pgo 2

advertisement
PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschappen
Module: Leven
Voorzitter: Niels Verheyden
Notulist: Stijn Cuijpers
Overige: Sjors NIPPLES en Tristan Verheijden
Artikel: Over gewicht
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Obesitas=vorm van extreem overgewicht.
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
Overal ter wereld worden mensen dikker, er zijn verschillende ziektes gelinkt aan obesitas.
3. Analyseer het artikel / de rode draad
Een originele manier om te kijken naar een welbekend probleem: overgewicht. We weten
allemaal hoe het zit: we worden te dik omdat we te veel eten en te weinig bewegen, en als
we dat niet voorkomen door middel van strenge diëten, flink sporten of een maagbandje
ontwikkelen we suikerziekte en gaan we uiteindelijk dood aan een hartaanval. Maar ook veel
andere ziektes zijn gelinkt aan overgewicht.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
De wetenschappelijke wereld doet nog elke dag onderzoek naar overgewicht, en regelmatig
komen daar interessante conclusies uit. Over de oorzaken van dat extra gewicht
bijvoorbeeld, want er lijkt meer aan de hand te zijn dan een simpele optelsom van voeding
en beweging. Of wat dacht je van de gevolgen van dat extra vet? Diabetes en hart- en
vaatziektes blijken slechts twee mogelijke gevolgen uit een lange, lange lijst.
5. Formuleer leerdoelen
1. Wat voor soorten kanker worden veroorzaakt door obesitas?
2. Wat zijn effectieve maatregelen om de obesitas epidemie te stoppen?
3. Wat is de dodelijkste soort kanker die je kunt oplopen door obesitas?
Download