Deelnemingsvoorwaarden Procedure

advertisement
Stad Brugge Dienst Onderwijs
STEDELIJK ONDERWIJS BRUGGE
WERFRESERVE 2017-2018
KLEUTERONDERWIJZERS
ONDERWIJZERS
ONDERWIJZERS ASV
Deelnemingsvoorwaarden
A. Het vereist bekwaamheidsbewijs behaald hebben op het moment van
indiensttreding. Kandidaturen van laatstejaarsstudenten worden aanvaard.
B. Kandidaturen moeten uiterlijk 28 april 2017 verzonden worden aan het College
van Burgemeester en Schepenen, tav dienst onderwijs, Burg 12, 8000 Brugge of tegen
ontvangstbewijs afgegeven worden op dienst onderwijs, AC Walwein, Walweinstraat 20,
8000 Brugge of via email naar [email protected] Laattijdige kandidaturen
worden niet meer in aanmerking genomen.
Geef duidelijk aan voor welke ambten u kandideert en zorg dat uw kandidatuur
zeker volgende documenten omvat:
-
Een kopie van uw diploma(‘s), inclusief supplementen, indien je reeds bent
afgestudeerd
Een sollicitatiebrief van max. 1 A4-bladzijde (is een mogelijk selectiecriterium, zie
procedure)
Een ingevuld standaard cv (zie bijlage).
Procedure
Per selectieprocedure worden maximaal 30 kandidaten uitgenodigd.
Indien er meer dan 30 kandidaturen zijn, worden door de selectiecommissie op voorhand
30 kandidaten geselecteerd op basis van hun handgeschreven motivatiebrief.
Het eerste deel van de selectie bestaat uit een kort schriftelijk gedeelte:
Dit omvat het beantwoorden van een beperkt aantal vragen.

Kleuteronderwijzer: opdracht wordt 4 mei 2017 doorgemaild en dient uiterlijk
terugbezorgd via dienst onderwijs 8 mei 2017 om 10 u;

Onderwijzer en onderwijzer ASV: opdracht wordt 11 mei 2017 doorgemaild en
dient uiterlijk terugbezorgd via dienst onderwijs 15 mei 2017 om 10 u.
Walweinstraat 20, 8000 Brugge | www.brugge.be
Gelieve alle briefwisseling te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge
Het tweede deel van de selectie bestaat uit een kort interview:
-
woensdagnamiddag 10 mei 2017
voor het ambt van kleuteronderwijzer
-
woensdagnamiddag 17 mei 2017
voor het ambt van onderwijzer en onderwijzer asv
-
woensdagnamiddag 31 mei 2017
reservedag voor alle ambten
Inlichtingen
Voor meer inlichtingen over deze werfreserve kunt u terecht bij de stedelijke dienst onderwijs,
AC Walwein, Walweinstraat 20, 8000 Brugge (mailadres: [email protected]
of tel 050/44.83.81)
Download