Dia 0 - LevensLustForLife

advertisement
Gewichtsreductie bij kinderen en wat daar tegen
te doen: een bijdrage vanuit de wetenschap
lezing van prof. Guus Schrijvers,
gezondheidseconoom, bij de eerstelijn en de
jeugdzorg in Leeuwarden op dinsdag 7 april 2014
Zes succesvolle preventieve
interventies
• 1. Bevorderen hygiëne
• 2. Terugdringen kindersterfte
• 2. Terugdringen alcoholgebruik
• 3. Vaccinatie van jonge kinderen
• 4. terugdringen verkeersslachtoffers
• 5. terugdringen tabaksgebruik
Succesrijk, want
• Omgeving en gedrag aangepakt
• Artsen in the lead
• Wetenschappelijke onderbouwing
• Duurde steeds minstens 20 jaar
• Overheid volgde
• Breed gedragen
Overgewicht
• 40+ ; meer dan de helft van de mannen overgewicht
• 6,5 miljoen mensen met ernstig overgewicht
• 41% is te dik (30% van de bevolking rookt)
• 10% ernstig overgewicht
• 3 oorzaken v an o vergewicht: verkeerde voeding, te weinig
bewegen, alcoholgebruik, genetische factoren, psychisch
• Meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes,
• Levensduur zou dalen door overgewicht, maar
• Overgewicht verhoogt biologische leeftijd met 20 jaar
• Zorgkosten voor mensen met overgewicht zijn 42% hoger
Jeugd van 2 tot 21 jaar
• In 2209 had 12,8% van de jongens last van overgewicht
• 14,8% van de meisjes. Zij hadden een Body Mass Index
(MBI)_ groter dan 25.
• Van hun was 1,8% respectievelijk 2,2 obees, Die groep had
een BMI groter dan 30.
• De overgewichtspercentages zijn twee zo hoog als in 1980 en
die voor obesitas vier maal hoog
De jeugd wordt niet nog dikker. Drie
verklaringen:
1. De eerste is dat kinderen verzadigd zijn van alle zoetwaren
en frisdrank. Ze lusten die niet meer en worden niet nog
dikker.
2. Preventie programma’s werken.
3. Dikke kinderen of hun zijn oververtegenwoordigd in de nonresponse van deze vragenlijst studies.
Gezond inrichten van de omgeving
• Make healthy choices easier
• Groene woonomgeving
• Actief vervoer en geen auto
• Actief vermaak en minder TV en PC
• Gezondheidsetikketering
• Calorieën vermelden op menugerechten
• Andere aanbieding van porties eten en drinken bij fastfood
ketens
Gezondheidsbevordering
• Losstaande programma van één actor werkt niet
• Want deelnamebereidheid en deelnametrouw zijn laag
• Kinderen bewegen gemiddeld 4 minuten per dag meer bij zo’n
interventie
• Professionals spreken ouders niet erop aan
• Wel werkt Hartslag Limburg, Be Slim in Amersfoort en Gezond
Overvecht en Weight Watchers, Canadeze scholen
• $% lagere zorgkosten, beweegnorm vaker gehaald, minder
gewicht, lagere bloeddruk
Succcesvolle leefstijlinterventies:
• zijn toegesneden op een specifieke groep
• maken gebruik van een combinatie van een samenhangende
set van activiteiten en maatregelen
• kennen een participatie van vele actoren en sectoren, inclusief
de doelgroep
• hebben een voldoende lange looptijd en continuïteit
Succesvolle leefstijlinterventies:
• zijn toegesneden op een specifieke groep
• maken gebruik van een combinatie van een samenhangende
set van activiteiten en maatregelen
• kennen een participatie van vele actoren en sectoren, inclusief
de doelgroep
• hebben een voldoende lange looptijd en continuïteit
Dus: multidisciplinaire teams tegen overgewicht
Verschillende ongezonde leefstijlen
tegelijk aanpakken, want
• Wilszwakte is gemeenschappelijk bron
• het clusteren van ongezonde leefstijlen
• Wie weinig beweegt, eet vaak ook verkeerd
• Alcoholgebruik en roken gaan ook van samen
• professionele interventies zijn vergelijkbaar
Financiële prikkels om gezond gedrag
te stimuleren
• Spaarprogramma met healthmiles
• Discovery met vitality points
• Hoog BTW tarief op alcohol
• Hoog BTW tarief op frisdrank
• Leefstijlsolidariteit?
• Vetbelasting
• Gezond voedsel goedkoper
• 33 staten in de USA betalen Gezonheidsvoorlichting uit
frisdrank accijns
• Accijns op zout: wetenschap aarzelt
13 jarigen:
• 33% drinkt dagelijks frisdrank (4/39)
• 20% beweegt tenminste één uur per dag (19/39)
• 70% kijkt tenminste 2 uur TV (13/39)
• 31% eet dagelijs fruit (4/39)
• 85% ontbijt alle schooldagen (1/39)
Conclusies:
• Breed preventieprogramma opzetten tegen overgewicht
• Ouders erbij betrekken
• Multiactoren inzetten
• Triple aim doelen nastreven
“wij zijn onmachtig”, welnu denk aan:
• David en Goliath
• Klein duimpje en de reus
• Odysseus en koning één oog
• The fittest survives and not the strongest (Darwin)
• Wie niet sterk is, moet slim zijn
• Jaren zestig: individu tegen de bureaucratie
• Laat de intelligentie aan de macht komen (GS)
Ik dank jullie voor de
aandacht
Ik dank jullie voor de
aandacht
P.S. koop eind 2014 het boek Zorginnovatie volgend het cappuccino model
Contact?
• [email protected]
• www.guusschrijvers.nl
•
www.twitter.com/GuusSchrijvers
Download