Presentatie Jan van Ginkel iBewustzijnsessie

advertisement
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
Digitale Agenda 2020
Den Haag
14 oktober 2015
Wat is
DA2020?
Ambities & Projecten
Aanpak
Meedoen?
Contact
Agenda
22
Wat is
DA2020?
Agenda
33
Geluiden uit het veld
De samenleving
verandert ook
door
ontwikkelingen
in de
informatietechnologie.
44
Hoe verhoud ik
me als
gemeente
tot die
veranderende
samenleving?
Gemeenten
onderscheiden
zich niet op
hun digitale
infrastructuur,
maar op wat zij
ermee doen.
Wat
samen of
collectief kan
ook
samen doen!
De kracht van informatie
Disrupter
Innovaties t.b.v.
de samenleving
Procesverbeteraar
Efficiëntie en
verbetering
dienstverlening
55
Basisinfrastructuur
Gegevensuitwisseling
Ambities & Projecten
Agenda
66
Ambities Digitale Agenda 2020
1. Open en transparant in de
participatiesamenleving staan.
2. Werken als één efficiënte overheid.
3. Massaal digitaal & maatwerk lokaal.
De VNG & KING faciliteren met
projecten in een collectieve
aanpak voor gemeenten
7
Doelstellingen DA2020
1. (financiële) voordelen van efficiënt
samenwerken aan digitale dienstverlening,
de informatiesamenleving en e-overheid.
2. Vergroten van het innovatievermogen van
het gemeentelijke veld.
3. Stroomlijnen van gemeentelijke processen.
4. Sterker beïnvloeden van het Rijk.
5. Impuls geven in het opdrachtgeverschap
richting softwareleveranciers.
8
Samen kom je verder
99
Aanpak projecten DA2020
Bottom-up &
Top-down
Opschaling via
Business case
Gemeenten
bepalen
1010
Voor én
door
gemeenten
Projecten dragen bij aan doelstellingen
Efficiënt samenwerken
Vergroten
innovatievermogen
Stroomlijnen
gemeentelijke processen
Beïnvloeden van het Rijk
Opdrachtgeverschap
1111
Ambities Schiedam (1)
1. Open en transparant in de
participatiesamenleving staan
•
Open Data portal op de website van de gemeente
Schiedam.
2. Werken als één efficiënte overheid
•
•
Samenwerking met Vlaardingen en Maassluis;
Gezamenlijk ICT plan ontwikkelt en vastgesteld.
De ambities van de gemeente
Schiedam sluiten aan bij de
Digitale Agenda 2020
12
Ambities Schiedam (2)
3. Massaal digitaal & maatwerk lokaal
•
•
Inzet op zoveel mogelijk standaard en digitaal;
Ruimte voor persoonlijk contact en maatwerk waar
nodig.
De ambities van de gemeente
Schiedam sluiten aan bij de
Digitale Agenda 2020
13
Aanpak
Agenda
1414
Mechanisme
Samenleving
(Innovaties)
Sectoren
(Processen)
Informatie
1515
(Collectief)
Proces
Selectie
Opschaling
Ontdekking
Opschaling
Uitwerking
Business case
Implementatie
Standaardisatie
Beheer
Criteria
Gemeentelijk Portfolio Overleg (GPO)
Pilotstarter
1616
Leden Commissie D&I en Koepels D&I
Meedoen?
Agenda
1717
De Pilotstarter
Ideeën Samen Doen
1818
De Pilotstarter - Online marktplaats
1919
Contact
Agenda
2020
Download