1/3 In te vullen door de dienst Economie Datum van ontvangst

advertisement
In te vullen door de
dienst Economie
Datum van ontvangst
Dossiernummer
Eerste aanvraag van een toelage voor acties/activiteiten die
Brugge als winkel- en ondernemende stad promoten en versterken
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 - 8000 BRUGGE
Tel. 050 44 46 72 – Fax 050 44 85 44
E-mail: [email protected]
Waarvoor dient dit formulier?
Dit formulier gebruikt u om een toelage aan te vragen voor acties/activiteiten die Brugge als winkel- en
ondernemende stad promoten en versterken.
Zijn er verplichte vermeldingen?
De medewerking van het Stadsbestuur moet bij alle aankondigingen vermeld worden door het duidelijk
zichtbaar aanbrengen van het stadslogo en de tekst “met medewerking van de Stad Brugge”.
Wie komt hiervoor in aanmerking?
Rechtspersonen, vzw’s, feitelijke verenigingen of van één of meerdere gezamenlijk optredende natuurlijke
personen, die verkozen zijn voor of door handelaars. Met betrekking tot een actie van
handelsgebuurtekringen dienen er minstens 5 leden met een zaak in de straat of straten waarvoor de actie
bedoeld is, lid te zijn van de organiserend comité. Met betrekking tot een actie naar ondernemers (B2B)
dienen minstens 5 ondernemers met een onderneming te Brugge in het organiserend comité te zetelen.
Wat bedraagt de toelage?
De toelage bestaat uit een financiële bijdrage
• ten belope van 50% van alle ingediende facturen
• ten belope van 75% van alle ingediende facturen indien de actie/activiteit plaatsvindt in een gebied waar
openbare werken uitgevoerd worden die meer dan 1 week (7 kalenderdagen) duren en waardoor de
normale bereikbaarheid van het gebied bemoeilijkt of gehinderd wordt
• ten belope van 100% van alle uitgaven voor veiligheid (o.m. het huren van dranghekkens en het sluiten
van verzekeringen).
Het maximumbedrag is 4.000 euro per kalenderjaar per organiserend comité. Indien de aanvrager
verantwoordelijk is voor meerdere handelsstraten, kan per handelsstraat de maximum toelage
aangevraagd worden op voorwaarde dat er minstens 15 winkels of horecazaken behoren tot die specifieke
handelsstraat of handelsplein. In gebied met postcode 8380 vermindert dit aantal tot minstens 5 winkels
of horecazaken.
Hoe en wanneer stuurt u dit formulier op?
- Bezorg de dienst Economie het digitaal formulier via de stedelijke website of dien uw aanvraag
schriftelijk in, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Dit document mag ook per mail
naar [email protected] gestuurd worden. Dien uw aanvraag ten vroegste 6 maanden of ten laatste 1
maand vóór de aanvang van de actie/activiteit in.
1/3
- Bezorg een uitnodiging voor de actie aan de Schepen van economie ( [email protected]) én
aan de dienst Economie ([email protected]), dit voor de start van het evenement.
Gegevens van de handelsvereniging
STATUUT (rechtspersoon, vzw): ………………………...………………………………………………………
ONDERNEMINGSNUMMER: ……………………………………………………………………………………….
NAAM HANDELSVERENIGING: ………………………..………………………………………………………….
NAAM VOORZITTER: …………………………………………………………………………………………………..
RIJKSREGISTERNUMMER: …………………………………………………………………………………………..
TELEFOON / GSM: ………………….………………………………………………………………………………….
EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..
NAAM SECRETARIS: …………….……………………………………………………………………………………..
TELEFOON / GSM: ………………….………………………………………………………………………………….
EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………..
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Omschrijving van de actie/activiteit
Doel:………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum en plaats van de actie:………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Benaming van de actie:…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Omschrijving van de actie en de promotiemiddelen:……………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Voorstelling aanvrager:……………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Begroting (alle uitgaven en inkomsten):…………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2/3
Ondertekening
Ik bevestig dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………….
Functie: ………………………………………………………………………………………………………….
Plaats: …………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ……………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: ………………………………………………………………………………………………..
3/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards