin-in-wetenschap-onmogelijk-dat-godniet-bestaat/
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/zin-in-wetenschap-is-het-redelijk-om-ingod-te-geloven/
http://www.eo.nl/geloven/themas/zeker-weten/item/zin-in-wetenschap-kun-je-god-bewijzen/
2013. EO Visie: http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/augustinus-maakte-eenverpletterende-indruk-op-me/
2013. De Bezieling: http://www.debezieling.nl/emanuel-rutten-alles-wijst-naar-god/
Download