Geen diatitel

advertisement
Gemeente Utrecht
De kunst van het
vergunningenmanagement
Congres Publieke dienstverlening
25 januari 2006
Dienst Stadsontwikkeling
23 januari 2006
Introductie
Evert van Kuilenburg
Hoofd Afdeling Bouwbeheer
&
Bestuurslid Vereniging Bouw- en
Woningtoezicht Nederland
Aanleiding
• De Flitsvergunning
• Uitgeroepen tot beste praktijkvoorbeeld
• “De sterkste Schakelprijs”
• Gekwalificeerd als:
– Kleinschalig
– Goed uitvoerbaar door gemeenten elders
– Burger heeft er tastbaar baat bij
– Snel en eenvoudig
– Lef om buiten de gebaande paden te gaan
De flitsvergunning
• Een bedachte term die staat voor:
– Een lichte bouwvergunning
– Klanten worden onmiddellijk in de front-office
geholpen
– Behandeling door een inhoudelijk deskundige
– Afgifte binnen 1 uur mits:
•
•
•
•
In overeenstemming met het bestemmingsplan
Passend binnen de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota
Geen beschermd Stadsgezicht of Beschermd Monument
Aanwezigheid van het benodigde tekenwerk
Proces
• Initiatief afkomstig van het personeel
• Past binnen het bedrijfsplan
– Kernwaarden: klantgericht, resultaatgericht en
professioneel werken
• Aansluitend op resultaten van
Klanttevredenheidsonderzoeken
– Snelheid, eenvoud, persoonlijke ondersteuning
• Met instemming van management en bestuur
– Mandaat direct aan 5 inspecteurs
– Bevoegd om alle handelingen te verrichten
Condities
• Beoordeling conform de regelgeving
• Geen collegiale toets vooraf
• Kwaliteit van afgegeven vergunning wordt achteraf
getoetst
• Acceptatie van een foutenmarge
• Management blijft verantwoordelijk maar straalt
vertrouwen uit
• Kwalitatief goed personeel
• Kwalitatief goed toetsmateriaal bij de hand
Resultaat
• Klant is zeer tevreden (cijfer 8,2)
• Ondersteuning klant - 40 uur zonder afspraak
• Bezoekers komen zich vaak eerst orierenteren
• Het hoeft niet binnen 1 uur
• Betrokken medewerkers zeer tevreden en gemotiveerd
• Fijn gevoel het volledig proces te mogen beheersen
• Olievlekwerking onder het personeel
Vervolg
• Permanente monitoring
• Streven naar meer eenheid in uiterlijk
• Overleg met kleine marktpartijen
• Verbetering van het basismateriaal
• Opstap naar volledig gedigitaliseerde processen
• Optimaliseren web-informatie:
• Verhoging veranderbereidheid personeel
Aanbevelingen
• Bewust kiezen op basis van meten en normen
• Liever kleine praktijksuccessen op de korte termijn
dan grote ambities op papier
• Breng de klant in huis
• Permanent werken aan verandercultuur
• Heb oog voor de (on-)mogelijkheden van uw personeel
• Betrokkenheid bij/uitspreken ambities door
bestuurders/management
• Vooral benchen/op zoek naar goede voorbeelden
elders in het land
Download