Reclame op Affiche - bedrijfsvoetbal-brugge

advertisement
Koninklijke West - Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond
Gewest Brugge / Kust
KBVB : 0350
www.bedrijfsvoetbal-brugge-kust.be
VZW
0451.774.134
Rekeningnummer : BE13 4751 1071 8139
Brugge, ………………….. 201...
Betreft : SPONSORING
Mededeling : Plaatsing van reclame op de affiche,
voor de Bekerfinales ( Beker Brugse Sportraad & Beker Frans Dykmans ),
van het Bedrijfsvoetbal Gewest Brugge/Kust .
Geachte Sponsor,
Geachte sympathisant,
Via de ploeg : ……………………………………………………………………………………..
met stamnummer K.B.V.B. : ……………………………………
werd door dehr. / mevr. : ……………………………………………… (EEN ) of ( MEERDERE ) (*)
reclame(s) op het secretariaat K.W.V.B.B. gewest Brugge/Kust binnengebracht.
En dit op naam van : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
U verkoos om een ( KLEIN ) / ( GROOT ) (*) reclame te plaatsen
en betaalde dus reeds het bedrag van : ( € 50,00 ) / ( € 100,00 ) (*)
aan deze afgevaardigde van de ploeg.
Het bestuur wilt u langs deze weg bedanken voor uw bijdrage en steun i.v.m. het plaatsen van reclame op
onze affiche v/h Bedrijfsvoetbal gewest Brugge/Kust .
En dit voor de Beker Brugse Sportraad & Beker Frans Dykmans die dit jaar doorgaat op ………….. 201….
te St-Andries Brugge op het terrein van V.V. Eendracht Brugge .
Bij deze wordt u als sponsor /sympathisant uitgenodigd ,
tot het bijwonen v/d Bekerfinales , alsook de receptie nadien in Vipruimte.
Hoogachtend,
Gewestelijke Secretaris KWVBB Brugge/Kust
Nancy Saelens
(*)Gelieve te doorstrepen wat niet van toepassing is.
Gewestelijke Secretaris:
Nancy Saelens - Zandvoordestraat 16/1 ;8400 Oostende; Gsm : 0474/ 207666 ;Fax : 059/80.63.43 @: [email protected]
Penningmeester:
Leon Hanssen - Stuiverstraat 144 - 8400 Oostende - Gsm : 0475/ 726809 -
@:
[email protected]
Download