instructie presentatie

advertisement
instructie presentatie
figuurstuk H3a
presentatie ± 15 minuten
•
•
•
•
inhoud
vorm
hulpmiddelen
taakverdeling
bovenstaande onderdelen worden beoordeeld en vormen het
cijfer!
inhoud
• Beschrijf de tijd waarin de stroming was
• Leg de kenmerken van de stroming uit
• Laat 5 voorbeelden van kunstwerken bij de stroming
zien:
• Welke eisen werden aan de portretten gesteld?
• Op welke manier wilde de schilders hun schilderijen
maken?
• Beschrijf hoe de personen afgebeeld staan qua
compositie, lichtval, ruimte, vorm, kleur
• Licht de stroming kenmerken toe bij elk kunstwerk
• Beschrijf de kleding, attributen, achtergrond, symboliek
van de afgebeelde personen
• Vertel bij elk kunstwerk over de bedoeling van de
kunstenaar met het portret
vorm
• geef eerst overzicht van wat jullie gaan
behandelen
• ieder groepslid komt ± even lang aan het
woord
• presenteren uit je hoofd, meer vertellen
• kijk naar de groep
• serieuze houding, duidelijk praten
• praat niet door geroezemoes heen
• wijs kenmerken aan op het scherm
• moeilijke woorden op het bord
• slot: hoofdzaken samenvatten
hulpmiddelen
• gebruik het computerscherm in 011
• zorg voor beeldvullende afbeeldingen
• op stick in Word of Powerpoint ‘2004 (.doc of
.ppt)
• gebruik het bord voor hoofdzaken / moeilijke
woorden
• NB: stuur voor de zekerheid je presentatie naar je hotmail!
taakverdeling
• spreek met elkaar een taakverdeling af
• ieder een gelijk deel van de presentatie
• als een spreker in de problemen komt,
help je elkaar weer ‘op weg’
• alle groepsleden in principe hetzelfde
cijfer
Download