Titel van de presentatie

advertisement
Stijn Hoppenbrouwers
Software Engineering les 3
Domeinmodellen
(en eventueel Bedrijfsregels)
Op te leveren
• Requirements (procesmodellen, use cases,
domeinmodellen, bedrijfsregels)
• Interface ontwerp,
• Implementatie (met Cordys Process Factory),
• Gebruikersdocumentatie,
• Testontwerp- en rapporten (technisch en gebruikstest),
• Evaluaties (proces, produkt)
2
Gezamenlijke voorbeeldoefening?
• Proces kiezen:
– Iets kopen in een webwinkel
– Koffie zetten
– Boek lenen in bibliotheek
• Maak (schets) procesmodel en UCs
3
Domeinmodellen: detaillering
informatiestructuur
• Iemand bekend met UML-CD? ER? ORM/FCO-IM?
• We nemen hier als voorbeeld versimpeld ORM, typisch
“Nijmegen”. Maar gelijkenis met basaal UML-CD of ER is
groot!
4
5
6
7
“Rollen en Bollen”
Boek
Lener
Persoon
DVD
Item
leent / wordt geleend door
Naam
wordt aangeduid met / duidt aan
8
Verwoordingen
• “Persoon wordt aangeduid met precies 1 Naam”
• “Naam duidt 1 of meer Personen aan”
• “Item wordt geleend door 0 of meer Personen”
• “een Boek is een Item”
• Concepten: de woorden en hoe je ze samen mag gebruiken
• Constraints (“inperkingen”): welke feitelijke invullingen van
de woorden (voorbeelden) je (niet) kunt vinden
• Samen: “formele datastructuur”; voeg “primary key” toe en
je hebt de specs voor een database (nou ja…)
9
Bedrijfsregels
• Term: bijv. “Item”; definitie
“Een item is een specifiek en uniek fysiek voorwerp dat
in de bibliotheek te leen wordt aangeboden”
• Feittype: bijv “Persoon leent 0 of meer Items”
• Regel: “Een Persoon mag geen Items lenen als hij een
Uitstaande Boete heeft”.
• In de praktijk moet je zo’n regel meestal nog wel
”uitprogrammeren” (tenzij je gebruik maakt van en “Rule
Engine”
10
Idee eigen systeem?
Download