Verloskundige Praktijk Isis Marcelle Debets Marianne van

advertisement
Verloskundige Praktijk Isis
Voeding & dieet
Marcelle Debets
Marianne van Westreenen
Geachte mevrouw,
U bent door uw verloskundige gevraagd mee te doen aan de gratis cursus “zwanger? voorkom
overgewicht!” Zoals uw verloskundige heeft verteld, kunnen alle vrouwen die tussen de 6 en 28 weken
zwanger zijn en (beginnend) overgewicht hebben deelnemen.
In de cursus staat een goede gezondheid voor moeder en ongeboren kind centraal.
Overgewicht kan allerlei vervelende gevolgen hebben voor u en uw ongeboren kind. Denk bijvoorbeeld aan
zwangerschapssuiker of een hoog geboortegewicht van de baby, waarvoor u misschien een keizersnede
krijgt of langer in het ziekenhuis moet blijven.
Om dit te voorkomen bieden wij u de cursus “zwanger? voorkom overgewicht!” aan. In deze cursus
worden tevens feiten besproken die niet algemeen bekend zijn, zoals borstvoeding draagt bij tot het
kwijtraken van zwangerschapskilo’s, eten voor twee is niet nodig, sterker nog, de laatste 2 maanden van je
zwangerschap heb je zelf minder voedsel nodig, etc.
De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten, waarvan één met partner.
Elke week vindt er een bijeenkomst plaats.
 De ene week een uur zwangerschapsgym waarbij een fysiotherapeut diverse vormen van bewegen
aanbied en aandacht heeft voor ademhalings- en perstechnieken
 De andere week 30 minuten informatie over zwangerschap, voeding en bij voldoende interesse
informatie over stoppen met roken en aansluitend zwangerschapsgym.
Daarnaast zijn individuele consulten bij een psycholoog mogelijk, bijvoorbeeld als u een emotie-eter bent en
hier iets aan wilt doen. Voor dit consult wordt een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd.
Zoals u ziet is ons aanbod uitgebreider dan andere cursussen en daarnaast helemaal gratis, behalve als u
naar een psycholoog gaat.
Wij hopen u te mogen verwelkomen bij onze eerste informatiebijeenkomst op dinsdag 10 mei 2011 van
19.30u tot 21.00 uur in Gezondheidscentrum Hoensbroek Akerstraat noord 74, 6131 HN Hoensbroek.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u, bij voorkeur, mailen met Anneke Coenen
([email protected]). Op maandag, dinsdag en donderdag tussen 11.00– 11.30 uur is zij
telefonisch bereikbaar tel 045-5338555, u kunt ook het bijgevoegde aanmeldingsformulier gebruiken. Contact
opnemen met uw verloskundige behoort ook tot de mogelijkheden. Denk u eraan om, onafhankelijk van uw
manier van aanmelden, onderstaande gegevens en vragen in te vullen!
Met vriendelijke groet,
Team “Zwanger? Voorkom overgewicht!”Contactpersoon: Anneke Coenen, praktijkondersteuner,
Gezondheidscentrum Hoensbroek
Aanmeldingsformulier cursus “Zwanger? voorkom overgewicht!”
Ik meld mij aan
Naam: ………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………….
tel. nummer : …………………………………………………………………………..
email :…………………………………………………………………………………..
Daarnaast willen we u nog enkele vragen over uw leefstijl stellen:
1) Rookt u?
0 ja
0 nee
2) Doet u aan sport? Denk ook aan fietsen en wandelen
0 ja, namelijk……………………………………………………………………………….
0 nee
3) Hoe vaak per week sport u?
……………………………………………………………………………………………...
4) Hoe lang per keer sport u?
……………………………………………………………………………………………...
5) Heeft u al eens een dieet gevolgd?
0 ja
0 nee
6) Heeft u altijd al overgewicht gehad?
0 ja
0 nee
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards