CAW Noord-West-Vlaanderen

advertisement
CAW Noord-West-Vlaanderen
werft een jeugdwelzijnswerker (m/v) aan voor de Jongerenwerking ’t
Salon, Brugge
Het betreft een vervangingscontract (moederschapsbescherming en
zwangerschapsrust), 19 uur met eventuele verhoging naar 38u voor max. 4
maanden, startdatum 15 september
FUNCTIEOMSCHRIJVING
1 Identificatie
Functiebenaming: Jeugdwelzijnswerker Jongerenwerking ‘t Salon
Werkvorm: Jongerenteam Brugge
2 Functie-inhoud
Doelpubliek
Jongerenwerking 't Salon biedt laagdrempelige vrijetijdsbesteding en ontmoeting aan
maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar. Naast het organiseren van
instuif, ontspannende en vormende activiteiten is er ook aandacht voor het persoonlijke
verhaal en het individueel welzijn van de jongeren.
’t Salon werkt op maat en op het tempo van de jongeren en verwijst hen door naar een
andere dienst indien nodig en met toestemming.
’t Salon wil de stem van maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken en stuurt
signalen uit die betrekking hebben op de leefwereld en de maatschappelijke situatie van
kwetsbare jongeren.
Doel van de functie
De doelgroep een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden, op maat van hun leefwereld
en behoeften.
Functie-inhoud
- een luisterend oor bieden
- oog hebben voor welzijnsvragen
- toeleiding naar andere diensten voorzien
- handelend optreden in crisissituaties
- (groeps-)activiteiten organiseren en begeleiden
- projectmatig kunnen werken aan de hand van behoeften en ervaringen van de
doelgroep
- mee opnemen van preventieve acties ten aanzien van de doelgroep in de
bredere samenleving
- logistieke taken opnemen
- waken over het naleven van de leefregels
CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN vzw 1 Garenmarkt 3 1 8000 Brugge 1 Tel. 050 47 10 47 1
[email protected] 1 www.cawnoordwestvlaanderen.be
3 Plaats in de organisatie
Je maakt deel uit van het subteam ’t Salon dat onderdeel is van het Jongerenteam.
Naast ’t Salon maken ook het JAC Brugge en LOGiN deel uit van dit team. Je hebt twee
vaste collega’s in het team en wordt aangestuurd en gecoacht door de
teamverantwoordelijke die instaat voor de dagelijkse werking van het Jongerenteam.
Tewerkstellingslocatie: Ter Pannestraat 3, 8000 Brugge (in het schip “Arma”)
4 Functieprofiel
Opleidingsniveau – diplomavereisten
Je beschikt over een bachelordiploma richting menswetenschappen. Ervaring in het
werken met jongeren is een pluspunt.
Kennisvereisten
- gesprekstechnieken
- kennis en inzicht in de leefwereld van jongeren
- kennis van de sociale kaart
- basiskennis informatica
Vaardigheden
- communicatief en sociaal vaardig zijn
- zelfstandig en in team kunnen werken
- goed organisatie- en planningsvermogen
- Zich kunnen inleven in de leefwereld, normen en waarden van jongeren
- kunnen omgaan met crisissituaties
- in staat zijn tot zelfreflectie
- inzicht hebben in de dynamiek afstand-nabijheid
- Goed observatievermogen (verbaal/non-verbaal)
Attitudes
- pluralistische ingesteldheid
- emancipatorisch handelen
- dynamische en flexibele instelling
- zin voor humor en relativering
- een lerende houding
- verantwoordelijkheidszin
- zich houden aan het beroepsgeheim eigen aan de functie
Functiewaarderingsniveau
Barema B1C (PC 319.01)
Beoordelingscriteria
- kennis en inzicht
- motivatie
- rapportering
- samenwerking
- communicatievaardigheden
CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN vzw 1 Garenmarkt 3 1 8000 Brugge 1 Tel. 050 47 10 47 1
[email protected] 1 www.cawnoordwestvlaanderen.be
-
loyauteit
attitudes t.o.v. cliënten
5 Aanwervingsvoorwaarden
Basisvoorwaarden
Bachelordiploma richting menswetenschappen
Specifieke voorwaarden
- Beschikken over een rijbewijs categorie B (ifv gebruik CAW-bestelwagen)
- Getuigschrift van goed gedrag en zeden type 2
- Bereidheid om op avonden te werken (woensdag en vrijdag van 14-22u) en op
zaterdag (van 14-18u).
- Een uurrooster wordt opgemaakt in samenspraak met de collega’s en in functie
van de permanentie. Door de onvoorziene omstandigheden die eigen zijn aan de
werking, is flexibiliteit een vereiste.
INFORMATIE OVER SOLLICITATIEPROCEDURE
Voor meer informatie over de organisatie en de inhoud van de job:
Zie website van CAW Noord-West-Vlaanderen
www.cawnoordwestvlaanderen.be en www.jongerenwerkingtsalon.be
Bij Els Willems – directeur Hulpverlening Onthaal 059/70 35 25 of [email protected]
Solliciteren:
Naar [email protected] (met CV en motivatie), tot 7 september.
Sollicitatiegesprekken:
De gesprekken gaan door op vrijdag 11 september tussen 13u30-17u in CAW NoordWest-Vlaanderen, Vlamingdam 36 te Brugge.
CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN vzw 1 Garenmarkt 3 1 8000 Brugge 1 Tel. 050 47 10 47 1
[email protected] 1 www.cawnoordwestvlaanderen.be
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards