Kindcentrum De Troubadour samen aan het roer

advertisement
Informatieavond 7 juni 2016
Agenda voor vanavond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Welkom en toelichting op de avond
Visie en aantallen kinderen
Kaders vanuit school en overheid
Voorbeeld plaatsing groep 2-3 en 3-4
Leerkrachten aan het woord
Dag-planning groep 2-3 en 3-4
Verbindingen tussen leerjaren en/of vakgebieden
Vragenrondje
Afsluiting
Visie en aantallen kinderen
Uitdagend leren in de zone van de naaste
ontwikkeling
KC de troubadour stimuleert en bevordert het individuele leervermogen
van elk kind. We bieden het kind een speel-, ontdek- en leeraanbod
aan vanuit zijn eigen ontwikkeling. Grenzen worden niet bepaald door
leeftijd maar door te gaan voor de volgende stap in de ontwikkeling van
het kind. Wij begeleiden en volgen kinderen vanuit een duidelijke
structuur, gericht op de talenten van de kinderen. Dit is ruimer dan
alleen de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
Structuur
Om een ononderbroken leerlijn te creëren voor elk kind is voor de Troubadour structuur
voorwaardelijk. Denk bij structuur aan de volgende voorbeelden:
Voorbeelden:
 Het volgen van de leerlingen vanuit een ontwikkel volg model
 Instructierooster is inzichtelijk
 Breinvriendelijke instructies vanuit het Directe Instructie model
 Basiskennis en vaardigheden
 Gebruik van het groepsplan, op basis van de 1-Zorgroute / HGW
Visie en aantallen kinderen
Aantallen kinderen
Groep
Aantal
1-2
1-2
1-2, start met 21 kinderen
72 + 28
1-2
1-2, start met 21 kinderen
1-2, start met 21 kinderen
3
39
2-3
29 kinderen
4
36
3-4
27 kinderen
3-4
30 kinderen
5
enz.
kaders
1. Vanuit de overheid:
- opdracht doorgaande lijn in ontwikkeling
- doubleren kan slechts op basis van dossier
- kleuterbouw-verlenging; geen 1 oktober-grens,
maar op basis van ontwikkeling van het kind
2. Vanuit school:
- opdracht doorgaande lijn in ontwikkeling
- streefaantal = 23-30 kinderen per FTE
- definitie heterogene groep
Een leerling leerjaar 1 naar 2
Groep 1-2
Groep 2-3
Een leerling leerjaar 2 naar 3:
Groep 2-3
Groep 3-4
Een leerling leerjaar 3 naar 4
Werkhouding van
het kind
zelfstandigheid
Groep 3-4
Herfst-signalering
Casus plaatsing
Leerkrachten aan het woord
Wat hebben we gedaan om de groepen 2-3 en
3-4 voor te bereiden?
Marije
Natascha
Floris
een dag-planning
Groep 2-3
maandag
2
3
8.45 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 9.45 werken met ontw.materiaali nstr. + verwerking
9.45 - 10.15 buitenspel 1-2
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
13.15 - 14.00
14.00 - 14.30 buitenspel 1-2
14.30 - 14.45
14.45 - 15.30
2 en 3
lezen - kleuren
VLL aanbieden en ankerverhaal
buiten spelen
eten en drinken
rekenen: instr. + verwerking
Leefstijl
hoekenwerk
schrijven
buitenspelen
OLC
een dag-planning
Groep 3-4
Dinsdag
3
8.45-9.00
9.00 - 9.45
9.45- 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
13.15 - 13.45
13.45 - 14.15
134.14 - 14.30
14.30 - 15.30
VLL
verwerking
Schrijven
4
3 en 4
Zelfst. Lezen
begr. Lezen
Taal Op Maat
verwerking
buiten spel
eten en drinken
Rekenen
Verkeer
Engels
Hoekenwerk
Hoekenwerk
buiten spelen
crea
Leefstijl
Verbinden tussen leerjaren
en/of vakgebieden
N.a.v. enkele voorbeelden lichten we toe hoe
de verbindingen tussen de leerjaren of tussen
vakgebieden mogelijk zijn.
Vragen van ouders
Download