Definitielijst romantiek - Intranet Sint

advertisement
Definitielijst romantiek (tijdperk)
Liberalisme: ideologie die de ‘vrije’ mens voorstaat. Economisch gezien: dat de overheid
zich zo weinig mogelijk bemoeit met de economie. Die moet volledig door de wet van
vraag en aanbod worden beheerst.
Arbeidersklasse: het arbeidersvolk dat in slechte omstandigheden moest leven en hard
moest werken (proletariërs). (Later leidt dit ongenoegen tot communisme en socialisme
en komt er sociale wetgeving.)
Romantisch individualisme (stroming): kunstenaarsstroming waarin de kunstenaar grote
aandacht heeft voor zijn eigen gevoelswereld en verbeeldingskracht en van daaruit zijn
kunstwerk creëert.
Bohémien: kunstenaar, individualist, die zich niet aan wil conformeren aan de regels van
de maatschappij en die een ‘onmaatschappelijk’ leven leidt. Veelal waren het
revolutionairen die een betere wereld wilden scheppen.
Weltschmerz: romantische melancholie (droefgeestigheid)
Sehnsucht: het romantisch verlangen naar het onbereikbare geluk.
Realisme: stroming die een reactie is op het romantisch individualisme. De kunstenaar
zoekt in alle genres de realiteit van alledag. De realisten zochten hun onderwerpen dus
niet in de geschiedenis, de mythologie of in hun fantasie, maar in de hen omringende
realiteit.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards