VOORBEELD VAN EEN BEGELEIDENDE BRIEF VOOR DE OUDERS

advertisement
Brugge, datum
Beste ouders,
Sinds 1 januari 2005 kunnen de kosten voor kampen en weekends van
jeugdverenigingen alsook de kosten voor speelpleinwerking fiscaal ingebracht
worden. De ouders moeten deze kosten kunnen bewijzen aan de fiscus, dus dat
betekent dat er hiervoor attesten moeten worden uitgereikt.
Als bijlage bij deze brief vind je één attest per kind jonger dan 12 jaar voor de
kosten voor weekends en kampen gemaakt bij onze vereniging in 2011. Voor
kinderen die ouder zijn dan 12 jaar, geldt deze regeling niet.
Dit (deze) attest(en) is (zijn) bedoeld om als bijlage bij jullie
belastingsaangifte 2012 te voegen. Je vindt er de totale som op die je kan
aangeven op je belastingsbrief. In de belastingsaangifte zal een apart vakje
voorzien zijn om dit bedrag in te vullen. Er kan maximum € 11,20 per kind per
dag worden aangegeven bij de belastingen. Bovendien moet de
belastingsplichtige die de opvangkosten aftrekt zelf een beroepsinkomen
genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen.
Tot slot moeten de kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt fiscaal ten laste
zijn van de belastingplichtige.
Heb je nog vragen, dan kan je steeds terecht bij de groepsleiding, …..
(gegevens) of bij de Stedelijke Jeugddienst – Binnenweg 2 – 8000 Brugge –
tel:050/ 44 83 33 – mail:[email protected]
Vriendelijke groetjes,
Naam groepsleiding
Naam vereniging
Download