De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Schiedam zoekt leden In

advertisement
De nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Schiedam zoekt leden
In voor een boeiende bestuurlijke en maatschappelijke functie? De nieuwe Adviesraad
Sociaal Domein Schiedam zoekt leden, jong en oud(er), die actief willen meedenken over
zaken die belangrijk zijn voor Schiedammers: wonen, werken, participeren, opgroeien, naar
school gaan, zelfstandig worden – en blijven, gezond zijn en leven met een ziekte of
beperking.
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid bij de uitvoering
van de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. De
opdracht is om ondersteuning en (jeugd)zorg dichterbij de mensen om wie het gaat te
organiseren, beter afgestemd op wat zij zelf nodig hebben en kunnen. Samen met hun
netwerk: familie, buren, vrienden en vrijwilligers. Jong en oud(er), met en zonder beperking
en wat hun achtergrond ook is: Schiedammers maken de stad.
Wethouder Patricia van Aaken: ‘Het is heel belangrijk dat inwoners nauw betrokken zijn bij
de uitvoering van al die nieuwe taken die op ons af zijn gekomen. Daarom heeft het college
besloten een brede Adviesraad Sociaal Domein Schiedam in te stellen die actief meedenkt
en ons als college gevraagd – en ook ongevraagd! - adviseert over het beleid dat we maken
en de manier waarop we het uitvoeren.’
Wat kenmerkt een lid van de Adviesraad Sociaal Domen Schiedam? Het is iemand met een
goed inlevingsvermogen die graag samenwerkt, goed kan luisteren, beleidsstukken kan lezen
en gerichte vragen kan stellen. Een kritisch en onderzoekend mens die met tegengestelde
belangen kan omgaan. Enthousiast en maatschappelijk betrokken, met gevoel voor één of
meer onderwerpen binnen het sociale domein. Als lid bent u onafhankelijk van de gemeente
en van aanbieders van diensten waarmee de gemeente Schiedam een relatie heeft.
De Adviesraad Sociaal Domein Schiedam bestaat uit maximaal dertien leden (inclusief de
voorzitter) en vergadert gemiddeld tien maal per jaar in de avonduren. De tijdsinvestering
voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein bedraagt ongeveer vier dagdelen per
maand. De leden ontvangen hiervoor jaarlijks een vacatievergoeding.
De nieuwe Adviesraad wil een afspiegeling zijn van de Schiedamse samenleving en roept
daarom jong en oud(er) op om te reageren. Kent u mensen van wie u denkt dat zij
geïnteresseerd zijn in deze functie, breng dan deze vacature onder hun aandacht.
Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein of het uitgebreide profiel voor de
leden ontvangen? Bel of mail Ad Slooter, 0102191527 en [email protected]. Het profiel
kunt u ook downloaden via www.schiedam.nl.
U kunt uw sollicitatie sturen voor 8 juni naar:
Gemeente Schiedam
T.a.v. I. den Hartog
Secretariaat maatschappelijke Samenwerking
Postbus 1501
3100 EA Schiedam
of mailen naar [email protected]
De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden in september plaats.
Download