Workshop neem de tijd NTS congres 7 april 2016

advertisement
Neem de tijd…
Sara Bloemers
Heike Wisse
Programma
•
•
•
•
Voorstellen in groepjes
Grondhouding
Achtergrond en NTS
Een aantal patiënten melden zich…
•
Wat ga je zeggen? Wat ga je doen?
• Eindconclusie
Grondhouding
• Frommel een stuk papier op tot een prop
• Probeer het glad te strijken in de originele staat
Metafoor: wat betekent dit voor je grondhouding in
gesprek met de psychiatrische patiënt?
Grondhouding
• Schrijf maximaal 3 kernwoorden op de flap
Grondhouding
• Vriendelijk en begripvol
• Bied structuur en veiligheid door grenzen aan te
geven of te stellen
• Blijf rustig
• Geef praktische informatie: niet meer dan nodig
• Geef positieve feedback
Bron GGZ
DSM-V
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders
Ofwel: diagnostisch en statistisch handboek
voor psychische stoornissen
DSM-V
• Amerikaans handboek dat dient als
standaard in de psychiatrie
• Classificatiesysteem voor psychische
aandoeningen, opgesteld door de
American Psychiatric Association (APA)
DSM-V
DSM-V is een classificatiesysteem om
betrouwbaar de symptomen van patiënten
te kunnen rangschikken (vorm van triage)
DSM-V Assen
1.
2.
3.
4.
5.
Primaire symptomalogie
Persoonlijkheidsstoornis
Somatische ziekten
Psychosociale en uitlokkende factoren
Niveau van functioneren: GAF-score
Persoonlijkheidsstoornis
Een fundamentele stoornis in het denken over
zichzelf (de eigen identiteit) en de vaardigheden en
mogelijkheden met betrekking tot het
interpersoonlijk functioneren (intermenselijke
effectiviteit).
Ingangsklachten NTS
• Wat zijn de bijbehorende ingangsklachten in
NTS?
• Wat zeggen de urgentiecriteria hierover?
Een aantal patiënten melden zich…
Een aantal patiënten melden zich…
• Kies per groep een patiënt
Bespreek en schrijf op flap
• Wat zeg je tegen deze patiënt?
• Welke actie zet je in?
Tips
Toon begrip op de beleving, het gevoel
• “Ik hoor dat u…”
• “Dus als ik het goed begrijp zegt u…”
Tips
Begrens op gedrag en wees jezelf:
• “Ik wil niet dat u…”
• “U (gedrag benoemen), dat accepteer ik niet”
• Stel voor de keuze
Tips
• Bij dreigen met fysiek geweld: protocol volgen
• ( na aankondiging) De verbinding verbreken en
melding maken/aangifte doen
Eindconclusie
• Wat neem je mee naar huis?
Zorg goed voor jezelf!
Download