Netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling

advertisement
Netwerk Cultuureducatie en
Talentontwikkeling
Waar staan we nu?
Start
• Sessies DO
• Groep met 15 mensen
• Terminologie en ambities
Wat schreven we op?
• Belang cultuuredudatie en
talentontwikkeling
• Wat heeft Rotterdam nodig?
Doelen lange termijn
1. Cultuuronderwijs in curriculum
scholen
2. Cultuureducatie vrije tijd voor alle
Rotterdammers toegankelijk
3. Dialoog gestuurde aanpak
Concrete ambities (1)
• Cultuurtraject alle scholen
• 60% -> 90%
• 30% -> 45%
• Verankering op helft scholen
•
25% -> 40%
• Samenwerking onderwijs-cultuur
Concrete ambities (2)
• Rotterdamse versie CKV
• Meer cultuur op MBO
• Cultuurparticipatie in vrije tijd
naar landelijk gemiddelde
• Gezamenlijk cultureel ecosysteem
• Meten = weten
Concrete ambities (3)
• Kansen voor alle talenten
• Behoud van goede programma’s
Werkgroepen
• Opgestart
• Verschillende tempi
•
•
•
•
•
Rotterdams CKV-model
Cultuurtraject
Verankering/doorgaande leerlijnen
Talentontwikkeling
MBO
Waar gaan we heen?
• Concreet: werkgroepen leveren op
•
•
Tussentijdse mijlpalen
Eindresultaat
• Overige ambities
•
•
•
Samenwerking onderwijs-cultuur
Naar een gezamenlijk ecosysteem
Meten is weten
Vergezicht?
• Terug naar eerste uitgangspunten
• Verdere visieontwikkeling
•
Voorjaar visietraject
• Daarmee invloed uitoefenen
•
•
KT: partijprogramma’s
LT: uitgangspunten nieuwe cultuurplan
Download