PowerPoint-presentatie - t Schrijverke

advertisement
‘t Schrijverke
TOM groep 6 t/m 8
Teamonderwijs Op
Maat
“Het scheppen van beelden”
Informatieavond maandag 09 december
2013
Huidige denkbeelden over onderwijs
• Te vinden op You Tube:
* Robert Marzano
* Evidence-based learning
* Ken Robinson
* “What Great Schools Do” (John Hattie)
* “The case for Evidence-based Teaching”
(Mike Bell)
* Geoff Patty
* Estelle Morris
Vervolg communicatie
• Vandaag sluiten wij “het scheppen van
beelden” af
• Vanaf het tweede deel van dit schooljaar
starten wij met thema-avonden
• Thema-avond 1: “Educatief partnerschap”
Observatie KPC 27 november 2013
“De organisatie staat als een huis
Gedrag van de kinderen is uitstekend
Inrichting leeromgeving functioneel
Aanduidingen in de leeromgeving duidelijk
Kwalitatief goede instructies
Goede taakverdeling”
Kortom, geniet van wat er is.
Waar zijn wij trots op
• Samenwerking, ontwikkeling expertise,
taakverdeling team
• Gelaagde instructie
(op niveau, vanuit leerdoelen, aandacht voor strategie)
• Leren plannen, reflecteren, bewustwording eigen
leerproces, zelfstandigheid
• Talentontwikkeling ([email protected])
• Strakke organisatie
• Bovenbouwcircuit (groepsdoorbrekend)
• Pluswerk
Onze aandachtspunten
en ontwikkeldoelen
•
•
•
•
Samenwerking tussen leerlingen bevorderen
Portfolio
Kind-ouder/verzorger-leerkracht gesprekken
Betekenisvol leren (thematisch/vanuit
kernconcepten) zaakvakken
• Talentontwikkeling en brede ontwikkeling
• Borgen wat we nu hebben
Download