`Op OBS De Triolier leren kinderen voor het leven` Op alle scholen

advertisement
‘Op OBS De Triolier leren kinderen voor het leven’
Op alle scholen leren kinderen rekenen, taal en lezen. Maar er is meer nodig om kinderen op te laten groeien als
gelukkige wereldburgers. Daar zijn ze zich op Openbare Basisschool De Triolier uit Budel van bewust. Daarom
werken de kinderen veel samen en krijgen ze levenslessen over duurzame onderwerpen. Daar past ook een
passende leeromgeving bij. HAC Weekblad sprak met directeur Daniëlle Soers over het innovatieve onderwijs
op De Triolier.
Door Bert Slenders
De samenleving verandert voortdurend. Het is belangrijk dat scholen hierop inspelen en hun manier van
lesgeven vernieuwen. Dit staat centraal in de visie van OBS De Triolier . Danielle: “Je hoort wel eens dat het
onderwijs vroeger goed was en dat het zo moet blijven. Dan vraag ik me af, rijd je nog in dezelfde auto en heb je
nog dezelfde tv? Nee, want daarvoor is iets in de plaats gekomen wat beter past bij de tijd waarin we nu leven.
Het onderwijs zoals het vroeger was was goed omdat het paste bij datgene wat op dat moment gevraagd werd
door de maatschappij. Het onderwijs moet veranderen, omdat je kinderen vooral moet voorbereiden op de
toekomst.” Daarom leren de kinderen op De Triolier, naast de standaardvakken, vaardigheden als
communiceren, plannen en organiseren, systeemdenken, reflecteren, en presenteren.
De Triolier zet de kinderen aan het denken over later. “De wereld van nu kent een heleboel problemen.
Kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Wij vinden het belangrijk hen bij te brengen dat ze een
rol hebben om de wereld beter te maken. Dit doen we op De Triolier door de kinderen te leren goed te zorgen
voor zichzelf, de ander en de omgeving.” Activiteiten die de school hieraan koppelt, zoals het stilstaan bij het
veranderende klimaat, de rechten van het kind en gezonde voeding, omschrijft Daniëlle als ‘levenslessen’.
Waar de school ook op inspeelt is ‘Boeiend Onderwijs’. Hiervoor volgt het gehele Triolier team een scholing.
“We willen zorgen dat we met ons onderwijs de kinderen blijven boeien, want dan leren ze als het ware vanzelf.
Kinderen zijn eerder geboeid als datgene wat aan de orde komt betekenis voor ze heeft, ze onderwerpen mogen
kiezen die ze zelf leuk vinden, ze zelf activiteiten mogen inplannen, maar ook als ze actief betrokken worden bij
hun eigen leerproces. Dat het dus niet alleen maar kennisoverdracht is van een leerkracht die voor de groep een
verhaal vertelt. ”
Bij vooruitstrevende ideeën over onderwijs, hoort ook een passende leeromgeving. Hierin heeft de school
geïnvesteerd tijdens de verbouwing vorig schooljaar. Naast de grote leefkeuken is er een open
ontmoetingsruimte gerealiseerd met aantrekkelijke werkplekken voor de kinderen. Op het dak van de school zijn
zonnepanelen geplaatst. Binnenkort wordt er een display in school opgehangen waarop de kinderen zelf kunnen
zien hoeveel energie deze panelen opwekken. De leefkeuken wordt ook ingezet voor het onderwijs. “Kinderen
leren in de keuken betekenisvol lezen en rekenen door bijvoorbeeld het lezen van recepten, het afwegen van
ingrediënten en aflezen van de maatbeker. Maar kinderen leren er ook samen te werken en dat het heel gezellig
is om samen te koken en te eten.”
Tijdens de verbouwing zijn de lokalen voorzien van innovatieve verlichtingssystemen ‘School Vision’, die de
prestaties van zowel kinderen als de leerkrachten optimaliseert. “Toen we de leeromgeving in de school wilden
verbeteren, dachten we niet alleen aan meubilair en kleurgebruik maar ook aan het licht in de klaslokalen”,
volgens de directrice. Kinderen zijn gevoelig voor licht. Voldoende licht van een bepaalde soort blijkt goed te
zijn voor de stemming, het gevoel van welbevinden en de concentratie. Het verlichtingssysteem SchoolVision
kent verschillende lichtstanden. Zo is bij een toets of uitleg van de leerkracht ‘concentratie’ licht het meest
geschikt en tijdens de creatieve vakken, samenwerken of na een toets wordt de lichtstand op ‘rust’ gezet.
“Kinderen vinden de wisseling van lichtsterkte en kleur prettig. Daarnaast toont onderzoek aan dat de
leerresultaten erdoor verbeteren omdat hun concentratie wordt verhoogd.”
De Triolier is momenteel nog bezig met de afwerking van de verbouwing. Het team van de school is trots op het
vernieuwde gebouw en het onderwijs dat ze geven. “Kinderen leren op iedere school, maar de extra’s die wij hen
aanbieden zie ik als de kersen op de taart.” Begin volgend jaar volgt een officiële heropening. Mensen die al
eerder een kijkje willen komen nemen, zijn van harte welkom.
Download